HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

július 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.02.04. 01:34 :: lowoa

1991. február 4.

 

A TI UTATOK A KERESZTÚT, MI A GOLGOTA MAGASLATÁRA VEZET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.

Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten és a Szentlélek Úr Isten, mindig és mindörökké. Ámen.

 

Szent irgalmad legyen rajtunk, és szerető szíved könyörüljön meg rajtunk, kik itt a földön feléd kiáltunk. Vedd el rólunk haragod megérdemelt büntetését, a te végtelen szereteted által mérd haragod nagyságát ránk érdemtelenekre, és atyai szíved legyen védelmünk és menedékünk a nehéz napokban. Ne hagyj árván bennünket, kik feléd sóhajtunk, kik Szent Fiad keresztje alatt állnak és irgalomért kiáltanak feléd. Szent Fiad keresztáldozatához kapcsolják életüket, hogy értelmet nyerjen a földi életük. De ne büntesd őket mindazokkal, kik szent nevedet csak káromlás formájában ejtik ki, rette­netes szájukon, hanem lásd meg nagy akarásukat, mi feléd tör a szabad akaratukon keresztül. Ne taszítsd el magadtól Atyám őket, hisz szent Fiad mondotta:

 

 “Ki hozzám jön, senkit sem taszítok el magamtól.”

 

Emlékezz rá ó Atyám, mert te is mondottad, mert a te Szent Fiad többször hangsúlyozta:

 

“Nem magamtól beszélek, azt mondom, mit Atyámtól hallottam.” - mert mint szent Fiad kinyilatkoztatta:

 “Én és az Atya egy vagyunk, mert én őbenne és ő énbennem lakozik.”

 

Emlékezz ó, Uram szavaidra, mint ahogy megemlékeztél a szövetségről, mit Ábrahám­mal kötöttél és elküldted a megváltó Jézus Krisztust, hogy bűneinktől megváltva felkínálja az isten-gyermekség méltóságát, mit ember elérhet, csak a te szent Fiad, Jézus Krisztus keresztáldozatához kapcsolódva. Mert az ember egymagában semmi és senki. Csak ha szabad akarata által neked adja lelkét, te csodát teszel benne. Ezekre tekints ó Atyám, kik szent Fiad, szent sebeibe rejtezkedve kiáltanak feléd a megváltói szeretet által, hol a Fiú elviszi őket az Atyához és bemutatja őket, kiket megőrzött végtelen szeretete által a te számodra. Ó, Atyám! Hallgasd meg könyörgésünket, kik a világért könyörgünk Hozzád és Szent Fiad által könyörögnek ezért a nemzedékért!

 

Könyörülj a világon és irgalmazz és kegyelmezz a tieidnek! Uram, Jézus Krisztus kiömlött szent véreddel mosd meg lelkeiket, és könyörüljön meg szíved ezen a Földön. Tisztítsd meg Uram a salaktól Szent Mihály arkangyal által. Taszítsd vissza a sátánt és gyermekeit a poklok fenekére, hogy uralma megszűnjön ezen a bűnös Földön.

 

Adj Uram új Földet, ahol Szent Fiad lesz a Király és a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz a Királynő, hogy csak neked éljünk és csak neked szolgáljunk Örök Atya. Ámen.

Testvérem! Munkálkodjatok és ne lankadjon erőtök és hitetek! Legyetek apostolok. Ne féljen a ti szívetek semmitől. Mert még hajatok szála sem görbülhet meg Atyátok tudta nélkül és ha Atyátok megpróbáltatásokat küld is rátok, az mind az ő akaratával és tudtával történik, mert nincs az a rossz és nincs az a baj, amiből ő ki nem vehet benne­teket. Mert erőtökön felül nem enged kísérteni, mert ami fölötte van, azt az ő végtelen szeretete leveszi a vállaitokról. Mert csak az bukik el, aki nem használja fel erejét száz százalékosan, mert az üdvösség is áldozatot követel. Mert a megváltás sem történt áldozat nélkül- de milyen áldozat árán! – mert Uratok Istenetek; Jézus Krisztus isteni hatalmánál fogva más formáját is választhatta volna a megváltásnak. Az, hogy ő ezt az utat választotta, azért tette először is, hogy fogható bizonyságát adja végtelen szeretetének, másodszor pedig példát adott nektek, hogy az ő útján csak áldozattal, alázattal, szeretettel és hittel lehet járni, hogy megérkezzünk hozzá, az egyedül üdvözítő Istenhez.

Ezért testvérem tanuljatok meg kereszttel járni, a ti utatokon. Legyen a ti utatok is keresztút, mi a Golgota magaslatára vezet, hol Krisztus, az Isten Báránya, egyesül övéivel, hol a jó Pásztor bőséges legelőre viszi az ő megtépett, megfáradt nyáját és az Atya letöröl szemünkről minden könnyet. Ámen.

 

Testvérem, gondolatban járjátok végig a ti Uratok keresztútját naponta és erőt kaptok minden nap, hogy ti is úgy tudjátok végigvinni kereszteteket, ahogyan a megváltó Jézus Krisztus.

Vegyétek magatokat semmibe, alázkodjatok meg, csak a cél lebegjen szemetek előtt és megmentitek a világot! Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mindenható Örök Atya, ki a rejtekben is lát, ki hajad szálát is számontartja. Üdvözítsen a megváltó Jézus Krisztus. Világosítson meg a lelket betöltő Szentlélek Úr Isten és vezessen a te keresztutadon Jézusodhoz, Istenedhez. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.