HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

június 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.12.27. 08:45 :: lowoa

1994. december 27.

 

SZERESD URADAT ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, ki eget és földet alkotta, a mindenség Ura és Istene, a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki született, de nem teremtett, ki az Atyával egylényegű, a megváltó üdvözítő Jézus Krisztus, és Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen szent nevével. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, imádjuk a háromságú egy igaz Istent, ki teljesen egy és tökéletesen három is. Ezt a titkot emberi elme felfogni nem tudja, mert ezt a titkot Isten az Igaz magának tartja. Mert ennek az igazságát emberi elme, mi testbe zárt, felfogni képtelen. De a szent­háromságú egy Isten úgy rendelkezett, hogy ne a tudástok által igazuljatok meg, hanem a hitetek által. Mert a hit, mi Istenbe vetett hitetek, az üdvözít benneteket tetteitek által. Mert mi a főparancs: “SZERESD URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL, ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT MINT TENMAGADAT.”

Ha ezt megtettétek, üdvözültök. Mert mit mondott Uratok, Istenetek; “AKI HISZ, AZ ÜDVÖZÜL, AKI NEM HISZ, AZ ELKÁRHOZIK.” És ez a hit nem tudás, hanem minden okoskodás ellenére hinni feltétel nélkül Istenben. Tudjátok azt mondani, ha valamit véges elmétekkel nem értetek: Uram és Istenem, ezt nem értem, de hiszem, mert ezt te mondottad Uram. Ha valami olyan történik veletek, amit úgy láttok, hogy ez nagyon rossz, szinte úgy érzitek összetört szívetek-lelketek, tudjátok azt mondani, a te tudtoddal történt mindez Uram és te megengedted és hiszem azt, hogy te mindent azért engedtél, hogy abból az én lelkemnek üdve származzon. Ez az igazi ima, ez a hit próbaköve. Ki elérte mindezt a fokot, boldognak mondható.

Ezt azért mondtam, hogy ne csak szavakkal imádhassátok Isteneteket – ami igen fontos lelketek ébrentartására és kapcsolatotok ápolására Isten felé, mert mikor imádkoztok, Istennel beszélgettek – hogy mikor hiteteket bizonyítani kell, ezt megélni is tudjátok. Igy imádjuk az egy igaz Istent, a Szentháromságban külön-külön személy szerint. Mert mit mondott Uratok, Istenetek Jézus Krisztus: “Senki sem jöhet hozzám, csak ha Atyám vonzza, de senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam és senki sem mehet a Fiúhoz, csak Isten szent Lelke által.

Szent Pál mondotta: “Isten nevét sem tudnátok kimondani a Szentlélek közreműködése nélkül, azaz Isten kegyelme nélkül.” Mert Isten Szentlelkének kegyelme működik köztetek, keres benneteket, hív benneteket az üdvösségre szólít és ezt mind a ti akaratotok alá helyezi. Szelíden hív, senkit nem kényszerít, mert ti magatok döntötök üdvösségetekről és bukásaitokról.

Imádunk Istenünk, te bölcs és igazságos. Te végtelenül szerető szentháromságú Istenünk. Mert te minden ember előtt megnyitottad a mennyek országának ajtaját, hova minden egyes ember beléphet. Hisz szent Fiad Atyám minden egyes emberért megszenvedett. Az a szent vér, mit Uratok ontott az utolsó cseppig, az az egész emberiség bűnét tisztára mossa, ami által mindenki tisztán és hófehéren beléphetne Ura és Istene elé. Kell-e ennél nagyobb szeretet, kell-e ennél nagyobb irgalom? Az örök Isten a kegyelmeit ingyen ontja rátok, ezt mindenki ingyen, és mi több érdemtelenül kapja. Hálát adunk neked egy igaz Istenünk a Szentháromságban, hogy ezt megadtad az embemek. Mert bőkezűen ontod kegyelmeidet minden emberre és minden egyes egy embert visszavársz külön-külön. Áldassék és felmagasztaltassék a te neved mindig és mindörökké. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kérjétek a Szentlélek Úristent, hogy ezt szívetekbe tudjátok zárni és eszerint akarjatok élni.

Adjátok akaratotokat Istennek. Helyezzétek bizalmatokat az ő szentséges szent szívébe. Rejtezzetek el szent sebeibe. Kérjetek védelmet tőle az Irgalom forrásától a gonosz ellen és semmitől se féljetek. Ne legyetek kicsinyhitűek! Hisz hányszor mondtam testvéreim: minden úgy történik, hogy abból lelketeknek üdve származzon. Mert Krisztussal mindent, de Krisztus nélkül semmit el nem értek! Ahhoz, hogy Krisztuséi legyetek, sem vagyon, sem pénz, sem drágakő nem kell, csak Istent – az értetek földön jártat, mint embert, a megváltó Jézus Krisztust – látó szem, csak az ő szavát halló igaz, szeretettel teli emberi szív, ki felebarátjában látja Urát és Istenét.

 

Mert mit mondott Uratok, Istenetek és mit fog mondani azon a napon, mikor hatalommal és dicsőséggel és igazsággal jön a Király, a Krisztus király: “Mit egynek tettetek a legkisebbnek, azt nekem tettétek és mit egynek nem tettetek a legkisebbnek, azt nekem nem tettétek”. Ez lebegjen szemetek előtt mindig és így éljetek, hogy mikor elérkezik Uratok, jobbján álljatok, mert befogadtátok azokat a kegyelmeket, mit felé­tek sugároz az ő szerető, szent szíve, Ámen.

Testvéreim, ne féljetek! Még egyszer mondom, ne féljetek az eljövendőtől, mert mondotta Uratok Istenetek: “Én mindenképp veletek vagyok, nem hagylak árván titeket. ” Higgyétek, hogy Uratok veletek van, mellettetek van, útitársatok az életetek nehéz útján. Soha nem ő hagy el benneteket, hanem a balga ember távolodik el tőle.

Izsáknak két fia volt, Ézsau az elsőszülött, Jákob az öccse. Anyjának Jákob volt a kedves, apjának Ézsau. Hangsúlyozom az elsőszülött az abban a korban rangot jelen­tett, még a testvérek között is. Mi történt, Ézsau megéhezett, elkérte Jákobtól az ő reggelijét, mert falánk volt. Jákob egy feltétellel adta oda, az elsőszülött jogáért, az atyai áldásért. Izsák öregségére vak volt, csak tapintás által ismerte fel fiait. Ézsau testét dús szőrzet borította, hogy apja fel ne ismerje a cserét egy kecskebak szőrét borították Jákobra. Csalás által ugyan, de megkapta az elsőszülött jogát. Nem tartotta meg, eladta, így méltatlanná vált rá. Így jut annyi sok ember a kárhozat tüzére, mert eladja Istentől kapott örökségét, a testi örömökért, a hamis gyöngyökért, az arany csillogásáért, a hatalomért, a pénzért, a könnyelmű életért és elvétetik tőle Isten országa. Isten akarata teljesült? Nem! Isten akarata az, hogy “üdvözüljetek”, nem pedig elkárhozzatok Ezért annyiszor, de annyiszor, de mondom most is: Uratok Istenetek saját hasonlóságára teremtett benneteket. Tehát úrnak, szabad akaratú úrnak, nem pedig szolgának, ha úgy tetszik egy bábnak, mi csak azt teheti, mit ura tenni enged. Így nem áll módjában sem felemelkedni, sem elbukni.

Hát nem értitek meg, ti balga emberek? Hogy urak vagytok, olyannyira, hogy uratoknak, Isteneteknek is ellene szegülhettek itt lent a földön. Mert itt építhetitek üdvösségeteket, lehettek méltóvá rá és válhattok méltatlanná Uratok Istenetek színe­látására.

Pedig uratok segítségetekre jött, mikor látta az ember bukását. Közétek jött, tanított benneteket, hagyta hogy akaratotok által keresztre feszítsétek. Bemutatta végtelen szeretetét, feltámadása által hatalmát. A tanuságtevők vértanúhalált haltak az igaz­ságért, pedig nem hős katonák, hanem egyszerű halászok. A kicsik, a semminek látszók tudtak hősök lenni. Nem virtusból, hanem az igazságért, mi egyben Isten igazsága. Az embemek – az Ézsauknak – még ez sem elég. Pedig a kegyelem ott is kopogtatott szívük ajtaján. Nem azért, mert nem hallották, hanem mert nem akarták meghallani, s így süketek és vakok maradtak. Isten nevét csak káromlás formájában ejtik ki rettenetes szájukon, mert ezeknek sem sikerült minden, mert a sátán gondoskodik róla, hogy legyen miért káromolni a megfeszített szeretetet, mert szívük tele van békétlenséggel, többrevágyással, gyűlölettel, irigységgel. Pedig itt még nem is a sátán fiairól beszéltem, nem a vicsorgó farkasokról, csak az átlagemberről, az Ézsaukról.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim, áldjon meg benneteket az örök Atya, ki vonz benneteket szent Fiához, Jézus Krisztushoz, aki feloldozza megkötözöttségeiteket, eltö­röli bűneiteket a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Úristen, ki Krisztushoz vezet benneteket a nehéz úton. Járjon közben értetek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária. Szent Mihály védelmezzen benneteket a tövises úton, Ámen.

Én pedig imádkozom érted, veled és értetek, veletek.

Ármin.