HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

december 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.01.05. 09:28 :: lowoa

1994. január 5.

 

BIZZATOK BENNEM ÉS ÉN EMBERHALÁSZOKKÁ TESZLEK BENNETEKET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az örökké élő Atya, az ő egyszülöttjének, Jézus Krisztus szent kegyelméből az Isten szent Lelkének egyesítő ereje által.

Imádkozzunk testvérem! Adjunk hálát az örökké élőnek, a halhatatlannak, a teremtőnek, a mindenható egy igaz Istennek, ki Atyja és teremtője mindeneknek. Ki az ő egyszülöttje által és vele öltött és öltözött testbe és alávetette magát az ember törvényeinek. Ki megalázta magát mérhetetlen szeretetében a test haláláig, mégpedig abból is a legborzasztóbbnak, a kereszten függő kínhalálnak.

Áldjuk a Megváltót, az egyedüli üdvözítőt, ki szenvedése árán váltotta meg az embert az örök kárhozattól, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen mindörökre. Imádjuk és áldjuk Isten szent Lelkét, ki fáradhatatlanul munkál­kodik a lelkek megmentéséért. Mert a ti szerető Atyátok nem engedi azt, hogy ki az övé, egy is elvesszen. Mert mint mondotta a Fiú: “Atyám kezéből senki el nem ragadhat tőlem.” Mert az örök szeretet fűzi össze a dicső Szentháromságot egy akaratban, hogy aki Krisztusban él, az a Szentháromságban él és onnan a gonosz praktikái el ne ragadhassák.

Imádás neked, te mindörökké élő Atya, te dicső Szentháromság! Ki a szeretetben teljesedsz be és forrsz eggyé akaratban, mert Isten akarata az, hogy az embernek üdvössége legyen a Fiúban. Mert az egy Igaz Isten üdvözíteni akar benneteket mindörökre. És ez az akarat mekkora, tudtul adja nektek bűnösöknek, igenis ti beléphettek a királyi lakomára, mert meghívottak, mert hivatalosak vagytok, mert Isten szeretete örököseivé tett benneteket. Mert másod szülöttei vagytok Istennek.

És ennek hitelességét szent vérével és kínhalálával szentesítette az elsőszülött, a Fiú Isten a megváltó Jézus Krisztus Istensége, mérhetetlen szeretete által. Befejezte azt a nagy művet, mit csak Isten szeretete volt képes szemmel láthatóan, füllel hallhatóan bemutatni és végigszenvedni. Bemutatva szeretete gazdagságát, mérhetetlenségét és irgalmának mélységeit. De ezt a csodálatos ajándékot először akaratotok, reményetek és szeretetetek által éritek el Krisztus keresztjével, embertársaitokon keresztül. Mert mit mondott Uratok, Istenetek? “Mit a legkisebbel tettetek, azt nekem tettétek, és amit a legkisebbel nem tettetek, velem nem tettétek.” Hogy ezt meg tudjátok tenni, ezt csak Krisztusra figyelve vagytok rá képesek, mert mit mondott Uratok: “NÁLAM NÉLKÜL SEMMIT SEM TEHETTEK.” Azt is mondotta: “ÉN PÉLDÁT ADTAM NEKTEK.” A Szentlélek Isten munkálkodása itt teljesedik ki: “Majd ha felmagasztaltatom, mindeneket magamhoz vonzok. Én most elmegyek és elküldöm a Szentlelket, majd ő eszetekbe juttat mindent.”

 Ő a bennetek levő lelkiismeret, ki irányit és ki eszetekbe juttatja a jót, az Istennek tetszőt és te szabadon dönthetsz. Rávezet a jóra, a helyesre és az már a te szuverén jogod eldönteni, hogy melyik utat választod, mert a választás joga egyedül a tied, mert ura vagy akaratodnak, mert nem szolgának teremtett a te Urad és Istened. De csak az lép be az atyai házba, ki méltó rá, ki menyegzős ruhában lép be a királyi lakomára, ki megfürdette lelkét Krisztus szent vérében, a bűnbánat szentségében. Mert Uratok nem az igazgakért jött, hanem a bűnösökért. Ezért imádjuk, áldjuk az egy igaz Istent, a dicső Szentháromságban. Köszönjük meg végtelen szeretetét, hogy nem hagyott elveszni a gyermekekből egyet sem, kik mindvégig kitartottak. Ezen van a fö hangsúly, kitartani mindvégig. KITARTANI MINDVÉGIG!

Az számít, hogyan öltözteted fel lelkedet a nagy találkozásra, ott akkor milyen lélekkel állsz Isten elé.

Mert hiába volt az negyven, vagy ötven évig hófehér, ha csak az utolsó évben is estél a pocsolyába és ott is maradtál – mert jól érezted magad benne – ha pedig a pocsolyában fetrengtél, életed egy bizonyos részében és már megcsömörlöttél magadtól, vágyódsz a szebb és a jobb iránt, Isten felkínálja a bűnbánat szentségét és te elfogadod és akarod.  Élsz ezzel az égből cseppent ajándékkal – a krisztusi vér tisztára mossa lelkedet - és szólít az Úr és lelked hófehéren áll meg Ura és Istene előtt. Mert Isten végtelenül szerető Atya, ki repesve várja fia érkezését.

 

Mindezt azért mondottam, hogy megértsétek, hogy ne legyetek elbizakodottak és elkeseredettek se legyetek! Mert míg a testbe zárt lelketek a földön bolyong, semmi sem késő és még semmi sincs befejezve.

Ezért még egyszer fokozottabban felhívom figyelmeteket az üdvösségtek titkára: a kitartásban van.

 

Nem mondhatjátok, tettem már én életemben annyi jót, hogy ezért igazán üdvözülhetek. Ez nem így van. Itt szedi rá igazán a gonosz a lelkeket.

Ne legyetek biztosak soha üdvösségetekben, sem pedig bukástokban. De azt se feled­jétek: “Nem tudott előttetek a ti életetekben melyik az az óra, mikor Urad szó lit. ” Lehet az korán, lehet az későn, amikor az neked meghatároztatott. Mit mondott Urad és Istened: “Boldog az a szolga, kit ura érkezése ébren talál.” Ezért legyen lelketek mindig útra készen.

 

Sokat imádkozzatok és munkálkodjatok a lelkek megmentésén! Csak le ne álljatok! Kamatoztassátok talentumaitokat, hogy imádkozni tudjatok. Ahhoz sem pénz, sem anyagi javak, sem iskola nem kell, csak Isten felé hangolt szív és sok sok szertet. Legyetek nagyon egyszerűek és szerények, alázatos szívűek, legyetek kicsi gyermekek, tiszta szívűek. Ha botlatok is, ismeritek azt a forrást, hol lelketeket tisztára mossátok Krisztus vérével. És semmitől se féljetek, mert Krisztus – az egyedül üdvözítőtök – nem azért hullatta szent vérét értetek, hogy elvesszetek, hanem, hogy üdvözüljetek.

 

Kérjétek az igazság lelkét, hogy működjön bennetek és általatok, hívogassátok és nem csalatkoztok. Mert Isten nemcsak az irgalom, nemcsak a szeretet, hanem a hűség is, mert Isten megtartja ígéretét, ti pedig testvéreim engedjétek bennetek működni az Igazság lelkét és ő szent Felsége bevilágítja utatokat és elméteket fogékonnyá teszi a jóra és lelki szemeitekről leveszi a hályogot, hogy ne homályosan, hanem tisztán lássatok, hogy szemetek a valót lássa és a fületek az igazat hallja. Mert Isten Szent Lelke bennetek él és munkálkodik és formálja lelketeket, hogy az igazi útról le ne térjetek, hogy célhoz érjetek a vándorlástok után. Megtérjetek az atyai házba, hol az igaz szeretet, hol öröm vesz körül benneteket, mert Krisztusotok vár, ki életét adta ezért a találkozásért. Itt nemcsak megváltótok, hanem üdvözítőtök és azt a kaput, mit Ő kinyit az övéi előtt, azt be nem csukhatja senki, mert semmit sem akar Uratok jobban, minthogy üdvözíthessen benneteket. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Haladjatok ezen az úton, min elindultatok. Imádkozzatok sokat és erősítsétek egymást. Könyörögjétek le Isten kegyelmét, hogy nyíljon meg a kegyelem előtt a szívek ajtaja.

Mentsétek a lelkeket, hisz imáitokkal mindig egy-egy lelket ragadtok ki a sátán karmai közül, mert az ima által megsokszorozzátok a kegyelem erejét a lelkekben. Ti ezt fel sem tudjátok fogni, de higgyétek, hogy Krisztusotok bennetek és általatok munkál­kodik itt a földön. Emberhalászokká váltok általa, mert ezt nemcsak az apostoloknak, hanem nektek is üzeni az Úr.

“Bízzatok bennem és én emberhalászokká teszlek benneteket.

 

Ti ne fontolgassátok, ne akarjátok Isten titkait megfejteni, mert csak az időt, az értékes időt fecsérlitek el. Olyanra fordítjátok energiátokat és erőtöket, mi hiábavaló. Ne kutassátok a jövőt. Ne rémisztgessétek egymást, hanem higgyetek feltétel nélkül, kérjetek, de ne anyagi javakat, keressetek, de ne a föld kincseiből. Imádkozzatok és kincsetek a mennyben lesz, mert kinek hol a kincse, ott a szíve.

“SZABADULJATOK MEG MINDEN BILINCSTŐL, MI A FÖLDHÖZ KÖT.”

Ahogy bilincseitek oldódnak, úgy váltok mind szabadabbá Krisztusban. Vessétek le félelmeiteket! Bízzatok és bízzátok magatokat teljesen Krisztusra, mert csak ő, és csakis ő tudja mire van a ti lelketeknek szüksége és üdvösségetek Krisztusban lesz. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg benneteket az Atya és a Fiú és a Szentlélek Úristen, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária, Isten anyja, Mária oltalmazzon és járjon közbe szent Fiadnál. Szent Mihály főangyal pedig védelmezzen benneteket. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.