HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.02.25. 07:57 :: lowoa

Megújító Atyám! Köszönöm neked, hogy bár most fagyos tél dermeszti a földeket és szíveket, tudhatom, a tavasz közeleg Általad. Új hajtásokat sarjasztasz öreg tőkéken is, lemetszve a fertőzött vesszőket, visszaadva a földnek tápanyagul. Adj nemzetünk ezredéves hitének is új erőt a megtisztulásra,…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.02.25. 07:56 :: lowoa

1986. február 25.   JÖNNEK MAJD NEHÉZ IDŐK, DE NE FÉLJ, ÉN MINDIG VELED VAGYOK   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem, a mindenható Atya, a megváltó Fiú és a lelket betöltő Szentlélek Isten…

2018.02.24. 07:56 :: lowoa

Jézusom! Mutasd meg nekem, hogy ma kinek van arra szüksége, hogy Rólad bizonyságot tegyek! Szeretnék engedelmeskedni. ÁmenMennyei Édesatyám! Már amikor így szólítlak meg azzal is kifejezem, hogy én nem rettegek Tőled, mert kapcsolatom Veled az atya-gyerek kapcsolathoz hasonlítható,…

Kadarkúti Égi üzenetek-55- Szentlélek: Mit tanít Krisztus a vagyonról?

2018.02.24. 07:55 :: lowoa

2010. február 24., Szentlélek: Mit tanít Krisztus a vagyonról?   Én: Édes Jézusom, nagyon szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé! Szentlélek Istenem! Köszönjük, hogy ma a Te égi Szavaidat hallgathatjuk. Légy szíves segíts nekem, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.02.24. 07:53 :: lowoa

1993. február 24. Hamvazó szerda   MERT ISTEN NEM AZÉRT KÜLDÖTT BENNETEKET A VILÁGBA, HOGY ELVESSZETEK, HANEM HOGY ÜDVÖZÜLJETEK   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne…

2018.02.23. 07:52 :: lowoa

Esti könyörgésOlyan jó, Uram, veled zárni a napot.Olyan jó úgy lepihenni, álomra hajtani a fejem,hogy a tennivalóimban megtapasztaltgondviselő szeretetedet megköszönhetem neked.Köszönöm, hogy ma is velem voltál!Köszönöm, hogy vezettél, utat mutattál!Köszönöm, hogy alkalmat…

Kadarkúti Égi Beszédek – 94-97. Jézus: „…szenvedett Poncius Pilátus alatt…&#

2018.02.23. 07:51 :: lowoa

2011. február 23. Jézus: „…szenvedett Poncius Pilátus alatt…” (Hiszekegy) Jézus: Drága, Engesztelő Gyermekeim! Lángoló Szívem szeretetével köszöntelek benneteket. Boldog vagyok, hogy újra taníthatlak titeket, köszönöm, hogy eljöttetek. A „Hiszekegy” ma következő…

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.02.23. 07:50 :: lowoa

2000.február 23.   Dicsértessék  a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ármin vagyok, ne félj!   Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik lelkükben építitek Isten templomát, a mennyei Atya irgalmas szeretetével, a fiú;…

2018.02.22. 07:50 :: lowoa

Drága Mennyei Édesatyám!Áldalak a kegyelemért. Köszönöm a nekem adott szabadító és megtartó kegyelmedet. Hálás szívvel köszönöm a hozzám hajló óvó szeretetedet, amely kiárad az életemre. Köszönöm, ahogy vezetsz életem útján. Köszönöm a sok jót, de köszönöm a…

Kadarkúti Égi Üzenetek 137. Jézus: A lélek röpte

2018.02.22. 07:49 :: lowoa

2012.02.22   ÉGI ÜZENETEK                Jézus: A lélek röpte Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Uratok, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Drága Gyermekeim! A lélek örök. Nincs számára lehetetlen, ha valaki…