HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.09.01. 05:15 :: lowoa

Istenem! Újra elkezdődik az iskola. Ez kinek öröm, kinek bánat. De én szeretnék áldást kérni mind a gyermekekre, mind azokra, akik bármilyen módon velük foglalkoznak: óvónőtől tanítóig, tanártól pszichológusig, lelkésztől hitoktatóig mindenkire. Munkájuk fontos, ezért légy velük. Áldd meg a…

Kadarkúti Égi Üzenetek 274-277. Szűzanya-Jézus-Szentlélek: A hatodik parancs 1-4.

2018.09.01. 05:14 :: lowoa

ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 1. Szűzanya:  A hatodik parancs 1. (A tisztaság fogalma és formái) Szűzanya:Drága Gyermekeim! A tökéletes tisztaság szimbólumaként hófehér ruhába öltöztem. Habkönnyű égi selyemből készítették az angyalok nekem, és fehér fátyollal borított fejemre fehér rózsakoszorút…

2018.08.31. 08:24 :: lowoa

  Áldalak szavadért, kijelentésedért Istenem! Segíts elmélyülnöm Igédben és növekedni a hitben! ÁmenIstenem, Te úr vagy az életem felett. Akár tudom, akár nem, csak az történhet velem, amit Te akarsz. Szeretném tudatosan rendelni alá magam a Te irányításodnak. Éreztesd meg…

Kadarkúti Égi Üzenetek 117. Jézus: A hit

2018.08.31. 08:23 :: lowoa

  2011.08.31 szerda   Jézus:  A hit     Jézus: Drága engesztelő Testvéreim! Ne féljetek! Én vagyok Jézus, a ti Uratok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a hitről fogok beszélni nektek. Emlékezzetek vissza, hogy a múlt szerdán arról volt szó, hogy a hit…

Kadarkúti Hétfői üzenetek-42. Szentlélek: Miért lett Jézus emberré

2018.08.31. 08:22 :: lowoa

  2009.08.31. Szentlélek: Miért lett Jézus emberré? Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Szentlélek Úristen: Köszönjük tanításodat, mellyel közelebb viszel minket Jézus Urunkhoz. Jöjj, segíts, hogy szavaidat akadálytalanul tudjam…

2018.08.30. 08:22 :: lowoa

  Köszönöm a szeretteimet Istenem! Hálás vagyok értük Neked! A hibáikért is, mely még több szeretetre sarkall engem. Nem véletlenül vagyunk egymás mellett, s ha ezt tudom, akkor az önzés is háttérbe szorulhat életemben. Segíts ebben! ÁmenKöszönjük, Istenünk, minden…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.08.30. 08:21 :: lowoa

  1986. augusztus 30.     KI KITART VÉGIG AZ ÜDVÖZÜL, A HITBEN NE ISMERJETEK MEGALKUVÁST!     Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent…

2018.08.29. 08:21 :: lowoa

  Istenem, jó Atyám, mutass rá, életemnek mennyi tőled kapott lelki kincsét prédáltam el értelmetlenül olyan hamis gazdagságért, melynek soha semmi hasznát nem vettem. Nagyon fájt, amikor minden vagyonomat hazug eszmék nevében elrabolták tőlem, de anélkül is meg tudtam élni,…

Kadarkúti Hétfői üzenet – 41. Mennyei Atya: A Mennyország

2018.08.29. 08:20 :: lowoa

  2009. augusztus 29., Mennyei Atya: A Mennyország Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Atyám! Hálával, alázattal és szeretettel várjuk tanításodat, hogy te Ég és Föld Ura lehajolsz hozzánk kicsi teremtményeidhez.   Szentlélek Isten! Jöjj,…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.08.29. 08:19 :: lowoa

  1995. augusztus 29.   MÁRIA TÁRSMEGVÁLTÓKÉNT JÁRTA KRISZTUS KERESZTÚTJÁT   Dícsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem a mindöröktől és mindörökké…