HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

május 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.05.12. 07:38 :: lowoa

1986. május 12.
 
ÉBREN LEGYETEK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből.
 
Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atyám, áldassék és felmagasztaltassék a te szent neved, most és mindörökkön örökké. Dicsértessék és áldassék a te szent neved, te lelket betöltő és megvilágosító Lélek, ki a harmadik isteni személy vagy, ki egy vagy az örök Atyával és a mi Urunk; Jézus Krisztussal. Te, aki munkálkodsz a lelkünkben és ott, ahol te azt jónak látod, “MINT A SZÉL, OTT FÚJ AHOL AKAR, NEM TUDNI HONNAN INDUL ÉS NEM TUDNI HOL ÜL EL.” Áldás és örök dicsőség és dicséret neked Szentháromság, ki az Atyában él és az Atya él őbenne és Isten szent Lelke tölti be az eget és a földet, ki az Atya és a Fiú szeretetét személyesíti meg. Ki mint lángnyelv szállt az apostolokra és a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzre, ki méltó volt az Isten anyaságára.
 
Ő volt azaz ajtó, hol az Úr, az Isten a világba lépett. Ő most is azaz ajtó, min keresz­tül Szent Fiához mehetünk.
Ki pártfogónk és szószólónk volt és lesz, míg el nem jő Isten országa, hol Isten dicsősége ragyog be minket és a fény, a megváltó az üdvözítő lesz, és bőséges legelőre tereli az ő megfáradt nyáját, és Isten letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Uram és Istenem! leborulunk előtted, és kérve kérünk, áldj meg bennünket és világosítsd meg elménket, hogy megértsük a te szent akaratodat. Add Uram, hogy tisztán lássunk és tisztán halljunk Téged és mindezek felett megértsük a szent szavad. Uram Jézus légy velünk a kísértésben, fogd szorosan a mi kezünket, nehogy elsodródjon a mi lelkünk ebben a halálos küzdelemben, mert kemény a csata és az, csakis az marad talpon, ki mindvégig kitart. Ezért kérlek és könyörgök hozzád Uram Jézus, erősítsd meg testvéremet a hitében, a reményében és a szeretetében és a kitar­tásban és a hozzád való hűségben. Mert te tudod Uram, hogy a gonosz mindent elkövet, hogy meginogjon. Légy vele a nehéz napokban, mik eljövendők lesznek. Add meg Uram a reményt, a teljes reményt szent kegyelmed által, hogy hitében, mit a te szent kegyelmedből épített, szilárdan álljon. A te irgalmadban remélve, a te szeretetedben bizakodva álljon, miáltal megérkezhessen a juhok aklának kapujába, hol rajtad keresztül édes Jézusom, beléphessen az életre.
 
Mert te mondottad Uram; “SENKI SEM JUTHAT EL AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉN ÁLTALAM, MERT A KAPU ÉN VAGYOK.” Bízunk benned és remélünk benned, mert hatalmas közbenjárást adtál nekünk, mert a te szent Anyádat nekünk adtad mennyei Anyánknak, ki anyai szeretetének minden melegével szeret bennünket és közbenjár érettünk, bűnösökért, hogy sok-sok bűneink miatt kiengesztelje szent Fiát, hogy üdvösségünk legyen. Ámen.
 
Testvérem! Haladj ezen az úton. Ne félj a küzdelemtől, mert a te Urad és Istened veled van. Ismert előtte küzdelmed, imád, akarásod. Az út nem könnyű, de a te reményedért már megküzdöttél. Mert ahogy a kísértést legyőzöd, a te Urad és Istened által, úgy emelkedsz egy-egy hiányosságod fölé, ahogy legyőzted, ott azon a ponton már nem vagy sebezhető. De sok külső és belső küzdelem vár még rád. Ezért figyelmeztetlek az éberségre, hogy a gonosz mesterkedéseit felismerd, mert a felismerés a győzelemnek egyik fele. Ezért figyelmeztettelek sokat arra, hogy a lelket imádsággal, a testet munká­val kell lefoglalni.
 
A testet, a lelked igája alá kell hajtani, és ez nem könnyű, mert a világ a testen keresztül szeretteti meg magát. Mert a test kívánságai olyanok, ha csírájába nem fojtod el, úrrá lesz rajtad, és nagyon mélyre zuhansz. Ezért az éberség, ami egyik legfontosabb feltétele Isten országa felé vezető útnak. Mert a keskeny ösvény, a széles úttal a testen keresztül állandó összeköttetésben áll. Ami annyit jelent, hogy a letérő út a testen keresztül vezet. Ezért még egyszer és hangsúlyozottan mondom, ébren legyetek!
Ezért fürdessétek lelketeket a bűnbánat szentségébe és táplálkozzatok azzal a kenyérrel, mi a mennyből szállott alá. Mert csak Krisztus misztikus teste a csodálatos Oltáriszentségben tudja a ti lelketeket ébren tartani és megőrizni az örök életre. Ámen
 
Most búcsúzom. Áldjon meg az Örök Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk; Jézus Krisztus. Töltse be lelkedet Isten Szent Lelke, hogy az életből az életbe lépj, hol megvigasztalnak, hova hazaérkezel, hol várnak és Isten letöröl szemedről minden könnyet. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen az örök életre. Ámen.
Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.