HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

március 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.12.04. 08:10 :: lowoa

1982. december 4.

 

 

MERT A ROSSZNAK JOBBÁ, A JÓNAK MÉG JOBBÁ KELL LENNI. AKI TÖBBET KAPOTT, ATTÓL TÖBBET IS VÁRNAK.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek Testvérem az Atya, a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Isten nevével és az Úr Jézus szentséges szent ereje által, a Szentlélek Isten nevében. Áldassék és dicsértessék a Szentháromság egy Isten, mindenkor és mindörökké. Ámen.

 

Áldott légy Uram, Jézus Krisztus, Te minden szentség forrása, Te végtelenül szerető, Te végtelenül irgalmas, Te végtelenül kegyelmes, Te végtelenül bölcs, Te végtelenül igazságos, Te végtelenül jóságos. Neked adta az Atya mindazt a jót, mi a Te Atyádban lakozik. Mert Te egy vagy az Atyával és eggyé akarsz lenni minden esendő emberrel a végtelen szereteted által. Mert a Te akaratod ez, és ezért haltál meg itt a földön, és ezért támadtál fel az emberi testben és az emberséget is magáddal vitted a megdicsőült Istenségedbe. Jelezve azt, mint Isten, egy vagy az Atyával, Te kinek fontos az ember, aki az emberért a legdrágábbat adtad. Te, aki magadra vetted az emberi testet annak minden hajlamával, és vállaltad az ember halálát is, mégpedig annak a legborzalmasabb halálát a kereszten: a kínhalált.

 

Te, aki ennyire szereted övéidet, vállaltad a legborzalmasabb halált, a kereszten a kínhalált, Te, aki ennyire szeretted Övéidet irgalmazz, kegyelmezz! Te minden hatalommal teljes Isten, akinek fáj az eltérített bárány; az eltévedett ember. Aki minden embernek az üdvösséget nyújtja. Aki minden jóság kútfeje vagy. Akinél van a mennyek országának kulcsai. Az Örök Élet igéit hordozod magadban és felkínálod magad élő eledelül az embernek. Hát lehet-e még ennél többet adni? Uram, Jézus Krisztus! Te, aki esendő gyermekeidnek csak az akaratát kéred, és a Te végtelen nagy kegyelmed és szent erőd megvédi a Te gyermekeidet a sátáni kísértéssel szemben. Mert az ember egymagában senki és semmi, de a te végtelen kegyelmed által és szent erőddel minden magaslatot elérhet. Csak nektek akarni kell Krisztust! Csak nyissátok ki lelketek kapuját Krisztus felé, és a ti Uratok beköltözik abba, és munkálkodik a ti lelketekben. Mert ez a ti akaratotok nélkül nem történik meg. Mert mint mondottam, akaratotok nélkül senki sem üdvözül.

 

Testvérem, a tanításom ez: először, mi az akarat, másodszor mik az előnyei, és harmadszor mik a hátrányai? Ezen elmélkedj és kérd az Isten szent Lelkét, hogy világosítsa meg elmédet ennek megértésére és tegye lelkedet alkalmassá ennek a befogadására.

 

Először mi az akarat? Ezt, ha egy szóval akarnám kifejezni: MINDEN. Azt jelenti, hogy szuverén urai vagytok magatoknak. A döntés joga a tietek. Ebbe senki nem avatkozhat bele. Ebben egyedül vagytok, a döntés joga csakis kizárólag a tietek. És ez az akarat szabadsága végigkíséri egész életeteket.

 

Most térek át a második részre. Mi az előnye?

 

Először, akinek szabad akarata van, az ura lelkének, tehát ura önmagának. Akinek nincs akarata az szolga. Mert a szolga ura akaratát teljesíti. Tehát meg van fosztva akaratától. Ezt azért magyarázom így, hogy érthetőbb legyen az, hogy megértsétek, hogy ti nem szolgaságra születtetek, mert a szolgát bérrel fizetik és ezt a bért ura dönti el, annak mennyiségében ura dönt. És ez az Úr jót is tehet szolgájával és rosszat is, senki azt nem kéri tőle számon, a föld törvénye szerint. De a ti Uratok, Istenetek teljes szabad akaratot adott minden egyes gyermekének. Az Isten előtt mind, -mint szabad akaratú emberek - Isten gyermekei vagytok.

De a fizikai síkon mindenki egy bizonyos körülmények közt él. És minden ember különböző hajlamokkal születik. Erről beszélt a ti Uratok, Istenetek abban a példa-beszédben, mikor a szolga urától különböző értékű talentumot kapott. Ki ennyit és ki annyit. Tehát minden ember megkapja a maga talentumát, amit a lélek fogantatása pillanatában kap az Ő Urától, Istenétől.

Ez meghatározó, tehát ezen a tükrön keresztül van elbírálva minden cselekedet. Mert aki keveset kapott, attól keveset is várnak, aki többet kapott, attól sokat várnak. De viszont aki keveset kapott az ugyanúgy elérheti azt a fokot, vagy jobban mondva érdemi fokot, mint aki sokat kapott, mert Isten végtelen igazsága ebben teljes. Mert van, aki egy csomó rossz tulajdonsággal jött a világra és a világ szemében rosszabb, mint aki jó tulajdonsággal érkezett. De ez neki nem érdeme. Erre világított rá a ti Uratok, Jézus Krisztus mikor a farizeusoknak azt mondotta: “Bizony mondom nektek, a cédák megelőznek benneteket a mennyek országába vezető úton”. Mert csakis Isten tudja ki milyen adottságokkal születik, és mit tudott ehhez tenni, vagy mit vesztett el belőle. Mert a rossznak jobbá a jónak meg még jobbá kell lenni.

Mert van, aki megszületik, igen rossz körülményekben és bűnös emberek közé. Ezt tudja a ti Uratok. Van, aki jó körülményekben is jó Istent szerető nevelést kap. Tehát ennek az embernek elérhetőbb az üdvösség, mert az esélyek teljesen egyenlőek. Mert Isten végtelenül igazságos. Mert Isten azt is látja, hogy egyik ember a másik bűnében mennyire részes. Ezért a ti ítéletetek hamis. Egyedül Isten az igazságos bíró, mert Isten minden embert egyformán szeret, mert ha nem így volna, ott eldőlne az ember üdvössége, hogy ki milyen környezetbe születik. Akkor Isten személyválogató lenne. Ezért mondottam annyiszor, hogy ti még saját magatokat sem ismeritek, nemhogy embertársatok felett ítélkezhetnétek.

 

Mindig arra törekedjetek; hogy embertársaitokon segítsetek, és tirajtatok is segítenek embertársaitok. Segíteni, pedig apostolkodással és nem utolsó sorban imával. Mert mondom, az ima ellenértéke a kegyelem. Mert az ima a lelkeknek annyi, mint a föld emberének a pénz. Ezért jegyezzétek meg immár, hogy emberi hasonlattal éljek, kegyelmet érdemelhettek, vagy vásárolhattok magatok és embertársaitok számára!

Az már a ti Uratok Istenetek dolga, hogy eldöntse imáitok mindenkori értékét.

 

Most rátérek a harmadik részre, a szabad akarat hátrányára:

 

Ez pedig semmi más, mint azt jelenti, hogy egyenlő esélyetek van az üdvösségre és a kárhozatra. Mert ha Isten szolgának teremtette volna az embert, akkor megvonta volna szabad akaratát. Tehát elestetek volna attól a nagy méltóságtól, hogy Isten, mint Atyátok legyen. Szabad akarat nélkül Istenetek csak uratok és ti, pedig akarat nélküli senkik lettetek volna, ami annyit jelentene, hogy nem üdvözülhetnétek. Nem lenne örököse az ember a mennyek országának. Nem lenne Örök Kárhozat sem, mert nem állna módotokban sem üdvözülni, sem elbukni.

Sorsotok a halállal beteljesedne.. A sötét sír mindent befedne. Tehát a szó legszorosabb értelmével teljesen megsemmisülnétek. Akkor nem kellett volna a ti Uratoknak, Isteneteknek alászállani a mennyből, hogy kínhalált haljon értetek. Ezen elmélkedjetek! És értsétek meg már végre Isten végtelen jóságát, bölcsességét és igazságosságát. Mert mondom a keresztfán maga Isten ontotta vérét, hogy övéinek Örök Élete legyen és feltámadott, hogy higgyetek. Mert Isten akkor is Isten, az egek Ura lett volna a ti megváltásotok nélkül. Nem általatok lett az Emberfia az Üdvözítő, Jézus Isten, hanem eleven példáját is adta szeretetének, hogy számotokra is kézzelfogható bizonyíték lett szent szeretete. Egyben szent szövetséget is kötött veletek, amit saját isteni vérével írt meg, és ez a szövetség annyit jelent, hogy aki Őbenne hisz, még ha meghal is élni fog!

 

Testvérem, kérd az üdvözítő Jézust, a Megváltót, hogy engedje érezni azt a szeretetet, mivel megváltott téged és megadja neked. De ennek csak úgy tudod teljesen megérteni a nagyságát, ha érezni engedi szent sebeinek fájdalmát is, mert a szentek, kiket Isten, végtelen nagy kegyelme arra méltatott, hogy engedte hordozni szent sebeit, azok a fájdalom mellett mind ugyanolyan arányban érezték azt a végtelen szeretetet is, amivel Uratok Istenetek szeret benneteket. Másképpen képtelen lenne ember ezt a kínt elviselni. Ez a titka annak, hogy szentjeitek miért ragaszkodtak annyira a szenvedéshez.

Testvérem! Ezen elmélkedj és érezd át, hogy ki neked Krisztus, és te ki vagy Krisztusnak. És igazodjál mindig - ahogy tőled telik - ehhez.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldd meg Istenem testvéremet, Atyám, Teremtőm,

Istenem, Üdvözítőm, Istennek Szent Lelke légy vele most és halála óráján.

Áldjon meg az érted megfeszített Jézus Krisztus és hallgassa meg kérésedet.

Te pedig imádkozz, apostolkodj!

Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.