HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

december 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.04.12. 06:32 :: lowoa

1993. április 12. Húsvét másnapján

 

A FÖLDI KUTAK KIAPADNAK, A TENGER IS KISZÁRAD, CSAK EGY, AMI MINDIG ÉS MINDJOBBAN KIÁRAD, A KEGYELEM FORRÁSA

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úristen szent nevével. A dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, a Szentlélek Úristen kiáradása által. Mert ő megkeresi a legkisebbet, a legesendőbbet, hogy megszégyenítse a nagyokat, az oko­sakat, a magukat naggyá tevőket, hogy a legkisebb által szóljon a tiszta forrás. Hogy tisztán kaphassátok a tanítást, hogy a forrás tiszta maradjon, hogy a pocsolya vize meg ne fertőzze, a gonosz praktikái be ne sározza azt, minek tisztán kell maradni.

Ezért imádkozz testvérem, hogy kicsinek maradjál, a legkisebbnek, mert Isten igéi nem a földi felső szintből ered, hanem lentről, a gyökerek közül sarjadzik és nő fel az egekig, a te Urad és Istened trónjáig.

 

Igaz az, mikor éneklitek a porhüvelyetek mellett, nem azt mondom, hogy melletted, ­mert aki vagy, ami már ott van, az már nem te vagy – te már szabad vagy, mint a madár. De Krisztus egyháza itt sem hagyja el az övéit, mert milyen igaz és milyen tiszta, mikor utánatok küldi könyörgését: “A mélységekből kiáltok Uram hozzád, hogy láss meg engem és figyelj a szómra”. Igen, ti csak a mélységekből kiáltotok fel, az egyház utánatok kiált és ez a kiáltás egyezik a te kiáltásoddal, mert utána te sem leszel süket és néma, hanem szabad lélek ki semmivel sem több, sem kevesebb, mint amit és amennyit teljesített abból, mit neki teljesíteni kellett itt a földön.

 

Azok maradtok, mivé halhatatlan lelketeket felöltöztettétek itt lent a földön, sem lejjebb, sem följebb, hanem lent. A lelketeknek teljesen mindegy, hogy itt kicsik vagytok, vagy nagyok vagytok, csak egy a fontos, mennyire tudtatok a ti Uratok és Istenetekhez hasonlóvá válni. Hiszen Uratok szegény, a legszegényebb, ha úgy tetszik hajléktalan volt itt a földön. Beszennyezte a világ, a te, a tied, a tietek és mindenkinek a szennye, a mocska, hogy te és ti és ők, mindenki rajta mossa a szennyes lelkét.

Mikor János, a keresztelő felkiáltott: “Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” ne higgyétek, hogy ez csak egy jelképes teher volt. Ahhoz Istennek is kellett lenni, hogy felvigye a keresztfára a szó legszorosabb értelmében, tisztára mossa lelkeiteket. És ez az isteni vér oly bőségesen buzog, ez a forrás kiapadhatatlan. Mennél többen mossák lelküket a Bárány vérében, annál bőségesebben buzog és mi több, ezáltal megsokszorozódik.

A földi kutak kiapadnak, a tenger is kiszárad, csak egy, ami mindig és mindjobban kiárad, a kegyelem forrása.

 

És most imádkozzunk testvérem, az egy Igaz Istenhez, ki e forrás Ura, kinek bőkezűsége árad le földre. Kérjük, engeszteljük, imádjuk és nem utolsó sorban köszönjük meg végtelen jóságát, kiapadhatatlan szeretetét és irgalmának végtelen gazdagságát.

 

Engeszteljetek testvéreim, magatokért, hisz kicsi porszemek vagytok, de az Isten Bárányának értékes kincsek vagytok, hisz életét adta kínhalála által értetek, de nem utolsó sorban a bűnösök megtéréséért, kik nagyoknak és okosaknak képzelik magukat. A lelki vakokért, kik bűneik miatt nem tudják, de főként nem akarják befogadni Krisztusnak ezt az ölünkbe hullt, az örök életre szökellő ajándékát, hisz ebből a forrásból juttatnak másoknak is, mert szeretet él szívükben, mert ez is csakis Isten aján­déka.

Adj Uram új szíveket, hogy a szeretet edényeivé váljanak, hogy belőlük is áradjon tovább az a szeretet, mit tőled kaptunk. Mert így virul ki a hit virágzó ága – mint Áron kezében – és a remény életben tartja azt, és szereteted táplálja azt.

Add Uram, te földre szállott Isten, hogy lánggá váljon bennünk a szeretet, hogy gyújtson lángra minden szívet, és legyetek őrzői a lángnak, nehogy szalmalánggá váljon szívetekben, hogy fekete üszök maradjon szívetekben. Mert nincs nagyobb tragédia és szomorúbb látvány a kialudt lángnál. Mert utána szívetek megkeményedik, mint ahogy ti is, mint annyiszor találóan fejezitek ki magatokat, kérges szívűek lesztek.

 

Öntsetek elég olajat a szívetekbe a mécsesetekbe, hogy kitartson mindvégig, nehogy úgy járjatok mint a balga szüzek.

 

Imádkozzatok és engeszteljetek, hogy a szívek alkalmassá váljanak Krisztus befo­gadására, ki az égből szállott alá, hogy az ő kereszt áldozata részetekre ne váljon hiábavalóvá, mert az Égi Bárány egyetemesen jött értetek a földre és mégis külön-­külön. Ez olyan nagy titok, mit ti szinte fel sem tudtok fogni, csak Isten után epedő gyermeki lelketek tud befogadni, mert hitetek feltétel nélküli. Nem okoskodtok, nem mérlegeltek, hanem hiszitek, hogy az Örök Atyának, a három személyű egy Istennek minden lehetséges. Isten a jó Pásztor ugyanis tudatja veletek mindazt, mire éretté váltatok.

Mindig annyit enged megtudnotok, mit el tudtok viselni. Engedjétek munkálkodni szívetekben a ti Uratokat, Isteneteket, Atyátokat, mert ő soha sem szegi meg ígéretét, a hűséges, a megbocsájtó, a könyörületes, az irgalmas, a végtelenül szerető Istent.

 

Higgyetek benne és bízzatok benne feltétel nélkül, mert ha egyszer meginogtok, már ott a sátán és a következő gondolatot már ő táplálja, s ti meg vagyok róla győződve, hogy: “Milyen okosak vagytok, hogy azzal a nagy eszetekkel még erre nem jöttetek rá.”

Minden bukásnak a magja az, ha elkezdetek magatokban bízni, hogy okosak és szépek vagytok.

Ha nem vagytok alázatosak, ha Istent nem engeditek munkálkodni a szívetekben, gőgössé, önteltté váltok. Már le is léptetek arról az útról, mit Krisztus nektek rendelt, hogy kövessétek. Fordulajatok a jótanács anyjához, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, és Isten szent Lelke bevilágít lelketek rejtett zugába és világosságot teremt lelketekben.

 

Legyetek teljesen Isten felé hangolva, Isten szavára figyeljetek és imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért. Óva intelek benneteket attól, hogy a sátán táborára figyel­jetek.

Hányszor mondjátok, meg kell hallgatni a másik tábor véleményét. Testvéreim, nem kell meghallgatni! A bárányoknak nem kell a farkasokra figyelni, mert ordításuk elnyeli a pásztor hangját. Testvérem, a nyájat minél szorosabbra fogni, mert egységben vagytok Krisztusban és az ő kezéből senki el nem ragadhat benneteket. A részetekre teljesen mindegy, mit kiált felétek a sátán csindadrattája.

 

Legyetek éberek, mert az idő kevés. Megkezdődött a visszaszámlálás. Az angyalok kezében készen áll a harsona.

 

Ezért imádkozni, leesdeni a kegyelmet a megtévesztettekért, a közönbösökért, ha csak egyet is tudtok a bárányokból visszaesdeni, már nem éltetek hiába itt a földön és Krisztusban az isteni Bárányban megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ő eloltja szom­jatokat és elvisz benneteket az Atyához, és Atyátoknak öröme telik bennetek, mert eggyé lettetek Krisztussal, az isteni Báránnyal. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, ki féltve őriz benne­teket, mert mint Fiát szeret benneteket egytől-egyig. Az Isten Báránya, ki elveszi bűneiteket, hogy tisztán térhessetek meg az atyai házba. A Szentlélek Úristen védjen és adja meg a tisztánlátás szent kegyelmét, hogy a nyáj együtt legyen.

 

Legyen oltalmatok és menedéketek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária, ki anyai szeretettel oltalmaz és elrejt benneteket. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és veletek. Ármin.