HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

február 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.10.02. 08:50 :: lowoa

1992. október 2.

 

TI LESZTEK, AKIK KITARTOTTAK KÉTEZER ÉVVEL EZELŐTT A KERESZT TÖVÉBEN

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Örök Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus szent nevével, a Szentlélek közreműködése által.

Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicsőség és imádás az örökké élő Atyának, Jézus Krisztusnak, a megváltó Istennek, és az utatokat bevilágosító és lépteiteket vezérlő Isten Szent Lelkének, a hannadik isteni személynek. Magasztaltassék az örök szenthá­romságu egy igaz Isten mindörökké. Áldassék az ő szent neve, mert irgalmas, mert megbocsájtó, mert kegyelmes és nem utolsó sorban a végtelenül szerető Atyátok mindörökké. Kinek szeretete beragyogja az eget és a földet. Ki szívetek ajtaját zörgeti szelíden, hogy. meg ne riasszon benneteket. Ki úgy szeret benneteket, mint övéit, mint az egyetlen egyet külön-külön. Ki számontart benneteket, minden gondolatotokat, örömötöket, bánataitokat és megkísértésteket, harcaitokat.

De ne feledjétek el azt sem, hogy Atyátok igazságos Atya, nem részrehajló, nem személyválogató, hanem birátok is. Mert számontartja bűneiteket is, addig a pillanatig, míg tisztára nem mossátok lelketeket a Bűnbánat Szentsége által, az Égi Bárány vérével. Mert ahányszor éltek ezzel a csodálatos adománnyal, mit Uratok szent vére által szerzett nektek a keresztfán - mert mondom nektek, amikor megbánjátok bűneiteket őszintén - mindannyiszor Krisztus vére harmatozik lelketekre és fehérre mossa lelketek ruháját, ha még oly fekete is volt.

Ez az égi adomány rendelkezésetekre is áll az életnek minden pillanatában, de lelketek fehér köntösére vigyázzatok! Ha botlatok, ha kísértésbe estek, ha el is estek, csak forduljatok ehhez a csodálatos kincshez. Ha szándékotok és bánatotok bűneitek felett őszinte, a bocsánat megadatik nektek. Ezért kérem ó mennyei örök és dicső szentháromságú egy igaz Isten, Szentlelked által add meg a tieidnek ezt a kegyelmet, mert mondom, ha Isten Szent Lelke nem működne bennetek, nem tudnátok megtenni. Isten nevét sem tudnátok kiejteni a szátok on, ha a Lélek nem segít.

Ezért kérlek Isten szent Lelke a Szentháromságban, munkálkodj a lelkekben! Irányítsd és vezéreld őket a rögös úton, erősítsd meg lelküket szent kegyelmed által. Szánd meg a tieidet, hisz olyan esendő, a gonosz elleni küzdelem oly fáradttá és oly árvává tette népedet. Vezesd a krisztusi úton őket, hogy célt érjen, hogy ne vesszen el közülük egy sem, csak a kárhozat fia. Hiszen Uram, te mondottad: “Megőriztem őket, kiket nekem adtál Atyám, nem veszhet el belőlük, csak a kárhozat fia.” Őrizd őket, hogy a bárányok közül ne vesszen el egy sem, csak a farkasok, ki báránybőrbe búj tak, hogy megté­vesszék a kicsiket a bárányokat. Könyörgök esedezve Uram; Jézus Krisztus, védd meg őket a világban a gonosz ellen, mert csak egyedül te védheted meg szent kegyelmed erejével. Mert csak általad és veled juthatnak az üdvösségre, hol megdicsőülnek benned. Ámen.

Testvérem, légy éber és kész a küzdelemben. Nagyon óvlak a báránybőrbe bújt farka­soktól. Kérd a te Uradtól Istenedtől a tisztánlátás kegyelmét, mert a sátán nagy gondot fordít rád és rátok, kik tejesztitek ezeket az írásokat. Mint Uratok és Istenetek mondotta; Jézus Krisztus:

”A VILÁGBAN GYÖTRELMETEK LESZ, DE NE FÉLJE­TEK, ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT.” Ezért ti se féljetek!

 

Bátor szívet ad nektek az Úr; Jézus Krisztus. Felvértez benneteket szent kegyelme erejével, csak ezen az úton haladjatok. Megkísért a sátán báránybőrbe bújva, de ti ne figyeljetek rá. Hagyatkozzatok teljesen Istenre és a lélek világosságot gyújt szívetekben és megtudjátok különböztetni a jót a rossztól. Mert Isten veletek van, ha ezt ti is úgy akarjátok. Még egyszer mondom és ismétlem mindig, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy előre felvértezzétek magatokat imával, böjttel és áldozatvállalással. Hogy a problémák előtt nehogy meghátráljatok, hanem legyetek hősök és erősítsétek egymást, hiszen a kegyelem megadja nektek és Isten Szent Lelke szállást vesz lelketekben, mert veletek Isten és harcosaivá választott benneteket

 

Ti lesztek, akik kitartottak kétezer évvel ezelőtt a kereszt tövében mindvégig, és hitték minden látszat ellenére, hogy Jézus Krisztus az élő Isten Fia, ki e világra jött. Ezeknek a lelkeknek ti vagytok a késői utódai, kit Uratok Istenetek kiválasztott és harcosaivá tett. Ezért legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ámen.

 

Testvéreim, az előzőkben azt mondtam, hogy kicsiségtek miatt Isten nevét ki sem tudnátok ejteni a szátokon a Szentlélek Úristen közreműködése nélkül. Ezek a bárá­nyok.

De vannak a Földön farkaslelkű emberek, akik nagyon is kiejtik mind gyakrabban Isten szent nevét. Nem azért, hogy kérjék és imádják, hanem hogy káromolják és meggyalázzák őt a legfőbb jól, a szeretetet. Az ő nyelvükre is a lélek, a sátán lelke adja a szót, ezek azok az emberek, kik lelki vakká lettek a kísértő által. Ezek azok a késői utódok, kik Krisztus keresztjét ácsolták, kik a töviskoronát fonták, kik megkorbácsolták azt a szent testet, ki az égből szállott alá, Kik keresztre szegezték Krisztust, kik gúnyolták, kik epével itatták. És mit tett az Örök Isten, Jézus Krisztus? – Imádkozott értük ezen szavakkal: “ATYÁM, BOCSÁSD MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK. “

 

Mint már az előzőkben említettem, mikor az Úr, az örök Ige; Jézus Krisztus mondotta: “ÉN PÉLDÁT ADTAM NEKTEK” Igen példát adott Uratok, hogy ti is így tegyetek.

 

Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, a késői keresztre feszítőkért.

Kik meggyalázzák Krisztust, és rossz példával állnak az emberek előtt, a megbotrán­koztatókért, a gonosz prédáiért. Imádkozzatok a lelki vakokért, hogy nyíljon meg a szemük és a Saulok Pállá szülessenek újjá. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket az örök Atya, a Fiú; Jézus Krisztus, ki őriz és vigyáz rátok. Isten Szent Lelke, ki gondolataitokat irányítja, ki szent fénye ragyogásával világosságot gyújt szívetekben, hogy tisztán lássatok. A szep­lőtelenül fogantatott szent Szűz takarjon és vonjon be szent palástja oltalma alá, hova a gonosz tekintete nem férkőzhet. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és értetek, veled és veletek. Ármin.