HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

december 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.05.08. 09:10 :: lowoa

1985. május 8.
 
ÜGYELJ A GONDOLATAID TISZTASÁGÁRA ÉS IMÁDKOZZ!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a megváltó Jézus Krisztus, a második isteni személy és a lelket betöltő és egyesítő Szentlélek Isten szent nevével, ki él és munkál­kodik mindörökkön örökké.
 
Imádunk, magasztalunk és dicsőítünk, és hálát adunk Neked Istenünk, ki Atyánk vagy és atyai szeretettel szeretsz bennünket. Mert a te szereteted soha nem szűnő, mi időben és nagyságban felmérhetetlen és felülmúlhatatlan. Ki megszámlálod a hajunk szálát is, ki előtt tudott hány szál lett fehérré és hány hullott ki, hát akkor mennyivel inkább tudott előtted minden tettünk, minden gondolatunk, ki a rejtekben figyelsz és megfizetsz kinek-kinek érdemei szerint. Te, ki gondviselő vagy, mert a tieiddel vagy, mert közénk küldted a te szent Fiadat, Jézus Krisztust, hogy örök életünk legyen, hogy mindaz ki hisz benne, el ne vesszen. Így gyűjtöd össze gyermekeidet, mert Atyánk vagy és mi, gyermekeid vagyunk. Áldunk és imádunk, mert te Atyánk és Istenünk vagy. Szent Fiad keresztáldozata megnyitotta azt a kaput, mi az üdvösségre vezet.
 
Az áldó és üdvözítő szeretet visszavezérel bennünket a te atyai kebledre a Szentlélek munkálkodása által. Kit küldtél, hogy lelkünk megvilágosodjon, és értelmünk kinyíljon a te szent igéd befogadására, mit az örök Ige hirdetett a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki mindvégig velünk marad és lelkünkbe lép és egyesül velünk a csodálatos Oltári­szentségben, hogy őbenne lehessünk, és vele egyesülve eljussunk hozzád, mennyei Atyám.
 Mert mint mondottad Uram, Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, senki sem jöhet az atyához, csak én általam. Te hozzád pedig Uram Jézus csak a Szentlélek Isten által juthatunk, mert szent nevedet sem tudnánk az Ő közreműködése nélkül kimon­dani, mert nélküle sötétben élnénk. Ő hozza és hordja a világ világosságát, Ő a vigasztaló kegyelmek hordozója, Ő a mécses a sötét úton, az Ő fénye világítja meg a te utadat és a mi értelmünket. Minden áldás és imádás tied, te szentháromság, ki egy Isten vagy. Fiúi szeretettel borulunk le szent színed előtt, a te oltárodnál, a te eged alatt. Mert te mindenütt jelen vagy és atyai szemed rajtunk és őrzöl a te atyai szívedben, hogy mindaz ki szent Fiad tanítását megtartja és ki lélekben és igazságban imád, az eljusson a te szent színed látására. Mert Szent Fiad a jó pásztor hazatereli a nyájat az örök hazába, hol te letörölsz szemünkről minden könnyet. Ámen.
 
Testvérem! Te csak higgy és remélj és szeress! Mert szeret téged is a te Urad és Istened. Add át magad az isteni gondviselésnek, mert isten akaratában megnyugodva élni a kegyelmek kegyelme. Ki elérte ezt a lelki magasságot, annak nem árthat a világ, az Istenben él. Az felett megtört a világ hatalma, mert a lelke már nem e világból való, csak a teste felett és a testén keresztül van hatalma a világnak, de kinek teste felett a béke az úr, kinek testének ura a lelke, az ne féljen! Mert szolgája lett a test a léleknek és a szolga pedig azt teszi, mit Ura parancsol. Ezért mondottam és hangsúlyozottan

 

mondom, a test munkával való lefoglalását. Ne kíméljétek testeteket a becsületes munkától. Mert mit mondott az Úr, Jézus Krisztus: “Munkálkodjatok, mert mennyei Atyátok is állandó jelleggel munkálkodik.” Mert minden munka foglalkoztatja a testet is, akár fizikai, akár szellemi. Ne adjatok időt arra, hogy az unalom csak egy percre is tanyát üssön nálatok.
 
Most arra intelek, hogy a szükséges pihenés, az alvás kell a fáradt testnek, de nem több, csak a szükséges. Mint már annyiszor mondottam, lelketek imádja imával Uratokat, Isteneteket! Testetek imája a munka legyen! Ne ábrándozzatok, mert az ábrándozó lélek vezérfonalát a sátán irányítja, és észrevétlenül is a bűnhöz köti. Mert mint mondotta az Úr: “Ki megkíván egy asszonyt, az lélekben már vétkezett is vele.
Testvérem, itt világosan megmondja az Úr, hogy mennyire veszélyesek a bűnös gondolatok. Nemcsak azért, mert minden tett gondolatban fogan, hanem már a gondolat maga is bűn, nem bűnné válhat! A szó legszorosabb értelmében már vétkezett. Nagyon helyesen gyakoroljátok a bűnbánat szentségét, amint azt mondjátok: “Sokat vétkeztem gondolatban, … ” Emlékezz vissza, mikor évekkel ezelőtt azt mondotta neked az Úr:
 
“A GONDOLATOK TISZTASÁGÁRA ÜGYELJ!”
 
Ennyire veszélyesek vagytok magatokra. Mert nem minden gondolat fakad a lélekből. Ahol a lélek ura a testnek, ott a gondolat is a léleké, tehát Istené. De ahol a test uralja a lelket, ott a gondolatok is a testté, tehát a sátáné. Ezért figyelmeztetlek, és az Úr Jézus is az apostolokat többször figyelmeztette: “ÉBREN LEGYETEK ÉS IMÁDKOZ­ZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!” Az éberségre hangsúlyozottan figyel­meztetett titeket Uratok, Istenetek. Ki nem éber és nem ura gondolatainak, az elveszett! Mert mondom, aki nem tiszta testben és nem tiszta gondolatban, az elveszett.
 
Testvérem vigyázzatok a gondolataitokra fokozottan, mert a sátán itt férkőzik hozzátok a legkönnyebben. Mert nem kell a bűnös gondolatnak tetté válni, hogy vét­kezzetek.
 
Először gondolataitokat tisztítsátok meg a bűntől, és tiszták lesztek. Mert a sátán sugall­ja a bűnös gondolatot, és ha ti nem vagytok résen az azonnal burjánzani kezd a lel­ketekben, és ha ti nem küzdötök ellene, elvesztetek. De ki Istenben él, azt ébren tartja az örök szeretet és üdvözül.
 
Testvérem, most ezen elmélkedj! Imádkozzál és dolgozzál és küzdj és küzdj és harcold meg a te harcodat Krisztusért, mert Krisztus is megharcolta az ő harcát érted is, és neked csak ezt el kell fogadni, ezt az isteni ajándékot, és a magad küzdelmét mellé helyezni és a teneked szánt keresztet mindvégig hordozni, mit majd az Úr vesz le a vállaidról, mikor átléped azt a küszöböt, mikor átlépsz az életre. Amen.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, a Szentlélek egyesítő ereje töltse be a te lelkedet, hogy üdvösséged legyen. Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme töltse be a te lelkedet, mindörökké, Ámen.