HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

november 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.08.04. 07:10 :: lowoa

1998. augusztus 4.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az örök Atya szeretetével, a mindenség Ura és Istene és mégis a ti mennyei Atyátok, az Ő szent Fia; Jézus Krisztus, megváltó Üdvözítőtök, az Atya egyszülöttje, ki lehetővé tette azt, mi embernek lehetetlen. Mert mint mondotta: „Embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.” Nem mérlegelve azt, hogy ezért milyen árat kell fizetnie. A Szentlélek Úristen pedig szétosztja köztetek kegyelmi ajándékait, kinek kinek tetszése és akarata szerint. Köszöntelek testvérem és testvéreim, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelmével, a Szentlélek kiáradása által, Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok. Imádunk mennyei édes Atyánk, mindenható örök Isten! Leborulva imádunk, áldunk és magaszalunk szent fiad által, hisz mondotta a kereszthordozó megváltó Istenünk; „Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is.” Megköszönjük atyai jóságos szeretetedet, irgalmadat, mert a bűnbánó embert nem taszítod el magadtól, hanem atyai szereteteddel várod őket, a megtérő bűnösnek nem rovod fel vétkeit. Mennyei Atyánk! Fogadd el a tieid imáját, kik kitartanak melletted mindvégig. Áldozataikat, imájukat küzdelmüket fordítsd a bűnös világ megtérésére, a gonosz bukására, mert a gonosz, a sátán szedi áldozatait, tombol diadal-mámorában. Parancsolj álljt, és taszítsd le trónjáról, és küldd el angyalaidat az emberek segítésére. Adj jó pásztorokat, hogy szétválasszák a bárányokat a báránybőrbe bújt farkasok közül. Sokszorozd meg mennyei édes Atyám Szentlelked kegyelmi erejét, és bölcsességet adj az embereknek, hogy felismerjék szent Fiadban a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért. Mert olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj. Hallgass meg minket Urunk és Istenünk, a dicső Szent-háromságban. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kik még viszitek kereszteteket hős szívvel és kitartó lélekkel Krisztus után. Kiket még nem tévesztettek meg a sátán szószólói! Mert az emberiség egyik részét, kiknek lelkét birtokába tudja venni, akaratát irányítani, rettenetes bűnökre tudja rávenni, ezek; a megszállottak.

Jézus Krisztus, Uratok és megváltó Istenetek nyilvánosan számtalan esetben űzött ki ördögöt az emberből. Hisz ti is ismeritek az újszövetségi Szentírást. Hányszor beszélt Uratok a kísértőről… A második évezred küszöbére hatalmas méreteket öltött. A sátán mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket, nagyon okos és intelligens, tudja és tudott előtte minden. Ő volt az, ki még mielőtt a mennyből letaszíttatott az első az angyalok között; Lucifer, mi annyit tesz mint a fény angyala. De mikor fellázadt az Atya, Ura és Istene ellen, és azt mondotta nem szolgálok, letaszíttatott az égből angyalaival együtt és hatalma negatív irányt kapott. Hisz ti is olvastátok az Újszövetségi Szent-írásban. Mikor az Úr Jézus mondotta: Láttam a sátánt, mint a villám vettetett le a földre.” Ez akkor történt, mikor a ti mennyei Atyátok elhatározta, hogy embert teremt az Ő képére és hasonlatosságára és nekik adja az országot. Ekkor hangozott el ; Nem szolgálok. Ezért gyűlöl kimondhatatlanul benneteket emberek. Hisz már megjelent az első emberpárnál és mit ígért? Ha megszegitek Isten parancsát, olyanok lesztek mint Isten maga. Megtörtént az első gyilkosság (Káin megölte Ábelt) és ez a történt időtlen idők óta. Az utolsó évszázad kétezer előtt hozta meg a rettenetes bűnöket világotok méretében.

 

Mint az előzőkben mondottam a sátán nagyon okos és intelligens. Tudott előtte ideje lejár, ezért tombol és őrjöng dühében. Egy, csakis egy a fontos számára, minél több lélek bukása. Nagyon különbözők fegyverei; kiket a test örömeivel, kiket a kábulattal, kiket gyilkosságra, kiket iseten-tagadásra, a gyűlöletre, kiket az önszeretetre, kiket a pénz és a hatalom fogságába ejt. Ezek általában előbb utóbb felismerhetők. De viszont azok a lelkek, kik keresik Urukat, Istenüket – mint az előzőkben mondottam, olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj – ezeknek a lelkeknek csapdát állít, a jó látszatával, a szektákat.

Csak nem tesz mást, Krisztus egyházától téríti el a lelkeket. Új tanokat hirdet, s olyan fondorlatosan, észrevétlenül fosztja meg a legdrágább kincsétől a – a szabad akaratától – a lelket.

 

Testvérem és testvéreim! Ezekért és mindenkiért imádkozzatok és engeszteljetek! Mint már több ízben is mondottam. A rettenetes bűnök kierőszakolták a mennyei Atya haragját, a mi rettenetes lesz. A megtérés kegyelme előtt áll minden lélek, csak élni kell vele. Még egyszer mondom és nem győzöm eléggé hangsúlyozni; engesztelni, engesztelni, engesztelni, a bűnök és a megtévesztett lelkekért.

 

Legyetek testvéreim emberhalászok, mentsétek a lelkeket a süllyedő hajóról. Ez a ti feladatotok! Nem megijedni és pánikba esni, hanem menteni, menteni a lelkeket!

 

Testvérem, ne félj, és ne remegjen a te szíved! Mert már annyiszor mondottam nem a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké. Pedig testvérem és testvéreim Krisztus bennetek, és Ti Őbenne, és a akkor hát mitől féltek! És soha meg ne inogjatok!!!

Mit is üzent már oly sokszor a mi Urunk, Jézus Krisztus?” Azt akarom, ahol én vagyok, ott legyetek Ti is „Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim mennyei édes, szerető Atyátok, az Ő egyszülött szent Fia; Jézus Krisztus, a ti megváltó üdvözítő Istenetek. Isten szent Lelke árassza el lelketeket szent kegyelmével. Adja meg nektek a bölcsesség és a tisztánlátás kegyelmét. A szeplőtelen szent Szűz: Isten anya Mária oltalmazzon benneteket bárány testvéreim a farkasok között. Isten minden angyala és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.