HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

szeptember 2020
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.08.30. 08:21 :: lowoa

 

1986. augusztus 30.
 
 
KI KITART VÉGIG AZ ÜDVÖZÜL, A HITBEN NE ISMERJETEK MEGALKUVÁST!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia és a lelkeket betöltő Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Áldás és örök dicséret neked mennyei Atyám. Hála és dicsőség neked Urunk, Jézus Krisztus, örök hála és imádás Isten Szent Lelkének, ki egyazon Isten három személyben. Kit az Atya akarata egyesít. Dicsőség, dicséret, hála és örök imádat Szentháromság. Ki öröktől fogva élsz és uralkodsz mindörökké. Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megváltó, szerető Isten! Kinek szent kezébe helyezett az Örök Atya minden hatalmat, mennyben és a földön, légy áldott! Magasztal téged a föld és ég, téged dicsér a mennyei sereg, ki feláldoztad magad, hogy életünk legyen általad és benned, mindörökké.
 
Adjad kérünk, hogy ez a nagy áldozat váljék lelkünk üdvösségére, hisz tudjuk, hogy mi mind érdemtelenek vagyunk erre a végtelen kegyelemre. De szerető szent szíved megkönyörült rajtunk és megváltónkká lettél. Engedd Urunk és Istenünk érezni annak a végtelen és mérhetetlen szeretetnek a nagyságát, ahogy ez nekünk lehetséges, ami arra késztetett téged, hogy kiüresítsd magad, hogy kínhalált halj értünk a keresztfán, hogy megalázd magad olyannyira, hogy a legbűnösebbek, gonoszok közé soroljon az emberi vétek. Mutasd meg és add megérteni azt a végtelen szeretetet, mivel minket érdemteleneket szerettél. Te mondottad Uram: “SZELÍD VAGYOK ÉS ALÁZA TOS SZÍVŰ”. Te végtelen alázat, ki az alázatban is épp olyan végtelen és mérhetetlen vagy, adj nekünk is alázatos szívet! Add, hogy tudjuk magunkat éppúgy a te példádon felbuzdulva megalázni, hogy meglássuk parányi voltunkat. Mert a magunk erejéből még csak porszemnek sem tekinthetjük magunkat. De általad és veled Isten gyermekei vagyunk. Uram, hadd mondjuk mi is a jerikói vakkal: ” Uram, add hogy lássak! “
Kérlek Uram, mond azt, mit neki mondtál: “LEGYEN A HITED SZERINT”. Hisz már annyiszor hallottuk a gyóntatószékben, mit a pap szájával mondtál: “BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁJTVA”.
 
Kérünk téged Uram Jézus, adj nekünk állhatatos szívet, mert olyan esendők vagyunk. Annyiszor megfogadjuk, “erősen fogadom, többé nem vétkezem”, de mégis hányszor és hányszor megbotlunk, mert nem tudtunk állhatatosak lenni. Adj Uram erős hitet, hogy szent kegyelmedet hitünkkel őrizzük szívünkben. Kérve kérlek Uram, Jézus Krisztus, adj szabad szívet, mi szét tudja szakítani azokat a láncokat, mi a világhoz köti. A külső körülmények ne, mint szélvihar söpörjön végig a lelkünk tengerén, hanem törjön meg hitünk erején, hogy ne bonthassa meg azt a lelki harmóniát, mi hozzád köt minket.
Te parancsolj Uram, Jézus álljt a viharnak, mert te megteheted és meg is teszed, ha azt mi is úgy akarjuk. Ezért kérve kérünk Uram, Jézus Krisztus, légy velünk, fogadd el szívünket. Neked adjuk az akaratunkat és fogadj el minket, tarts is meg minket. Ha majd mikor lezárul életünknek az a szakasza, mi a földön zajlik, hogy boldogan várjuk azt a pillanatot, mikor elérkezünk ahhoz a kapuhoz, mi az életre visz, hol szent Anyád és a mi Anyánk hozzád vezet, hogy örökké tartó szeretetedbe ajánljon, hol letörölsz szemünkről minden könnyet és bőséges legelőre viszed a te megfáradt gyermekeid, hol nem lesz könny és nem lesz fájdalom, hol benned örvendezhetünk mindörökké. Ámen.
 
Testvérem, haladj ezen az úton mindig feljebb és feljebb. Nehéz utad lesz, de Ne FÉLJ! VELED AZ ÚR!
Haladj az Úr erejével, üdvösséged titka a kitartásban van. Mert mondotta az Úr, az Isten; Jézus Krisztus: “KI KITART MINDVÉGIG, AZ ÜDVÖZÜL” Testvérem a hitedben ne ismerj megalkuvást. Rendíthetetlen légy hitben! Meg ne inogj, mert akkor elsodródsz, mert hosszú és nehéz az út a visszatéréshez. Imádkozz nap, mint nap a tisztánlátás kegyelméért. Ne engedd lelked nyugalmát felbontani, bárhogy ingerel is a gonosz mások által. NE FÉLJ, AZ ÚR VELED VAN!
 
Imádkozzál, borulj térdre Urad és Istened előtt. Légy erőszakos imáidban, keresd erőszakosan Isten országát. Légy apostola a te Uradnak, Istenednek. Munkálkodj a te Urad és Istened akaratáért. Mert Isten akarata az, hogy üdvözítsen, nem pedig elveszítsen.
Keresd testvérem az elveszett bárányokat. Figyelmeztesd testvéreid, ha eltévelyednek. Légy őszinte, ha valamit nem tartasz helyesnek, ne hallgasd el. Imádkozz és imádkozz embertársaidért és szűkebb családodért. Ne feledd: Istennek minden lehetséges!
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg a mennyei Atya, az ő Szent Fia; Jézus Krisztus. A Szentlélek Isten töltse be lelkedet és munkálkodjon általad, hogy a nyáj szaporodjon, mert közel az idők teljessége.
 
A mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és vezessen az életre. Ámen.
Ármin .