HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.04.14. 07:27 :: lowoa

A GondviselőKöszönöm a boldogságot édes Istenem,Hogy így kézen fogva jársz énvelem.Csak én nem látom, sokszor bőkezű kedvedMi a mennyei ajándékkosárhoz enged.Már itt, a különös múlandóságbanHempereghetek kegyelmed árjában,Mondod: „Ember talmi örömök után…

Kadarkúti Égi Üzenetek 259. Jézus: A bűn fogalma és fajtái

2018.04.14. 07:26 :: lowoa

ÉGI ÜZENETEK 2015. Április 14. Jézus:  A bűn fogalma és fajtái Jézus: Drága, szeretett Gyermekeim! Én vagyok, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus. Eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Lángoló szeretettel köszöntelek titeket és Szent Sebeimből irgalmasságom…

Kadarkúti Égi üzenetek – 58 – Szentlélek szavai Krisztus feltámadásáról

2018.04.14. 07:25 :: lowoa

2010. április 14. szerda, Szentlélek: Krisztus feltámadása   Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé Szentlélek Istenem! Ma a Te tanításodat hallgatjuk. Segíts nekem, hogy üzenetedet méltóképpen tudjam közvetíteni. Szentlélek Isten: Drága engesztelő…

2018.04.12. 06:33 :: lowoa

Istenem! Adj nekem derűs szívet, hogy tudjalak dícsérni Téged énekszóval is! ÁmenIstenem, olyan jó lenne minden ember iránt úgy érezni a szeretetet, ahogy Jézus érezte a földön. Köszönöm, hogy ezt nem kívánod tőlem. Amit megkövetelsz, az nem is olyan nehéz. Olyan jó érzés, mikor alkalmam van…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.04.12. 06:32 :: lowoa

1993. április 12. Húsvét másnapján   A FÖLDI KUTAK KIAPADNAK, A TENGER IS KISZÁRAD, CSAK EGY, AMI MINDIG ÉS MINDJOBBAN KIÁRAD, A KEGYELEM FORRÁSA   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek az Atya, a…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.04.12. 06:31 :: lowoa

1986. április 12.   MERT CSAK AZ A LÉLEK, KI LE TUDTA GYŐZNI A TESTBE ÖLTÖZÖTT HAJLAMOKAT, CSAK AZ A LÉLEK ÖL TÖZHET FEHÉRBE   Dícsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntlek testvérem az Atya, a Fiú és a…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.04.12. 06:21 :: lowoa

1984. április 12.   JÖJJ, Ó ÉDES JÉZUS, ÉS LAKOZZÁL BENNÜNK!   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szent nevével, a mi…

2018.04.10. 07:21 :: lowoa

    Fogd meg a Teremtő kezét,ne nézz mást, csak a szemét.S elhamvad az ellen,minden alattomos jellem,mely károdat lesi,de csendben dolgát teszi,s szeretettel igazgat a Gondviselő,kétségben nem hagy Ő,mögötted áll, átölel,tán azt hiszed nem jön el.Lehet az is, hogy…

Kadarkúti Égi Üzenetek 143. Jézus: Az elragadtatás

2018.04.10. 07:20 :: lowoa

2012.04.10  ÉGI ÜZENETEK               Jézus: Az elragadtatás Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok, Jézus Krisztus, a feltámadt Jézus. Egyik kezemben a győzedelmi zászló van, a másik kezemet, pedig most arra használom, hogy körbe megyek köztetek a…

2018.04.09. 07:16 :: lowoa

Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! ÁmenDrága Mennyei Atyám, fenséges és hatalmas Istenem!Köszönöm a naponta megújuló kegyelmedet. Jézus érdeméért kérlek,…