HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

március 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.11.28. 08:34 :: lowoa

1997. november 28.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvére_ kik az akol bárányai vagyok, az örök Atya szent nevével, az ő egyszülött szent Fia, az örök Ige és Isten szent Lelkének kegyelme által, ki lelki ajándékait szétosztja köztetek akarata és tetszése szerint. A dicső szenthárom­ságú egy igaz Isten kegyelme által, Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim. Imádunk tégedet mennyei édes Atyám, áldunk, dicsőítünk, magasztaljuk atyai jóságodat, irgalmas szeretetedet, megbocsátó atyai

jóságodat, hogy szeretsz minket mindenek ellenére. Sok-sok gyarlóságunk sok, sok bűnünk miatt el kellett volna fordulni tőlünk. De mennyei édes Atyánk egy igaz Istenünk, te nem ezt tetted, hanem elküldötted a te egyszülöttedet; Jézus Krisztust és tudjuk milyen áron nyújtotta át nekünk gyarló, botladozó embemek a te megbocsájtó, irgalmas szeretetedet. Hogy aki szereti a Fiút és parancsait megtartja, annak örök üdvössége legyen a Fiú által. Ezért bűnbánó szívvel kiáltjuk feléd mindenség Ura és Istene mennyei édes Atyám, viszont szeretünk téged, szent fiadon keresztül, mert ő kinyilatkoztatott Téged Atyám, mert mondotta; “Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is. ” Ezért leborulva és hálatelt szívvel köszönjük meg irgalmas atyai szeretetedet. Egyben kérve kérünk szent Lelked által őrizz meg mindnyájunkat szent Fiadban, Jézus Krisztusban. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kik szíveteket, lelketeket Uratoknak adtátok, mert alázatos, bűnbánó szívvel fordultatok Hozzá, mert ti is felismertétek azt magatokban, mit Péter – Urunk Jézus Krisztus földi helytartója, az első pápa – mikor Uratok a szélnek és a tengernek is Ura, mondotta: “csendesedj el!” Ekkor Péter felismerte Urában, Istenét, egyben a lélek ereje által lelkének állapotát, és felismerte bűnös voltát és azt mondot­ta: “Menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok!” Tehát megalázkodott, megval­lotta bűnös voltát. Ezek után elhagyta Uratok? Nem! Ó jobban ismerte Pétert, mint ősaját magát. Ez a vallomás, ha úgy tetszik (gyónás) eltörölte addigi vétkeit. Mikor Jézus Krisztus azt mondotta Péternek; “Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat, s a pokol kapui nem vesmek erőt rajta.” És mégis Jézus mikor a szenvedéséről beszélt, hogy előkészítse tanítványait, Péter félrehívta Urát “Ez nem történhet meg veled Uram!”. Ekkor Jézus Krisztus azt felelé neki “Távozz tőlem sátán, bűnre akarsz vinni, mert nem arra gondolsz mit az Isten akar, hanem arra, mit az emberek akarnak.” Mert sem Péter, sem pedig a többi tanítványok nem értették meg Urukat, Csak a földi dolgokban gondolkodtak, földi királyságot vártak. Változott azóta is valami? – Hányan tudnak felülemelkedni az anyagi világon? Beleragadtak testestől­lelkestől az anyagba. Csak a test szerint gondolkodnak. Lelkük szavát belebetonozták az anyagba és megvakultak lelki szemeik. Csak a test örömei lebeg szemük előtt a pénz, a mámor, a hatalom, a kábulat. Eszükbe sem jut, hogy halhatatlan lelkük is van. Visszatérve Péterre, utána még háromszor tagadta meg Urát és Istenét, mert félelem fogta el szívét, elég volt egy pillantása Urának Istenének, Péter ismét reáismert botlás ára és elmenvén keserves könnyekre fakadt. Tehát megbánta tettét. Urunk Jézus Krisztus feltámadása után megfeddte Pétert? – Nem! Genezáreti tónál háromszor kérdezte meg tőle; “Szeretsz-e engem?” És Péter megértette ennek jelentőségét és végigjárta azt az utat, min neki járni kellett. Hisz megmondotta Ura, megváltó Istene:

“Péter, míg fiatal voltál felövezted magad, és oda mentél ahova akartál, idős leszel, más övez fel és odavisznek, ahova te nem akarod” Péter pedig követte Urát és Istenét a kereszthalálig. A többi apostol is mind vértanúságot szenvedett. Csak János élte meg az öregkort és írta meg a negyedik Evangéliumot. Pedig őt is égette a gonoszság – tüzes olajban – de nem ártott neki.

 

Testvéreim! fontoljátok meg a fentieket. Mindezt azért mondottam, hogy okulásotokra szolgáljon. Mert már annyiszor felhívtam figyelmeteket, egyben hogy az Úr útja, min jártok tövisek között halad Krisztus után, de azt sem feledjétek, hogy Uratok előttetek megy és kitapossa utatokat. Isten szent Lelke pedig bevilágítja azt, hogy el ne tévedjetek. Uratok mellett ott les rátok a gonosz, az ő káprázatával, mindent ígér a testnek, de semmit a léleknek. Jaj nektek, ha ráfigyeltek!

 

Testvéreim! Azért hívtam fel figyelmeteket Péter apostolra, hogy lássátok, hogy neki is mennyire meg kellett küzdeni az evilággal, annak megtévesztő fejedelmével a sátán­nal. Mert mondom nektek senki sem születik szentnek, hanem a testen keresztül meg kell küzdeni a léleknek a kísértő minden hazugságával, csalfaságával, hogy aki a krisztusi útra lépett az végig is járja azt. Botladozó emberek vagytok. Az utatokat tele szórta a gonosz a botlás köveivel. Nehogy, ha mégis botlatok, azt mondjátok, hogy most már úgy is mindegy! Testvéreim, sose mindegy! Minden bukásból fel lehet állni a kegyelem erejével. Csak bűnbánó lélek kell hozzá. De ebből nehogy azt olvassátok ki, jól van, most vétkezbetek! – majd úgy is megbánom. Ez nem így működik! Azt hiszitek, lehet két úrnak szolgálni? a testnek és a léleknek? Mit mondott Uratok, Jézus Krisztus, kinek szájában az éles kard (Jelenések könyve) “Bár lennél hideg, vagy meleg, mivel sem hideg, sem meleg nem vagy, kivetlek számból.”

Imádkozzatok testvérem és testvéreim! Engeszteljetek! Engesztelj etek ! Imáitokkal ostromoljátok az eget, mentsétek a pocsolyában fuldokló lelkeket. Esdjétek le a kegyelmet részükre, mert lehetnek a Saulokból Pál-ok, a latorból megtért bűnös.

 

Kérjétek a bölcsesség kegyelmét, az emberek, ha úgy tetszik a bűnösök részére, hogy felismerje a világ, hogy te vagy Uram Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Mentsétek a lelkeket, mert Krisztussal mindent, de Krisztus nélkül semmit el nem értek! Kérjétek, kérjétek a lélek adományait és megadja nektek. Bízzatok feltétel nélkül Uratokban, Istenetekben. Ne a jutalomért tegyétek, hanem csupán szeretetből isten és embertársa­itok iránt és meglátjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvéreim az Atya, ki a világ kezdete előtt már szeretett benneteket, a Fiú; Jézus Krisztus, ki szereti az ő bűnbánó, alázatos szívű báránykáit. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen árassza rátok szent Lelke adomá­nyait. Oltalmazzon benneteket a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária. Szent Mihály f’óangyal védelmezzen benneteket a gonosszal szemben. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.