HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.04.01. 09:54 :: lowoa

Drága Jézusom, megvallom, hogy te igazán az Isten Fia vagy. Ámen Jézusom! Te, aki a szívek és a vesék vizsgálója vagy, előtted nincsen titok. Az  emberi természet mégis a bűneset óta – szüntelen öltözködik, hogy ki ne látszódjék a mezítelenségének rútsága. Magyarázkodik, össze-vissza hazudozik,…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.04.01. 09:51 :: lowoa

1991. április 1.   A HARC ELÖSZÖR A SZÍVETEKBEN FOLYIK – GONDOLAT ÚTJÁN – ÉS MIKOR OTT GYŐZÖTT A GONOSZ, ÚGY TERELI A HARCOT A CSELEKEDE­TEKRE   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus áldunk…

2018.03.31. 01:51 :: lowoa

Drága Mennyei Édesatyám!Hálás szívvel köszönöm a gondoskodó szeretetedet, hogy vezeted, vigyázod az életemet, a családom és a közösségem életét. Köszönöm a tanításokat, most különösképpen azt, ahogy megmutattad nekem, hogy én is, mint a tékozló fiú bátyja, mindig a…

Kadarkúti Égi Üzenetek 257. Mennyi Atya:Az erények

2018.03.31. 01:50 :: lowoa

ÉGI ÜZENETEK    2015.március 31.   Mennyi Atya:Az erények                                      Mennyei Atya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok és eszközöm, Éva hangján szólok hozzátok. Köszönöm, hogy…

2018.03.30. 01:50 :: lowoa

Bölcs szívet adj nekem Uram! Ámen Drága Jézus Krisztusom! Szabadítóm, és Megváltóm, olyan csodálatos ezt kimondani és érteni ennek a jelentéseit. Kiszabadított az ördög hatalma alól, és megváltott az Isten haragja, a bűnök rabszolgasága alól. Amíg nem érti ezt…

Kadarkúti Hétfői üzenetek -23- Jézus a 10., 11., 12., stációról

2018.03.30. 01:48 :: lowoa

  Jézus a 10., 11., 12., stációról Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Megváltótok és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Ma keresztutam 10.-11.-és 12. stációjáról fogok beszélni: Jézust megfosztják ruháitól, Jézust…

2018.03.27. 05:43 :: lowoa

Csoda a reggel,minden napom,hiszen azt, Uram,Tőled kapom.Csoda az álmábólkibomló élet,ami tavasszalmost újra éled.Látod, csakámulok csodáidon,… s hogy mindeztén – Nekedelmondhatom.ÁMEN (Hajdú Zoltán Levente) Drága Uram, Jézus! Te tudod, de most egy nagyon személyes…

Kadarkúti Égi Üzenetek 141. Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai

2018.03.27. 05:42 :: lowoa

2012.03.27   ÉGI ÜZENETEK                Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik Isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.03.27. 05:25 :: lowoa

1985. március 27.   BÁRMIT CSELEKSZEL, MINDENBEN A TE URAD TETSZÉSÉT KERESD   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem az örök Atya, az ő szent Fia és a Szentlélek Isten szent…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.03.27. 05:24 :: lowoa

1984. március 27.     AKI ÖNMAGÁT SZERETI, AZ NEM VÁLASZTJA A KRISZTUSI UTAT     Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, áldjon meg az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úr Isten, az…