HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.12.01. 08:11 :: lowoa

Szerető Menyei Édesatyám!Áldalak és magasztallak azért, hogy lehajoltál hozzám méltatlan gyermekedhez. Köszönöm Uram, hogy szereteted fényében mind jobban látom alkalmatlanságaimat. Mind jobban és jobban megmutatod, hogy ennek ellenére is szeretsz, hogy óvsz, hogy tanítasz elfogadni pór mivoltomat.…

Kadarkúti Égi üzenet – 85. Szűzanya: Ne vígy minket a kisértésbe

2018.12.01. 08:09 :: lowoa

ÉGI ÜZENET 2010.12.01. szerda   Szűzanya: Ne vígy minket a kísértésbe…”     Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket. Örülök, hogy újra taníthatlak titeket. Eszközömnek csak a hangját vettem kölcsön. A valóságban itt állok az ő…

Kadarkúti Hétfői beszélgetések -7-8.- Jézus beszél a szenvedésről

2018.12.01. 08:08 :: lowoa

”Az első célunk azzal, hogy megengedjük a szenvedést: az  a lélek tisztulása! Jézus a szenvedésről I. Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus, a ti Megváltótok és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a szenvedésről tanítalak benneteket. Vizsgáljuk meg először, honnan ered a…

2018.11.30. 08:40 :: lowoa

Kegyelmes Mennyei Atyám! Aligha van nagyobb üzeneted, mely szívemre megnyugtatólag hat, mint az, hogy velem vagy. Tényleg békét áraszt belém e tudat: a Tied vagyok, akit el nem hagysz, akire vigyázol, kinek minden lépését ismered. Magasztallak érte, köszönöm Neked! ÁmenMennyei…

Kadarkúti Égi Üzenetek 129. Szűzanya: Vigasztalások, lelki szárazságok

2018.11.30. 08:38 :: lowoa

2011.11.30   ÉGI ÜZENETEK                Szűzanya: Vigasztalások, lelki szárazságok Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok mennyei Édesanyátok, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. És külön köszöntöm azt a gyermekemet, aki ma először…

2018.11.29. 08:37 :: lowoa

Gondviselő, édes jó Atyám! Köszönöm, hogy minden nap megtapasztalom közelségedet. Könyörgök, hogy minden nap tudjak a Te szent Fiadra tekinteni. Segíts meghallanom, bizonytalanságomban is, az Ő szerető, hívő szavát. Uram, az Ur Jézus érdeméért kérlek, hogy gyülekezetünk…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.11.29. 08:36 :: lowoa

1995. november 29.   KÉT ÚRNAK NEM SZOLGÁLHATTOK   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a teremtő Atya, a megváltó Fiú, a lelket betöltő Szentlélek…

2018.11.28. 08:36 :: lowoa

Fogom kezed, fogják mások is! Hálás vagyok Uram azért, mert felém nyújtod hatalmas karod, és el soha nem ejtenél engem. Sőt tudod, mire van szükségem: védelmedre, vezetésedre. S mindezt meg is találom Nálad. ÁmenHiszek Uram! Segíts hitetlenségemen! ÁmenIstenem! Köszönöm Igédet, mely napról napra…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.11.28. 08:34 :: lowoa

1997. november 28.   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem és testvére_ kik az akol bárányai vagyok, az örök Atya szent nevével, az ő egyszülött szent Fia, az örök Ige és Isten…

2018.11.27. 08:36 :: lowoa

Bízom Benned Uram Jézus! Benned bízom egyedül, kit Te hű kegyelmed hordoz, az bizton üdvözül! ÁmenIsten azt akarja, hogy a legnagyobb kitartással, mindenkor, minden helyen és helyzetben és minden dologban emeljük fel imádságunkat Istenhez, hogy mindent Őtőle várjunk, mindenért Őt dicsőítsük, mivel Ő…