HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

március 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Kadarkúti Hétfői üzenetek – 19 – Szűzanya beszél a nagyböjti előkészületekről

2019.03.02. 07:59 :: lowoa

Szűzanya: A nagyböjti előkészületek
Szűzanya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok, és Éva hangján szólok hozzátok. Ma a Nagyböjti előkészületről szeretnék tanítani benneteket. Mint, ahogy a Karácsonyt Advent időszaka vezeti be, úgy Húsvétot a Nagyböjt liturgiája. A Nagyböjt előhírnöke Jézus Krisztus kínszenvedésének, kínhalálának és dicsőséges feltámadásának.
Szent Fiam nyilvánosságra lépésekor, 40 napig és 40 éjjel a pusztában bujdokolt és böjtölt. Most felolvasom Máté evangéliumának idevaló részét:
„Jézus megkísértése: Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Azt felelte: Meg van írva, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van: „Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.”
Jézus így válaszolt: Az is meg van írva: „Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, és felvonultatta előtte a világ minden országát és dicsőségüket. „Ezt mind neked adom – mondta -ha leborulva imádsz engem.” Jézus elutasította: „Távozz, sátán!” Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj! Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek szolgálatára.”
Mint mindennek, ennek is volt előképe az Ószövetségben: a zsidó nép kivonulása Egyiptomból, vándorlás a pusztában. A zsidók is éheztek és szomjaztak, Jézus is. Isten égből hullott mannával táplálta őket és Mózes által sziklából fakasztott vízzel itatta őket.
A zsidó népet is megkísértette a sátán. Hányszor és hányszor vissza akartak fordulni az egyiptomi húsosfazekakhoz.. Szent Fiam ezzel a 40 napos böjttel példát mutatott nektek, hogy ha valami szent célért harcoltok – lelkek megtéréséért, haldoklókért, betegekért, tisztuló lelkekért – hogyan kell magatokat teljesen kiüresíteni és egészen odaáldozni a szent célnak. Tételezzük fel, hogy egy mélyen hívő engesztelő gyermekemnek vagy egy hitetlen, ateista fia. Nagyon szeretné, ha megtérne. Bizony az ima itt kevés. Böjtölni és virrasztani kell érte, lemondani érte minden élvezeti cikkről a megtéréséért. Így sokkal nagyobb esély van rá, hogy fia Isten felé fordul.
A nagyböjt összefüggésben van a böjt fogalmával. A böjtről nem kívánok bővebben szólni, mert Jézus az áldozatokról c. tanításában részletesen kitért rá. A böjt nagyon régi eredetű szokás. Már az ószövetségi zsidók is böjtöltek. Prófétájuk Joel ezt hangsúlyozta: Istenhez kell térnünk böjttel, sírással és jajgatással. A régi zsidók, ha valami fájdalom vagy tragédia érte őket, megszaggatták ruhájukat. Joel pedig ezt mondta nekik: Szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruháitokat. Isten Joelen keresztül igazi bűnbánatot kér népétől, ami a szív megszaggatásával jár, vagyis a szívről le kell tépni a bűn láncait, de azt is jelenti, hogy a megtépedt szívből patakozni kezdhetnek a bánat könnyei.
A mohamedánok is böjtölnek, már nagyon régóta. Szigorúan tartják a ramadánt, vagyis egész nappal nem esznek semmit, amikor azonban a müezzin énekkel jelzi a naplementét, nekiesnek az evésnek, akár hajnalig is egyfolytában.
Mi katolikus módon böjtölünk. Régen szigorúbb volta a böjt, az év minden péntekjére vonatkozott, hogy húst nem szabadott enni. Ma már csak a Nagyböjt péntekjeire érvényes ez. A többi pénteken szabad húst enni, de helyette valami áldozatot kell hozni. A liturgiában egész évben csak két nap van, amikor szigorú böjtöt kell tartani: a hamvazószerda és a Nagypéntek.
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor 3-szor ehettek, de csak egyszer lakhattok jól és húst nem fogyaszthattok. Hamvazószerdával bűnbánati idő kezdődik az Egyházban. Ha vasárnap és 40 köznap nem énekelünk Alleluját és lilába öltözik a miséző papság. Az egyház bűnbánatot hirdet, és böjtöt kér. Nézzük, drága Gyermekeim, hogy ebben a nagyböjti időben hogyan kell előkészülnünk Szent Fiam szenvedésére, halálára és feltámadására!
  • 1. Mindennapi lelkiismeretvizsgálattal. Törekednetek kell arra, hogy legalább most Nagyböjtben egészen tisztán tartsátok szíveteket. Én, égi Édesanyátok kérlek benneteket arra, hogy még a legkisebb bűnt is kerüljétek! Lefekvés előtt este térdepeljetek le, és kérjétek a Szentlelket, hogy világosítsa meg előttetek az aznap elkövetett bűneiteket, eleséseiteket. Még azokért a hibákért is kérjetek bocsánatot Jézustól, amire nem tudtok emlékezni. Bánjátok mások bűneit is, gyermekeitekét, unokáitokét, a legmegátalkodottabb emberekét is. Minden bűn egy tövis Jézus homlokába. Gondolatban törüljétek le a vércseppeket, melyek fején, arcán végiggördülnek a tövisek sebéből. Ha így vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, akkor eredményes lesz. Az én irgalmas Fiam a bűnbánat könnyeit fogja fakasztani szemetekből, és bűneitek azonnal bocsánatot nyernek. Kicsinyeim! Ti két csoportra szoktátok osztani a bűnöket: bocsánatos és súlyos bűnök, csak az a baj, hogy nem mindig érzitek, hogy hol a határ közöttük. Ebben szeretnék néhány példával segíteni.
  • Ha elmész egy ház előtt és látsz egy érett gyümölcsökkel teli fát, megszomjazol és eszel belőle néhány szemet a gazda megkérdezése nélkül, az bocsánatos bűn. Ha másnap visszamész egy reklámszatyorral és szedsz a családodnak is, az súlyos bűn. Ha vasárnap azért nem mész szentmisére, mert lázas beteg vagy, esetleg nagy fájdalmaid vannak, az egyáltalán nem bűn. Ha azért maradsz otthon, mert van a egy jó film a TV-ben, vagy egyszerűen főznöd kell, vagy nincs kedved elmenni, ez mind súlyos bűn. A főzést előző este, vagy vasárnap kora reggel is meg lehet oldani. Ha egy súlyos beteg ápolása az akadály, az nem számít bűnnek. Az ítélkezéssel kapcsolatban is mondok néhány esetet. Ha
    megbántanak és elmondod legbensőségesebb barátodnak vagy családtagodnak és ezzel a megbántód hibáját feltárod, az bocsánatos bűn. Ha ugyanezt sokaknak elpanaszolod, hogy eláztasd ellenségedet, az súlyos bűn. Ha hallasz valami rosszat valakiről és meggyőződtél, hogy igaz és elmondod másnak: az ítélkezés bocsánatos bűn. Ha becsületbe vágó, erkölcstelen dolgot tudsz meg valakiről és anélkül, hogy meggyőződnél róla, hogy igaz-e, mégis elmondod, az rágalmazás és súlyos bűn. Ez csak ízelítő volt, nem sorolom tovább.
  • 2. A nagyböjt alatt legalább egyszer gyónni kell, hogy tiszta lélekkel várhassátok az ünnepet. A súlyos bűnöket mindenképpen meg kell gyónni, a bocsánatos bűnöket nem kötelező, de ajánlatos. Komolyan és mély bűnbánattal a szívetekben járuljatok szentgyónáshoz. Tulajdonképpen Szent Fiamnak gyóntok, a pap csak eszköze neki. Azzal a szándékkal kell bemenni a gyóntatószékbe, hogy ugyanezeket a megszokott bűnöket már nem akarjátok elkövetni többé. Akkor eredményes igazán a gyónásotok, ha ezek a régi bűnök lassan egészen elmaradoznak. Aki azt akarja, hogy tisztítóhelyi adóssága bűnei után ne gyarapodjon, az gyónás közben nagyon mélyen bánja meg, hogy megsértette Istent és ne elégedjen meg a feladott 1-2 Üdvözléggyel, hanem elégtételül még ajánljon fel böjtöt, virrasztást, valami önmegtagadást. Így lehet tartozásaitoktól itt a földön megszabadulni.
  • 3. A Nagyböjtben nagy örömet okoznátok Szent Fiamnak, ha naponta elmondanátok a Keresztutat. Közben átélve, szemlélődve mondani ezt a szép imát. Amikor együttéreztek 2000 ével ezelőtti szenvedésével, enyhítitek fájdalmait, amit bűneitek miatt érez.
  • 4. A Nagyböjtben el kell határoznotok, hogy sokkal jobbak lesztek, mint eddig voltatok, növekedni akartok a felebaráti szeretetben. A rosszakaró, az ellenség is felebarát, küzdenetek kell azért, hogy őt is tudjátok szeretni. Ki kell engesztelődnötök mindenkivel, meg kell tudni bocsátani.
  • 5. Jócselekedeteitekkel is elő kell készülnötök e nagy ünnepre, Húsvétra. Elsősorban azokkal kell a legtöbb jót tenni, akikkel együtt éltek: a családtagokkal. Hogyan? Morgolódás, zúgolódás nélkül szeretetből megteszitek helyettük azokat a házi munkákat, ami az ő dolguk lenne. Az az igazi, ha közben nem érzitek mártírnak magatokat. Ha van betegetek, ha van magányos ismerősötök, aki szeretetre, társaságotokra vágyik, akkor most Nagyböjtben látogassátok meg! Ha van nálatok sokkal szegényebb felebarátotok, aki szemmel láthatóan nélkülözik, adjatok neki feleslegeitekből. De a jócselekedet csak akkor lesz Isten előtt kedves, és csak akkor jutalmazza meg, ha más nem tud róla, csak Ő meg te.
Ha így mindezeket figyelembevéve töltitek ezeket a nagyböjti heteket, akkor előkészületetek Istennek tetsző lesz és legnagyobb ünnepetekre boldogságot és békét áraszt a szívetekbe. Édesanyai áldásomat küldöm nektek az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Az 5 Szent Seb Rózsafüzér előtt
Én: Édes jó Jézusunk! Ezzel a rózsafüzérrel arra kértünk, hogy az idei Nagyböjtre valami egészen különleges bűnbánattal töltsd meg a lelkünket, olyannal, ami még nem volt.
Jézus: Drága Kicsinyeim! Teszek egy ígéretet nektek. Amikor a mai engesztelés után hazamentek és otthon kis szobátokban esti imátokat mondjátok, történni fog valami veletek. Amennyiben sikerül elcsendesednetek és kinyitnotok a szíveteket Felém, megkapjátok a mély bűnbánat könnyeit. Bánni fogjátok régi bűneiteket, mert akkor még nem szerettetek eléggé Engem, és bánni fogjátok jelenlegi apró mulasztásaitokat, eleséseiteket. De nemcsak magatok bűneit, hanem a sok hitetlen és közömbös ember rengeteg bűnét, melyekkel sok fájdalmat okoznak Nekem. Ezzel a ti mai nagy bűnbánatotokkal és az Én Szent Véremmel hófehérre mosom lelketeket. Akinél a mai napon ez a különleges bűnbánat nem történik meg, az számítson rá, hogy a Nagyböjt bármelyik napján megtörténhet vele. Megáldalak benneteket Én, a megbocsátó, irgalmas Jézus a bűnbánat kegyelmével.
(Most álljanak fel azok a testvérek, akik szívesen vállalnának bármekkora szenvedést itt a földön, csak azért, hogy a tisztítóhelyet kikerülve egyenesen a Mennyországba juthassanak!)
Én: Drága, forrón szeretett Jézusom! Nézz végig rajtunk, akik most állunk! Erősíts meg minket, bátoríts minket és add meg nekünk kegyelmedet, hogy tartozásainkat itt a földi életbe róhassuk le, legyen az bármilyen gyötrelmes és nehéz!
Jézus: Ó, Kicsinyeim! Mennyire szeretlek benneteket ezért a bátor elhatározásért. Mindezt azért teszitek, hogy majdani halálotok után ne kelljen Rám várnotok, azonnal együtt lehessetek velem az Örök Életben. Én is alig várom, hogy színről-színre lássuk egymást, és Magamhoz öleljelek benneteket. Ha tudnátok, milyen boldog vagyok! Ilyen felajánlást már kaptam 1-1 gyermekemtől, de így közösen még nem. Úgy vigyázzatok, hogy elfogadom választásotokat. Megáldalak benneteket a bátorság lelkületével!
2009 Március 2.