HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

november 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.08.04. 07:09 :: lowoa

1994. augusztus 4

 

HISZ AZ ÉN UTAM IS ITT A FÖLDÖN A CSALÓDÁSOK ÉS SZENVEDÉSEK ÚTJA VOLT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Atya, a mindenek Istene és teremtője, a fiú, a megváltó üdvözítő a lelkek megmentője, az egyedüli út, az igazság és az élet, Jézus Krisztus, a második isteni személy és Isten szent Lelkének, a Szentlélek Úristen, ki a krisztusi útra visz benneteket, ki a tisztánlátás kegyelmét adja nektek, a dicső szentháromságú egy Isten kegyelméből, Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atyánk, küld el szívünkbe az Igazság lelkét, hogy ami a te szent akaratod, azt felismerjük. Add meg a tisztánlátás kegyelmét, adj böl­csességet, hogy döntéseink tiszták és igazságosak legyenek, hogy azt az utat, mit nekünk rendeltél, végigjárjuk a te szent akaratod szerint, hogy szent Fiad, Jézus Krisztus kiömlött szentséges vére részünkre ne legyen hiábavaló.

Adj, ó mennyei Atyám világosságot a szívbe, szent Lelked erejével és adj erőt, hogy a megharcolt élet után szent Fiadhoz érjünk, hogy elvihessen hozzád, hogy bemutat­hasson benneteket mint övéit, kiömlött szent vére által, mert megfürdette lelketeket ebben a szentséges szent vérben, hogy lelketek még a hónál is fehérebb legyen. Ámen.

 

Testvérem! Azt üzeni az Úr, szent Lelke által testvérednek és az én testvéremnek: Imádkozzon és kérje Isten szent Lelke kegyelmének erejét, az ő ajándékát, a tisztán­látás kegyelmét és betölti lelkét az ő fénye és feleletet kap. De ne féljen, Isten szent Lelke vele van, számon tartja a jó Pásztor; Jézus Krisztus az ő juhai között. Kövesse őt azon az úton, mit szent keresztje jelez. Mit Ura és Istene járhatóvá tett a számára.

Azt üzeni az Úr: Krisztus egyháza a földön, a küzdő egyház. Hatalma van a bűnök bocsánatára és a kötések oldására. Imádkozzál és dolgozzál, és a testet munkával a lelket imával foglald le. Gyónd és bánd meg botlásaidat. Keress egy olyan nekem szentelt papot, ki lélekben is nekem szolgál. Táplálkozz a mennyei kenyérrel.. ki a mennyből szállott alá. “MERT AZ EN TESTEM VALÓBAN ÉTEL, AZ ÉN VÉREM VALÓBAN ITAL. ” És megtalálod azt a békét, amit a kereszten függő szeretet adhat, amit a világ soha.

 

Ne félj a küzdelemtől, hisz az én utam is a földön a csalódások és a szenvedések útja volt. Vedd fel minden nap keresztedet, kövess engem, mert én hű és igaz vagyok. Bennem ki bízik, bennem még nem csalatkozott. Bízzál bennem gyermekem, mert gondom a te gondod. Minden úgy fog történni, mi lelked üdvét szolgálja. Én melletted leszek a nehéz úton és utad végén kitárul előtted az ajtó és előtted áll az igaz, a hűséges, ki szeretete nagyságát és mérhetetlenségét a kereszten – kézzelfoghatóan és szemmel láthatóan – bemutatta a világnak. Ki nem szóval, hanem kínok között szeretett téged. Ki várja jöttödet, mintha te volnál az egyetlen egy.

 

“MERT A KERESZTFÁN IS ÚGY HALTAM ÉS ÚGY SZENVEDTEM ÉRTETEK KÜLÖN-KÜLÖN AZ EGYETLEN EGYÉRT.”

 

Ne félj gyermekem! Én letörölök szemedről minden könnyet, ha ezt te is úgy akarod. “Mert mint a koldus kérem, hogy engedd, hogy üdvözítselek. ” Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket az éber­égre, a lelki készenlétre, mert a gonosz tombol, örömmámorban ünnepli győzelmét a világ felett. Mert nagyon nagy a farkas csorda és kicsi a nyáj. Mert a szelíd bárányok szétszóródnak a farkasok között. Hisz mondotta Uratok apostolainak: “MINT BÁRÁNYOKAT KÜLDELEK A FARKASOK KÖZÉ.” Tartsatok össze testvéreim, erősítsétek egymást. Éljetek Krisztus jelenlevésében, mert bármilyen erősnek érzi is magát a gonosz, a kegyelem erejét felül nem múlhatja, mert imáitok megsokszorozza, mert Atyám kezéből senki el nem ragadhat benneteket. Ha ezt akarjátok.

Röpke az élet itt a földön. Végtelen az örökélet. Érdemes testvéreim végigküzdeni ezt a sóhajtásnyi életet azért, hogy talentumaitokat gyarapítsátok arra az időre, mikor hív az Úr, az élet Ura. Ne kelljen szégyenkezni mulasztásaitok miatt. Mert számon kérik tőletek! Mert ami a földé, az földé marad, a hamis kincsek, a világ káprázata elmarad. Csak lelki értékeiteket viszitek magatokkal és kérjétek Uratokat, hogy igazságát irgal­mán és szeretetén keresztül mérje nektek.

 

De ne féljetek kicsi báránykák! Tudja a ti Uratok, honnan tértetek meg és szeretete nem ismer határt. Mert üdvösségre teremtett benneteket az Úr, nem pedig kárhozatra. Csak kövessétek a jó pásztort és üdvösségetek Jézus Krisztusban lesz. Ámen.

 

Tartsatok ki testvéreim, mert a nap nyugovóra tér.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket az örök Atya, ki annyira szeretett benneteket, hogy egyszülött Fiát adta értetek. A Fiú, Jézus Krisztus, ki felvitte bűneiteket a keresztfára, hogy lelketeket tisztára mossa szent vérével a bűnbánat szentsége által. A szentlélek Úristen, ki Krisztushoz vezet, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária, ki értetek járta a borzalmak útját, a keresztutat, hol üdvüsségetek fakad. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket, kis báránykák a tövisek és a farkasok között. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom értetek és veletek. Ámen. Ármin.