HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

december 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.01.01. 09:14 :: lowoa

1984. január 1.
ÚGY ÉLJ, HA AZ ÚR SZÓLÍT, A MENNYEGZŐS RUHA RAJTAD LEGYEN!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szentséges szent nevével az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme által.
Minden áldás és dicsőség a tied Uram, Jézus Krisztus, áldassék szent és szentséges neved mindenkor.
Uram és én Istenem! – imám hozzád száll és könyörög hozzád, én Uram és én Istenem hallgasd meg könyörgésem és jusson el a te szent színed elé. Mert hozzád kiáltok Uram, hozzád! Áldd meg testvéremet! Adj erőt a te szent erődből. Vigasztalja meg a te szent szereteted és töltsd be Uram az ő lelkét a te szent jelenléteddel.
Erősítsd meg mindazzal a kegyelmekkel, amit te adhatsz, hisz tudom Uram, hogy te mindent adhatsz.
Erősítsd meg hitben, reményben, szeretetben, béketűrésben és alázatban. Mert ami jó van, az mind ezekből fakad. Növeld lelkében a szeretet fáját, hogy megteremhesse az ő gyümölcsit az Örök Üdvösség számára. Öntözd meg lelkét a te szent véred harmatával és bocsásd meg vétkeit, te végtelenül irgalmas Isten. Most megint nem a földi életért esedezem hozzád. Nem kérek én számára könnyű életet. Hagyd azt az utat a részére, mit kezdet­től fogva neki szántál, csak szent kegyelmeddel és szent erőddel áraszd el és légy ó Uram vele mindvégig. Hisz tudom, hogy te nem hagyod el – de mégis kérve kérlek és könyörgök Uram, hisz én tudom és tudja Testvérem is, a földi szenvedés soha el nem múló kegyelem forrása, tudom, hogy te megígérted azt, hogy a világ nem árthat úgy neki, hogy a lelke javát ne szolgálná – de erőt Uram, erőt adj és szent kegyelmedet ­hogy azt a keresztet, mit vállaira raktál tudja éretted úgy elviselni, mint ahogy te is Uram válladra vetted az ő bűneit is.
Én Uram és én Istenem! Te azt mondtad, hogy az ő gondja a te gondod is. Azt is tudom Uram, hogy te mindent a lelke üdvösségére fordítasz, én ezt mind tudom. De nyisd meg testvérem értelmét és a te szent fényeddel, világosítsd meg, hogy mindezt fel tudja fogni, hogy megértse a te végtelen nagy kegyelmedet és szeretetedet. Hogy mint ahogy te egy vagy az Atyával, úgy legyen ő is egy teveled, mindörökké, Ámen.
Testvérem, én is köszöntelek. Egy új esztendő nyílott meg előtted. Nehéz volt mind, de az éveid mind nehezebb és nehezebbek lesznek. Sokat fogsz szenvedni lélekben, sokszorta többet mint testben. De ne félj a szenvedéstől. Fogadd őket mint üdvösséged zálogát. Meg fogsz erősíttetni hitben, reményben és szeretetben és nem utolsó sorban béketűrésben és alázatban.
Köszönöm testvérem imáidat. Kérd továbbra is a Szeplőtelen Szent Szűz oltalmát. És ne csüggedj és ne félj! Mert gondja és terve van veled, a te Uradnak és Istenednek. De tudd meg azt, akit a szeretet kegyelmével áraszt el – itt van a te érdemed, hogy akaratod által kinyíltál a te Urad és Istened felé – azt a világ kiveti magából, mint ahogy a te Uradat Istenedet is kivetette ez a világ. Tudd azt is, hogy Krisztust a Megváltót sem lehet könnyed léptekkel követni. Mert az Üdvözítő mondotta; “Aki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem!”
Ezért mondom testvérem, te se akard letenni a te keresztedet, hanem maradj ott, ahol vagy, mert ez a te keresztutad, amit neked végig kell vinned és ebben kitartani mindhalálig.
Ne félj testvérem, mert én is veled vagyok mindvégig. Az Üdvözítő Isten a mi Urunk, Jézus Krisztus melléd adott engem és hogy mi mennyire eggyé tartozunk, majd megtudod akkor, mikor kilépsz testedből és átléped azt a küszöböt, mit halálnak neveztek. És én ott állok előtted, és mint már mondottam felismersz engem, mert egy isteni szikrából pattantunk ketté. Ezt még testvérem nem érted, de ideát Isten szent országában minden világos lesz előtted.
Urunk, Jézus Krisztus áldása és szent kegyelme erősítsen, világosítson és töltse be lelkedet a Szentlélek Úristen, és áldjon meg és szentséges szent kegyelmével, árasszon el a mi Urunk, Jézus Krisztus.

Én pedig Isten legkisebb szolgája, esedezem érted és imádkozom veled. Ármin.