HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

szeptember 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.09.18. 10:17 :: lowoa

Istenem! A Te szótáradból hiányzik az a szó, hogy lehetetlen, akkor vajon az enyémben miért is van még benne? Hiszen a lehetetlent nem ismerő, hatalmas Isten megváltott gyermeke vagyok. Add, hogy így gondolkodjam és éljek napról napra! Ámen


Jézusom! Te kimondhatatlan szenvedéseken mentél keresztül értem, helyettem, miattam. Taníts engem, hogy tudjak szenvedni, tűrni érted, a Te nevedért! Ámen


Mennyei Atyám, köszönöm, hogy gyengeségeim ellenére szeretsz engem. Szeretnék még jobban bízni Benned, és átadni neked félelmeimet, amik visszatartanak valamitől. Segíts, hogy mindig őszinte legyek Hozzád, és be tudjam fogadni megerősítésedet. Jézus nevében. Ámen.


Uram! A mindennapi imádság lehetőségét adtad nekem, s én alig élek vele. Tudom, hogy szavak nélkül is megértesz, de mégis jó nekem, ha kimondhatom előtted gondolataimat. Kérlek szólj hozzám ezután is életem minden dolgán keresztül, hogy Benned megtaláljam életem értelmét! Ámen.


URam! Add, hogy felszabadultan tudjak adni egy keveset abból, ami nem is az enyém, hiszen Tőled kaptam! Ámen


Uram! Adj nekem Uram mindig annyit az anyagvilágból, hogy hálával tudjalak dicsérni Téged, s ha szűkölködnöm kellene, kérlek ne kísérts engem erőmön felül! Ámen


Uram! Kérlek gyógyítsd meg látásunkat, hogy felfezzük Benne az élet csodáját! ÁmenUram! Te látod életem terheit. Nem azt kérem, hogy vedd el őket, hiszen végtelen igazságod szerint Te tetted azokat vállamra, de kérlek, adj erőt azok elhordozására. Ámen.

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.09.18. 10:16 :: lowoa

1983. szeptember 18.
 
 
MERT BIZONY MONDOM NEKTEK A TI URATOK ISTENETEK CSAK EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TŐLETEK!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által az Atya Isten dicsőségével, az Úr, az Isten; Jézus Krisztus szent kegyelmével, és a Szentlélek Isten megszentelő erejével, ki munkálkodjon a te lelkedben mindvégig.
 
       Áldott légy te üdvözítő Jézusunk, te az Atya egyszülött Fia, ki az emberért leszállottál a Földre, és emberré lettél, hogy megváltsd a te esendő gyermekeidet az örök kárho­zattól és üdvözítsd mindazokat, kik benned hisznek, bíznak és remélnek. Te valóságos Isten és valóságos ember, te velünk maradtál és valósággal közöttünk vagy. Mert bizony mondom nektek testvéreim, a ti Uratok Istenetek csak egy karnyújtásnyira van tőletek, nemcsak a benne bízóktól, hanem a bűnös embertől is – még többet mondok- még a gonosztevőtől is.
 
       Végtelen nagy szeretete megengedte minden embernek, hogy csak az akaratotok által minden időben, órában és percben és a perc ezred részében is elérhessétek, nektek csak akarni kell Krisztust, mert odaadta magát nektek, hogy üdvösségetek legyen. Ne felejtsétek el a ti Uratoknak, Isteneteknek minden egyes ember édes gyermeke mindaddig, míg egy pici remény van arra, hogy kinyújtsa kezét Krisztus felé, mert Krisztus nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Mert a test orvosa sem az egészségeseké, hanem a betegeké. Mert a ti Uratok szánja a bűnös embert és segíteni akar, de senkit az ő akaratán kívül nem üdvözít.
 
       Testvérem! Imádkozzál továbbra is amennyit időd megenged, és ezt használd ki teljesen. Ne állj ellent a te Urad adományának, senki unszolására, mert az nem Isten szent Lelke akaratából teszi ezt veled. Te csak haladj a neked kijelölt úton, és ne térj le. Ne tartson vissza semmi. Mint már annyiszor mondottam add át a gondjaidat a te Uradnak Istenednek, mert a te gondod, gondja az Úrnak Istenednek. Te csak higgy és remélj! Az üzeneteket továbbítsd, mert azt nem azért bízták rád, hogy magadnak megtartsd.
 
       Imádkozz testvérem, mert az ima a biztos fegyver a te lelkednek a gonosz ellen. Tudja a te Urad, hogy a gonosz meggyötört, de te töretlen hittel álltad, ha lázadtál is a sorsod ellen, de a te Urad megbocsátotta bűnödet, mert az nálad mindjobban a teljes bánatot ébresztette fel bűneid iránt.
 
       Mint már mondottam, hogy ígéretet kaptál rá, hogy sorsod úgy alakul, hogy azáltal lelked mind jobban előbbre és előbbre jusson a Krisztushoz, az Üdvözítőhöz vezető úton. Ne félj testvérem! A gondod, ami most foglalkoztat az a te Urad gondja is, és te csak maradj „veszteg”. A te Uradé Istenedé a döntés, ami a te javadat szolgálja és minden úgy fog történni, mint már azt neked mondottam.
 
       Az idő a te Urad kezében van. Ne félj! A megoldás az más, mint amin te töprengsz. Légy türelmes, mert közel az idő. Ne félj! Te csak imádkozz! A fiad inkább a te kérésed és imádságod és az ő csekély akaratából Isten végtelen kegyelméből rá fog térni a hit és a szeretet útjára, amely majd a Krisztushoz vezető útba torkollik. De azt, hogy miként működik Isten végtelen kegyelme és milyen formában, az a te Urad és Istened dolga. Te csak imádkozz! Kérj erőt, és ne veszítsd el a reményedet, ha nem abban a formában jelentkezik, mint ahogy azt te kéred. Mert csak Isten, mert csakis a te Urad Jézus Krisztus tudja mi az, ami a te lelkednek a javát szolgálja.
 
       Testvérem! Még egyszer mondom, ne szomorodjon el a te lelked, keresd a békességet, remélj, higgy és szeress és nincs mitől tartani. Fékezd az indulataidat és hallgass, mert
az indulatban a lélek nem Istenét szolgálja, ott a sátán adja nyelvedre a szót és szítja a gyűlöletet szívedben. A te Uradnak gondja van terád, ne félj!
 
       Most testvérem búcsúzom és arra kérlek, azt a szent adományt ne hagyd elveszni senki unszolására sem. És kérd az Urat, hogy méltó maradhass hozzá és megadja neked. Ne félj testvérem!
 
       Áldjon meg a mindenható Atya, ki mind jobban vonzzon téged, az ő szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus, ki kegyelmével árasszon el, és világosítson meg a szentlélek Úr Isten, és hasson el szent erejével. És még egyszer áldjon meg a mi Urunk Jézus Krisztus, és szent kegyelme maradjon veled mindvégig.
       Melletted vagyok a nap minden pillanatában és imádkozom érted és veled. Ármin.

2018.09.17. 10:15 :: lowoa

Mennyei Atyám! Hálát adok neked megváltott életemért! A Krisztusban kínált bűnbocsánatért és örök életért! Azokért, akik még velem és mellettem lehetnek. Nyisd meg a szemem és a szívem arra, hogy láthassam: mindenért hálát kell adjak neked. Még a nehézségeimért is. A gondjaim is hálára sarkallhatnak, mert Hozzád kerülhetek közelebb általuk is. Taníts Uram a neked tetsző hálás életre! Ámen


Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a Te képedre alkottál. Köszönöm, hogy ha meg akarom találni magamat, Benned kereshetem. Köszönöm, hogy egyedül a Te szavad, a Te véleményed számít. Uram, add, hogy a Te füleddel halljak. Segíts, hogy ne sértődjek, ne bántódjak meg könnyen. Segíts, hogy rakjak le most Eléd minden megbántottságot, ami felgyűlt bennem. Add, hogy a Te szereteted és megbocsátásod szabadságában éljek. Segíts, hogy ne a test szintjén éljek, hanem a Te Lelked tejességének, üdeségének magasságában. Jézus nevében. Ámen


Istenem! Jó lenne, ha több időm lenne, de tudom, hogy igazságos vagy, s az idő mindenki számára egyformán telik. URam, kérlek, tégy velem csodát, s add, hogy Veled együtt teljék az időm, s ne csak múljék! Tedd tartalmassá napjaimat, s szereteted fényével vidámíts meg a szürke hétköznapokban! Add, hogy megtaláljam életem ritmusát Tebenned, s munkámban érezhessem az alkotás örömét, s mindenért hálát adva kiteljesedve élhessem a napokat, melyeket nekem szántál! Ámen


Szívem telve van veled, drága Jézus, hű Megváltóm! Hálát érzek mindazért, mit értettem tettél. Hogy elhívtál, hogy befogadtál… Áldalak, magasztallak hálás szívvel! Ámen


URam! Add, hogy szavaim a Te szavad által erősödjenek! Ámen


Uram! Szavakat adtál nekünk, hogy segítségével megértessük magunkat másokkal, de sajnos még önmagunkat sem értjük... Kérünk Téged, add vissza szavaink igazi jelentéseit, hogy feltöltődjünk szereteted gazdagságával, s a töredékes szó ellenére is megérthessük egymást és Téged, s ezáltal eljuthassunk lelkünk békességére! Ámen.Uram! Te megvizsgálod a szíveket, s tudod, hogy mi lakozik bennük... Azt is jól tudod, mi szunnyad az én szívem mélyén. Kérlek ezért, légy hozzám irgalmas, hogy mentő szeretetedre magam is csak szeretettel válaszoljak! Ámen


Uram! Tisztogasd szívemet, hogy helyesen dönthessek! Ámen

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.09.17. 10:14 :: lowoa

1995. szeptember 17.

 

BOLDOG AZ A SZOLGA, KIT URA ÉRKEZÉSE ÉBREN TALÁL

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvéren a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a közöttetek élő Szentlélek Úristen szent kegyelméből.

Imádkozzunk Testvérem! Imádunk egy igaz Istenünk, a dicső Szentháromságban; úgy mint Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és a Szentlélek Úristen pedig megszentelője a teremtett világnak. Minden imádat, minden hódolat és minden dicsőség és dicséret a tiéd, te dicső szentháromságú egy igaz Istenünk. Mert ebben a hármasságban teljesedik be az egy igaz Istenség. Mert mint mondotta Uratok, Istenetek; Jézus Krisztus; “Ki látott engem, az látta az Atyát is, mert én és az Atya egy vagyunk. Mert mint ahogy az Atya szereti a Fiút, úgy a Fiú is szereti az Atyát. Aki pedig szeret engem, azt szereti az én Atyám is. ” Miért nem fogjátok fel ennek az ígéretnek a mélységét és magasságát?

Ennél egyszerűbb és ennél nagyobb ígéretet még ember nem kapott! Hisz teremtő mennyei Atyátok szívetekbe ültette a szeretetet és vágyat ültetett szívetekbe a viszont szeretetre, ami az Atya szeretete, mit a Fiú; Jézus Krisztus hozott el nektek az égből. Mit mindenkinek érthetően elmondott szavakkal és láthatóan bemutatta ennek a szeretetnek a nagyságát, a kereszten sebein ruggő kínhalála által. Ezt az áldozatot, ezt a szeretetet megköszönni – arra nincs emberi szó – csak az Istennek szentelt élet, kik vállukon hordják azt a keresztet, mit az isteni szeretet erejükhöz mért. Mi ezen felül van, az már Isten – a kegyelem ereje – mi segít és erőtöket kiegészíti. Mert azt is mondotta Uratok: “Erőtökön felül nem engedlek benneteket kísérteni.

Hálatelt szívvel adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Adjatok hálát Urunknak, mert arra is ígéretet kaptatok, mikor Uratok, Megváltótók azt mondotta:” Nem hagylak árván titeket. Én veletek leszek a világ végezetéig. ” Van-e ennél nagyobb szeretet? Hisz milyen találóan fejezitek ki ti is, mikor Istent mint gondviselőnek hívjátok, és jól teszitek, mert Uratok, Istenetek a szó legszorosabb értelmében viseli gondotokat. Csak ti balga és szűk látókörű emberek nem tudjátok felismerni, mert bűneitek vakká tesznek benneteket, de nem is akarjátok. A kegyelem hányszor, de hányszor utánatok nyúl, meg akarja érinteni szíveteket, de ti bezárjátok az ajtót, utána pedig még hányszor, de hányszor kopogtat a bezárt ajtótokon, de a ti antennátok csak a világ zaját hallja, belesüllyed abba a pocsolyába, minek a felszínét a pénz, a hatalom, a könnyű élet reménye, a testi örömök, a szenvedélyek fedik be, hínárt szőve lelketek körül. Észre sem veszitek, hogy alatta a láp mocsara, mi elnyeli lelketeket, mi testi lelki halálotok lesz. Itt már nagyon ritkán kiált Isten felé a lélek. Isten nevét csak káromlás formájában ejti ki rettenetes száján, mert ráeszmél és eljut a tudatáig, hogy hova jutott és még mindezért Istent – a jóságost, a szerető Istenét, ki elvérzett a keresztfán érte – vonja felelősségre.

Eszébe sem jut, hogy bűnbánó lélekkel megbánja bűneit, pedig Isten mindent megbocsájt. Nincs az a szörnyű bűn, mit a kegyelem, mit a szeretet felül ne múlna, az irgalom meg ne bocsátana. Mint már annyiszor mondottam, a megbánt bűnökre van bocsánat, a meg nem bánt bűnökre nincs bocsánat, azok megtartatnak.

Áldunk, imádunk mennyei egy igaz Istenünk, ezért a végtelen szeretetért, mivel szereted a tieidet. Kérve kérünk, hogy a tieid lássák meg azt az utat, mi göröngyös ugyan, de biztos talajon halad Krisztus nyomában. Mennyei örök Atyám! – hol várod gyermekeidet, kiknek szemük túl látott a káprázaton és keresitek az igazi szeretetet, ki nem vezeti tévútra. Mert mondottad Uram, Jézus Krisztus: “Keressetek és találtok, kérjetek és adatik, kopogtassatok és ajtót nyitnak nektek.

Tehát aki keresi Istenét, az meg is találja és megnyílik előtte Isten országának kapuja és öröme teljes lesz. Ámen.

Testvérem és testvéreim! Még egyszer mondom, ne féljetek, ne remegjen a szívetek! Halhatatlan lelketeknek a világ nem árthat, ha ti szabad akaratotokat felajánljátok Krisztusnak, a Megváltónak, és Krisztus jelenlevésében éltek. Haladni a megkezdett úton! Bízzátok magatokat Isten gondviselő szeretetére és nincs mitől félni. Megkap­tátok és megkapjátok a Szentlélek ajándékát a tisztánlátás kegyelmét, csak kérjétek, nap mint nap. Imádkozzatok és dolgozzatok! Ha botlotok, tudjátok az utat és Krisztus mindig talpra állit, benneteket, a bűnbánat által bűnbocsánatot nyertek.

“Ne akarjatok a világ szemében sem nagyok lenni, sem okosak. Mert szavatokat meg sem érti. Ha valakit figyelmeztettek alázattal tegyétek, csupán szeretetből. Az már tőle jUgg, akaratán múlik, hogy hallgat-e rátok, Ne akarjatok erőszakkal senkit a jó útra téríteni, mert az ellenkezőt éritek el.

A többit bízzátok Uratokra, Istentekre. Maradjatok meg kicsinek, még többet mondok, porszemnek! Hanem keressétek Isten igazságát. Testeteket hajtsátok a lélek igájába, mint már annyiszor mondottam és nem győzöm eléggé hangsúlyozni “Imádkozni és dolgozni.” Soha ne a kényelmet keressétek, mert csak a testnek szolgáltok. Mit mondott Uratok, Istenetek; Jézus Krisztus: “Keressétek először Isten országát, a többi hozzáadatik nektek.” Így éljetek és üdvözültök. Ámen.

Testvérem, imádkozzál és dolgozzál! Munkád és fáradságod is legyen Isten dicső­ségére felajánlva. Imáidat ne mulaszd el, törekedj a tökéletes imára! Mindent ajánlj fel nap mint nap, úgy ahogy eddig. Isten Lelke mindig rávezet azokra a feladatokra, mit neked el kell végezni. Ajándékaidat oszd szét az emberek között, kiket a Lélek hozzád vezet. Feladatodat nagyobb komolysággal, imával és szeretettel végezd. Kérdd előtte Isten Szent Lelkének segítségét, alázattal és szeretettel. Senkire ne erőltesd, senkit ne hívj, bízd mindezt Uradra és Istenedre. De senkit ne küldj el. Végezd feladatodat Isten nagyobb dicsőségére, míg Isten haza nem hív. Öltöztesd fel lelkedet Isten kegyelmével, és őrizd lelked köntösét, hogy mikor Urad szólít, beléphess Urad örömébe. Készülj nap, mint nap erre a találkozásra, mert mondotta Urad és Istened, Jézus Krisztus: “Boldog az a szolga, kit Ura érkezése ébren talál.” Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áljdon meg a gondviselő Atya, bűneid megváltója; Jézus Krisztus, utadat vigyázza a Szentlélek Úristen. Oltalmazzon a szeplőtelen Szűz, Isten anyja Mária. Védelmezzen Szent Mihály főangyal, Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

2018.09.14. 09:18 :: lowoa

 

Istenem! Mennyire meg tud szépülni a múlt. Még annak számtalan nehézsége, kínja, nyavalyája is. Pedig helyén és értékén kezelni akkor tudunk valamit, ha ígéreteid fényébe állítjuk bele. Ebben kérem segítségedet! Ámen


Istenem! Minden mulandó ezen a világon, csak Te vagy örök. Add, hogy ne sajnáljam azt, ami elmúlik életemben, hanem segíts az általad elkészített örökkévalóságra koncentrálnom. Ha ez járja át gondolataimat, akkor könnyebb elfogadni azt, hogy földi jó és szerencse, mulandó, mint magunk, de a hit drága kincse örök és fő javunk. Ámen


Istenünk, aki az egész világ Istene vagy, segíts eszközeiddé lennünk a jó hír, a te Fiad, Jézus örömüzenetének továbbadásában. Ámen


Jézusom! A most kezdődő héten is te légy velem és szeretetteimmel! Légy velem munkáimban, emberekkel való érintkezéseimmel és add, hogy Téged dicsőítsen életem! Ámen


URam! Add, hogy észrevegyem teremtettséged csodáit, s hálás örömmel szolgáljam teremtői akaratodat! Ámen


Uram! Adj nekem tiszta látást, hogy el ne tévedjek a világ csábító útvesztői között. Légy velem minden napon, hogy el ne feledjem igazságodat, s aszerint is éljek! Ámen


Uram! Áldásod nélkül terméketlen az életem.
Kérlek szánj meg engem, s teljesítsd ígéretedet rajtam is! Ámen.


Uram, köszönöm, hogy mindig megadod azt, amire szükségem van. Még arra is Te adsz erőt, hogy dicsőíthesselek. Ámen


Uram! Szívem keménységét enyhítsd szereteteddel, hogy magam is képes legyek szeretni! ÁmenURam! Szívemben Te légy az ÚR, hogy élni és szolgálni tudjak! Ámen


URam! Taníts minket imádkozni! Ámen

Kadarkúti Égi Üzenetek 119. Szűzanya: Istenszeretet

2018.09.14. 09:17 :: lowoa

 

2011.09.14 ÉGI ÜZENETEK
 
Szűzanya:  Istenszeretet
 
 
Szűzanya: Drága engesztelő Gyermekeim! A szeretet rendkívül fontos. Annyira elképzelhetetlen szeretet nélkül az ember élete, mint ahogy a virág napfény nélkül nem tud megmaradni. A fuldokló levegő nélkül és a szomjas ember víz nélkül. Hogy mennyire hiányzik a szeretet, és mi történik azzal, aki nem kap belőle, arra most én egy nagyon szép példát fogok mondani az életből.
Ilonka néniről van szó. 82 éves, egész életét rááldozta a vele együtt lakó családjára. A legkisebb fiával és annak családjával lakik együtt már évtizedek óta. Sütött, főzött, vasalt, mosott rájuk. Vitte a gyereket az óvodába, amikor kicsi volt. De most egy nagy változás történt az életében. 3 szoba van a lakásban, az egyikben lakik Ilonka néni, a másikban a 22 éves unoka, a harmadikban pedig a szülők. A fiúnak megtetszett egy leány, udvarolt neki egy darabig, majd elvette feleségül. Természetesen nem volt külön lakása, és odahozta a szobájába. Együtt laktak, Ilonka néni azt hitte, minden folytatódik, úgy mint eddig. De most már a fiatal menyecske változtatott a helyzeten. Azt mondta, hogy ő önálló akar lenni, ne legyenek közös háztartásban. Egy konyha volt, és bizony elég nehéz volt megosztozni, hogy ki mikor főz. De mégiscsak sikerült valahogy békében megoldani. De aztán történt egy másik változás is. Megszületett az első unoka, Ilonka néninek a dédunokája. A fiatalasszony és a férje szerették volna, ha még egy szobájuk van. Kevésnek tűnik valahogy ez az egy szoba hármuknak. Megbeszélték a szülőkkel, hogy Ilonka nénit ki fogják helyezni a garázsba. Ilonka néni nagyon jó szívű volt, beleegyezett. A garázs alját szépen lefedték línóleummal, szigetelték az oldalát, hogy ne fázzon meg télen, kihurcolták a bútorait. Ilonka néni ezután ott lakott a garázsban. Nem volt már szükség semmire tőle, nem várták, hogy eljöjjön vásárolni, nem várták, hogy főzzön, mosson, vasaljon, semmi munkát nem fogadtak el tőle. Ezért egy kicsit szomorú volt, de aztán arra gondolt: -Ott van nekem az Úr Jézus, meg a Szűzanya, és ott a rózsafüzérem. Legalább többet tudok majd imádkozni. De sajnos ez a béke nem sokáig volt ott a szívében, ahogy ott ült a garázsban az ágyán. Mert egyszer csak vettek egy új, milliókat érő autót a fiúnak. Nézték, hogy az autó ott van az udvaron, ráesik az eső, jön a tél,  hóban, fagyban ott lesz a drága autó, ennek a garázsban a helye. Összedugták a fejüket a családtagok, és elhatározták, hogy Ilonka nénit beteszik a szociális otthonba. Szereztek is neki egy jó helyet. Ilonka néni elszomorodott, azért mert meg kellett válnia a családjától és az ő ismerős, kedves bútordarabjaitól, személyes tárgyaitól. De mit volt mit tenni, megértette, hogy az autó nem mehet tönkre. Szomorú volt, hogy az autót jobban szeretik, mint őt, de elfogadta ezt a helyzetet. Bekerült a szociális otthonba és ott egy nagyon kellemetlen szobatárs jutott neki. Hogy ha becsukta az ablakot az volt a baj, ha kinyitotta az volt a baj, ha imádkozott a kis ágyán, némán, csendben, akkor zavarta, hogy ő nem tud aludni. Ha a kislámpáját meggyújtotta, akkor megint csak veszekedett. Aztán amikor a bőröndből elővette a szép nagy keresztjét a corpussal, és gondolta, hogy ez az egy tárgy, amit magával hozott, hát ezt most kiteszi az ágya fölé. Kalapácsot és szöget is hozott magával, annyira előrelátó volt. De abban a pillanatban, ahogy megfogta a szöget és a kalapácsot, társa rögtön veszekedni kezdett vele, hogy ezt hagyja abba, hogy semmit nem lehet kitenni a falra. Azonnal megy és megmondja gondnoknak, hogy összeszurkálja a falat. Mit volt mit tenni, szegény Ilonka néni ráfektette a keresztet a párnájára, attól kezdve együtt aludt Jézus Krisztussal. Nem baj, így legalább közelebb volt hozzá, hozzásimulhatott. Megpuszilgathatta közben, ahogy lefeküdt. Az zavarta legjobban, hogy nem lehetett imádkozni úgy, mint otthon a garázsban. És erre fogta magát és elment a templomba. Be volt zárva, csak a rácsig volt nyitva. Nem baj, nem zavarta őt, bement, látta a tabernákulumot a rácson keresztül. Elmondta a három rózsafüzért állva, mert ott bizony nem volt szék, nagyon elfáradt a 82 éves lábaival, de azért ezt megtette nap mint nap. Egyszer eszébe jutott, hogy most már el kellene menni a férjéhez is a temetőbe. Tél volt, jó hideg, és nagy volt a hó. Felvette a hosszúszárú csizmáját, a meleg télikabátot, rózsafüzért a zsebébe és ment a temetőbe. A férje sírja mellett volt egy kis pad és arra le akart ülni. Látta, hogy vastagon ellepte a hó, a kezével lesöpörte és leült. El kezdte mondani a rózsafüzért, de nagyon hideg volt, a szíve egészen összeszorult, és rosszul lett. Hirtelen rádőlt a padra, a padról legurult a földre, a hóba, és három nap múlva találták meg a holttestét összefagyva.
 
A szomorú történetből láthatjátok, kicsinyeim, hogy mennyire hiányzik a szeretet az embernek. Hogy hova vezet, ha nem kap semmi szeretetet. A szeretet három területre lehet osztani: az egyik az Istenszeretet, a másik a felebaráti szeretet, a harmadik az önszeretet.
 
Ma, gyermekeim, az Istenszeretetről fogok nektek beszélni.
 
Először nézzük, hogy Isten hogyan szereti az embereket, a teremtményeit. Amikor Istenről beszélek, mindig az egész Szentháromságra gondoljatok. Az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. Hát hogy szereti Isten a teremtményeit? Először is válogatás nélkül. Neki mindegy, hogy valaki fehér, fekete vagy sárga bőrű, egyformán szereti. Neki mindegy, hogy az egyik férfi, a másik nő. Egyformán kedves neki. Vagy az egyik gyerek, a másik felnőtt. Vagy az egyik vallásos, a másik hitetlen. Vagy az egyik katolikus, a másik zsidó vagy muszlin. Teljesen mindegy Istennek, ő egyformán szeret minden embert, aki csak él a világon. A másik, ami jellemző Isten szeretetére, hogy feltétel nélkül szeret. Egyszerűen nem mond semmi feltételt az embereknek, hogy most ilyen vagy olyan légy. Soha nem mondja Isten, te nem jársz templomba, ezért téged nem szeretlek. Ilyet ő soha nem ejt ki a száján. Vagy te parázna vagy, mert együtt élsz egy férfivel, és nem házasodtatok össze, nincs rajtatok az áldásom, nem szeretlek titeket. Ilyet Isten soha nem mond. Vagy nem szeretlek, mert ítélkezel, mert káromkodsz. Viszont felállította Isten a Tízparancsolatot, és aki annak nem tesz eleget, az azért elszámolás alá kerül majd halálakor, az első ítéletkor, és az utolsó ítéleten. De addig rengeteg kegyelemmel árasztja el. A harmadik, hogy Isten szeretete örök. Ugye ha mi, emberek megismerünk egy kellemes, jó természetű embert, akkor rögtön rajongásig tudjuk szeretni, és ez a szeretet eleinte még nagyon erős és lángol a szívünkben. De ahogy megszokottá válik az a felebarát, a szeretet egyre enyhébb lesz iránta. Gondoljatok egy házaspárra. Most egy negatív példát mutatok nektek:
 
Két fiatal összeházasodik, nagyon szeretik egymást, őrületig szerelmesek. Aztán összeköltöznek, és megismerik egymás természetét, és a szerelem egyre jobban elhal bennük. Mindig gyengébb, gyengébb lesz bennük, elhalványodik, a végén pedig szinte gyűlöletté válik. Tehát az ember nem állhatatos a szeretetben. Az ember szeretete nem tart örökké. Milyen más Isten szeretete irántunk. A fogantatásotoktól kezdve, egészen örökkön örökké a halálotokon át, a túlvilágon át, örökké tart az ő szeretete, soha nem múlik el. És talán akkor lesz a csúcsán a szeretete, amikor ott leszünk mellette, vele együtt élünk ott a Mennyországban.
 
Eddig arról volt szó, hogy Isten hogyan szeret bennünket, most pedig arról szeretnék beszélni, hogy miért kell szeretni Istent nektek, gyermekeinek.
 
Először is gondoljatok arra, hogy Isten, a hatalmas Úr, az Ég és a Föld Ura megteremtette a világot. Az egész Világmindenséget, a Naprendszereket, ezen belül megteremtette a bolygókat, csillagokat, a bolygókhoz tartozó Holdakat, és magát a Földet. Szeressétek Istent ezért a gyönyörű Földért, amit lakóhelyül adott nektek! Szeressétek Istent a kék égért, a rajta úszó fehér bárányfelhőkért, a zöld rétekért, a fenséges erődkért, a hófödte hegycsúcsokért, a lankákért, a virágos mezőkért, a madárcsicsergésért, a kedves vadállatokért, akik olyan gyönyörűek, a cicátokért, a kutyátokért és szeressétek az emberért, mert végül az embert is megteremtette, és személy szerint téged is életre hívott. Ó, milyen boldogság ez, hogy meghívott Isten bennünket a földi életre, mert a földi élet igaz, hogy sok szomorúságot, gondot okoz nekünk, de ugyanakkor örömöket is ad. Hát mennyire lehet örülni annak, amikor a napod jól sikerül, mindent meg tudsz oldani, amit beütemeztél, vagy mennyire lehet örülni egy jól sikerült vizsgának, vagy amikor egy súlyos betegségből meggyógyulsz. Vagy mikor a kicsi unokád rád mosolyog vagy felkacag. Annyi szépség van már ebben a földi életben is.
 
De szeressétek Istent a szenvedésekért is! Mert a szenvedés is érték, majd erről később fogunk beszélni. Szeressétek Istent a többi emberért, akiket körétek állított, a hozzátartozóitokért, barátaitokért, rokonaitokért, ismerőseitekért, az ellenségeitekért. Mert ha mindig csak kedvesen, kényeztetve, nagy szeretettel szólnak hozzátok, akkor hiúak lennétek, önteltté válnátok. Kell, hogy legyen egy rosszakaratú ember is valahol a környezetedben, aki a hibáidra keményen rávilágít, tükröt tart eléd. Tehát szeretni kell Istent még az ellenségeitekért is.
 
És most nézzük, hogy az ember, mit tud adni Istennek ezért a nagy szeretetért! Mivel tudja kifejezni, hogy ő is szereti Istent. Például az imával. A napi 24 órából kell, hogy találj 1-2 órát, vagy 3-at, vagy 5-öt tetszés szerint, kinek hogy van hozzá kedve, beállítottsága, lehetősége. Kell egy kis időt szakítani Istenre, amikor csak Vele vagy. Senki más, csak Isten és te, ti ketten vagytok együtt a kis szobádban, rejtekedben. És akkor hívni kell Őt, az egész Szentháromságot, hogy jöjjön oda, hogy ott legyen körülötted. És akkor érezni fogod a jelenlétüket, dicsőíteni kell őket, ha már odahívtad, mindegyiküket külön-külön. Azután elmondani a kéréseidet, a köszönetedet, a háládat, és amikor ez megtörtént, akkor el lehet kezdeni imádkozni. És ahogy belefogsz, mondjuk egy rózsafüzérbe és mondod a Miatyánkjait és Üdvözlégyeit, azt veszed észre, hogy nem tudsz figyelni. Éppen ezért azt kell tenni, hogy a rózsafüzér tizedei előtt, mindig elmélkedni, szemlélődni kell. Pl. a fájdalmas rózsafüzér második tizedénél vagyunk, (Akit érettünk megostoroztak. Mielőtt belekezdenél ebbe a 10 üdvözlégybe, csak annyit mondjál a te Jézusodnak: „Uram Jézusom, szeretlek Téged, megyek oda az ostorozó oszlophoz, ahol vagy, látom levetkőztettek, teljesen meztelenül állsz ott. Ó, de boldogan eltakarnálak, hogy ne nevetgéljenek rajtad a gonosz emberek. És most felkötöznek az oszlophoz, előveszik korbácsaikat, azokat a szörnyű szerszámokat és nagyokat vágnak a hátadra, Jézusom, bár inkább engem korbácsolnának, mert én bűnös vagyok, te pedig egészen ártatlan. És gondoljatok bele, ahogy így imádkozzátok a rózsafüzért, az örvendetesnél, a dicsőségesnél is, a világosság rózsafüzérnél is. Mindenhol kell, hogy eszetekbe jusson egy mondat. Ha nem is jut eszetekbe más, csak ennyit mondjatok közben: Jézusom szeretlek, Szűzanyám jöjj ide, te is imádkozz velem! Elég ennyi is, és már a lelked felfrissül és tele leszel szeretettel. A konkrét imaidőn kívül mást is kell nyújtanod Istennek, hogy érezze, mennyire szereted. A nap 24 órájában szinte állandóan engesztelni kell őt. Nagyfalun is ezt mondja Csilik Atya.
 
Mit is jelent ez, hogy a nap 24 órájában engeszteljük? Talán állandóan imádkozni kell, és elhanyagolni az állapotbeli kötelességeinket? Nem, egyáltalán nem azt jelenti, csak azt, hogy belevonod az életedbe. Amikor felébredsz, rámosolyogsz Jézusra, és mondod: Köszöntelek édes Jézusom, hálásan köszönöm, hogy ki tudtam magam pihenni az éjszaka. Neked adom az előttem álló napot. Irányítsd értelmemet, szívemet, segíts dönteni ebben-abban. Vagy amikor dolgozol a kertben és már nagyon fáj a derekad, túlságosan forrón süt a nap, letörlöd a homlokodról a verítéket, fölegyenesedsz és mondod: Jézusom, neked adom fáradságomat, oszd ki a hitetlen és közömbös lelkek között, hogy megtérjenek. És nem is folytatom, mert annyi mindent lehet mondani Jézusnak a nap folyamán, és ezzel érezni fogja, hogy mennyire szereted. Az ima után itt van a hála. Gondoljatok bele, hogy mennyi mindenért kell köszönetet mondani a Jó Istennek. Természetes, hogy hálásak vagytok, ha valami jól sikerül, hálásak vagytok, hogy fedél van a fejetek fölött, hogy ki tudtátok fizetni a számláitokat, hogy nem nyomorogtok. Hálásak vagytok, hogy a gyereketek átment az érettségin, vagy jól sikerült neki. Hálások vagytok, hogy megszületett az unokátok. Tehát az természetes, hogy a jó dolgokért hálásak vagytok. Még az egészségetekért is hálát adhattok. De az már nem annyira természetes, hogy pl. hálát kellene adni Istennek azért, hogy van két lábatok, amin el tudtok menni a templomba, az engesztelésre. Van két dolgos kezetek, amivel még meg tudjátok művelni a kerteteket, meg tudjátok főzni az ebédet, el tudtok mosogatni, tudtok dolgozni. Azután van két szemetek, amivel sok minden szépséget láthattok az életben, elképzelitek, hogy milyen lehet sötétségben élni. És ezért hálát kell adni, a szemünkért is. Hálát kell adni azért is, hogy hallotok. Amikor valami szép zene van a rádióban, vagy a tv-ben, jó gyönyörködni a zenében, végighallgatni a nagy művészek szimfóniáit. Azután, mikor átmentek az úttesten, milyen jó, hogy halljátok az autók dübörgését, mert különben, ha nem hallanátok, és nem lennétek eléggé szemfülesek, elütne könnyen az autó, tehát a hallásotokat is meg kell köszönni. Ami olyan természetesnek tűnik, mind meg kell köszönni. Hogy nem vagytok tolószékben, tudtok jönni-menni. Hogy nem vagytok ágyhoz kötöttek. És ha tolószékben vagytok azt is meg kell köszönni, hogy értelmeteket még mindig meghagyta a Jó Isten. Tudtok imádkozni, tudtok szeretni. Tehát mindezért hálával tartoztok Istennek.
 
Azután a harmadik, amivel ki tudja fejezni az ember az Istenszeretetét az áldozat, az önmegtagadás és a szenvedés. Nézzük a szenvedést! Ha van valami betegséged és fájdalmad, akkor ti, engesztelők máshogy fogjátok ezt fel, mint azok, akik nem vallásosak. A nem igazán hívő emberek a szenvedéstől dühösek lesznek, még káromkodnak is. Ilyeneket mondanak, hogy Isten miért ver engem, miért nem a szomszédomat veri, vagy miért nem a kollégámat, az mennyi bűnt elkövet. És akkor én, aki rendesen éli az életét, én szenvedjek itt. Nos hát, a nem igazán hívő ember így fogadja a szenvedést.
 
De ti még a szenvedéssel is ki tudjátok fejezni Isten iránti szereteteteket. Mert, ha beleestek egy betegségbe és fájdalmatok van, akkor nem méltatlankodtok, hanem elfogadjátok és felajánljátok Istennek azért, hogy lelkeket mentsetek. Azért kell lelkeket mentenetek a fájdalmaitokkal, mert Isten éhezik és szomjazik a lelkek után. És hull a könnye, azért mert látja a pokol felé haladni azt a rengeteg sok millió embert. És csodálatos módon a ti szenvedéseiteket átalakítja – ha felajánljátok – kegyelemmé, és rászórja ezeknek a millióknak a fejére és nagyon sokan közülük megtérnek. Azután nézzük az áldozatok kérdését! Hogyan lehet áldozattal kifejezni, hogy szereted Istent? Hogy lehet örömet okozni Istennek?  Itt van a böjt vagy a virrasztás, mint áldozat. A böjtöt ugyanúgy, ha vállalod, föl lehet ajánlani a lelkek megtérésért. De, aki nem egészséges, annak nem szabad böjtölni, legalábbis gyomorböjtöt végezni. Azért, mert a test a Szentlélek temploma, és aki azt rongálja, bűnt követ el. Tehát a cukorbetegek, gyomorbetegek stb. nem böjtölhetnek, nem szabad nekik, Isten nem engedi. De akkor mit tegyenek ők? Itt van pl. a nyelv böjtje. Ha nagyon szeretsz beszélgetni, egyik nap elhatározod, hogy most lecsökkented a beszélgetéseket, most csak a legfontosabbakat fogod kimondani a családtagok vagy a szomszédok között. Vagy ami még sokkal nehezebb, hogy hallasz egy hírt, pl. hogy a szomszédasszony megcsalja a férjét. És ezt, mint újdonságot szeretnéd elmondani ennek is annak is, de ha böjtölni akarsz a nyelveddel, egy szót sem szólsz, magadba zárod. Vagy ha megbántottak, megsértettek, mondjuk a menyed vagy a vejed, durva szót mondott, akkor olyan jó lenne elpanaszolni valakinek, aki meghallgatna, megvigasztalna, mondaná, hogy ó, hát pont neked mondanak ilyet, ez nem is igaz, ez rágalom, szegénykém. És ezt az együttérzést várod a másik embertől, és ezért szeretnéd elpanaszolni. De ha a nyelvedet böjtölteted, akkor magadba zárod ezt a fájdalmadat, nem mondod el senkinek, csak Jézus Krisztusnak. Ez nagyon nehéz.
 
De higgyétek el, megadja hozzá a kegyelmet, csak kérni kell. Azután ott vannak az önmegtagadások, amikor lemondasz valamiről, amit nagyon szeretsz. Képzeld el magad, hogy mész az utcán hőségben, kánikulában, csorog a víz az arcodról, és egy cukrászda ajtaja nyitva van. Be szoktál menni ide, és veszel egy fagyit általában. De most eszedbe jut Jézus, szeretetet érzel iránta, örömöt akarsz neki szerezni, elfordítod a fejed, nem mész be és nem veszel fagylaltot. Ezt egyszer-egyszer megteszed. Ez egy nagyon szép önmegtagadás. De van ennek egy magasabb foka, ahová már kevesen jutnak el. Elhatározod, hogy hátralévő életedben végig lemondasz a fagylaltról, vagy a fekete kávéról, vagy a szeszes italról, vagy bármiről, amit te szeretsz. Minél jobban kiüresíted magad, drága gyermekem, annál előbbre jutsz az életszentség útján. Amikor már egészen kiüresítetted magad, és mindenről lemondtál, ami neked kedves, akkor foglalja el igazán Jézus helyét a szívedben. Vannak egész apró, jelentéktelen önmegtagadások, de Isten előtt hatalmas kincsek. Rászáll egy légy a karodra, nem zavarod el, hagyod, hadd kellemetlenkedjen egy kicsit, Isten kedvéért, hogy örüljön, hogy áldozatot hozol. Vagy viszket valahol a bőröd, nem vakarod meg, vagy nagyon szomjas vagy, már nyúlsz is a pohár után, de aztán eszedbe jut az Úr Jézus szomjúsága és csak két perc múlva iszol és felajánlod a lelkekért. Vagy mész az utca napos oldalán, csorog rólad a víz, mert annyira meleg van. A másik oldal, ahol a dolgod lenne, árnyékos, de te mégsem mész át, végig mész a napos oldalon Isten iránti szeretetből. Ez egy gyönyörű önmegtagadás. A Mennyei Atya, Jézus és a Szentlélek nagyon szereti az önmegtagadásokat. Azt szokták ígérni, ha mindennap végzel önmegtagadást nagyon nagy lépésekben fogsz haladni a szentté válás útján.
 
És most befejezem, amit az Istenszeretettel kapcsolatban szerettem volna tanítani nektek. Elmondom, hogy a tanítás alatt hogyan is van jelen a Szentháromság. A Mennyei Atya hosszú, fehér ruhában és aranypalásttal a vállán, gyönyörű csillogó aranykoronával jelent meg, mint az Ég és a Föld Ura, Királya. Ide áll elétek, és ahogy itt áll ezt mondja: „Gyermekeim! Most leveszem a koronámat, ide teszem a kezembe. Emlékezzetek az első parancsomra: „Én vagyok a te Urad, Istened, Uradat Istened imádd, és csak neki szolgálj!” Hát én most ezt szeretném megvalósítani egyenként a ti kis szívetekben. Végigmegyek köztetek, megfogom a koronámat, és beleteszem mindegyiketek szívébe, mert szeretném elérni, hogy Én legyek a ti szívetek Királya. Hogy Én mondhassam meg, mikor mit tegyetek, hogy Én szerethessek helyettetek. Engedjétek meg ezt, kicsinyeim! És most mindegyiketek homlokára rajzolok egy kicsi keresztet. Most a Szűzanya szól újra: Drága Gyermekeim! A Mennyei Atya idejön a helyére, itt áll veletek szemben, és most az Úr Jézus következik, de hogyan! Pici 3 éves gyermekként, úgy fog szólni hozzátok. Itt áll mellettem, édesanyja mellett, és azt mondja: „Édesanyám, vegyél öledbe és vigyél körbe a testvéreim között. – Mi van a kezedben, kisfiam? –Az én kezem tele van apró kicsi piros szívecskékkel. Annyi szív van a kezemben, ahányan itt ülnek ebben a teremben. Vigyél oda édesanyám, mindenkinek szeretnék egy kis piros szívet beletenni a szívébe. És már viszem is kisfiamat. És mikor beleteszi a kis szívet a szívetekbe, így szól hozzátok. Azért teszem bele kicsi gyermekszívem a ti szívetekbe, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az én szívem, hogy mindig mondjátok el napközben, sokszor a fohászt: „Jézusom édes szíve add, hogy mindig jobban szeresselek.” És ahányszor elmondjátok, ez a szív mindig egy kicsit nagyobb lesz, és a végén akkora lesz, mint a ti szívetek. És most egyenként, miután kicsi szívemet beletettem a ti szívetekbe, kicsi karomat kitárom, átölelem a nyakatokat és egy gyermeki csókot lehelek az arcotokra.
 
És most Én, Szűzanyátok szólok újra hozzátok. Visszajön a kicsi Jézus az ölemben, és ide leállítom magam mellé. És most a Szentlélek következik. Hófehér, hosszú ruhában áll itt, hosszú, fehér szárnyakkal, egészen a földig ér a szárnya. A kezében van egy aranyszínű lapos kehely, és ebbe a kehelybe magas tűz lobog az Ő szeretetlángjának tüzével. Amikor kezdtetek gyülekezni, megtelt a terem angyalokkal. A sok angyal közül egy 5-6 éves forma angyal idejön a Szentlélekhez segíteni. A Szentlélek Isten odaad a kezébe az apró kis gyertyákat, mint amilyeneket a körmenetben is szoktak vinni. Még nincsenek meggyújtva. A Szentlélek Isten az angyalkával körbemegy köztetek. Az angyalka egyenként nyújtja a gyertyákat a Szentlélek Istennek, aki meggyújtja az Ő szeretetlángjával, és belehelyezi a szívetekbe. És ezt mondja a Szentlélek: Drága Gyermekem! Most az én isteni szeretetlángomat teszem a szívedbe, hogy úgy szeress Engem, a Szentlélek Istent, mint ahogy Én szeretlek téged, hatalmas, lángoló szeretettel. Emlékezz vissza arra, hogy minden jót, ami benned van, minden erényt Én ültettem a szívedbe! A legszebb erényeteket elsősorban: a hitet, a reményt, a szeretetet.
 
És most visszajönnek ide a sorba, hárman állnak egymás mellett és Én, Édesanyátok. És mi mindnyájan felemeljük a kezünket, és egy nagy keresztet rajzolva megáldunk benneteket az Istenszeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kadarkúti Hétfői üzenetek-43. Szűzanya: Az áteredő bűn

2018.09.14. 09:16 :: lowoa

 

2009. szeptember 14., Szűzanya: Az áteredő bűn
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Drága Mennyei Édesanyánk: gyermeki szívvel várjuk tanításodat, úgy csüngünk szavadon, mint kicsi gyermek az édesanyja ajkán.
Szentlélek Istenem! Kérlek segíts abban, hogy tüzesen, lelkesen tudjam átadni a Szűzanya tanítását!
Szűzanya: Drága Kicsi Engesztelőim! Örömmel tekintek végig rajtatok, hogy újra itt vagytok, hűségesen és szomjasan várjátok üzenetemet. Ma olyan valóságról beszélek nektek, amiről elég keveset hallottatok: az áteredő bűnről. Miért is kellett Szent Fiamnak emberré válni és meghalni? Az ÁTEREDŐ BŰN és annak következményei miatt. Vizsgáljuk meg ebben a tanításomban, hogy mi az áteredő bűn, mi lett volna, ha ősszüleink nem esnek bűnbe, van-e áteredő bűn, és hogyan lehet megszabadulni tőle?
1. Első kérdés: Mi az áteredő bűn? Az első emberpárt Isten a legtökéletesebb lelki – testi harmóniába teremtette: testük egészséges és szép volt, lelküket a jóság, a tisztaság, a szeretet, a béke, az igazság jellemezte. Ez a lelki – testi harmónia azt jelentette, hogy testük minden ereje és érzéke mindig szótfogadott a léleknek, amely mindig azt akarta, amit Isten. De sajnos a gonosz csábítására megtörtént az első bűn. A Mennyei Atya próbára tette az első emberpárt: nekik adta az egész paradicsomot és egy fát kijelölt, hogy arról nem szabad enniük. De jött a Sátán kígyó alakjában és azt mondta, hogy Isten a tudás fáját tiltotta el tőlük, hogy nehogy olyan tökéletesek és okosak legyenek, mint Ő. Éva erre leszakított róla egy gyümölcsöt, és Ádámnak is adott belőle. Isten haragja lesújtott rájuk és kiűzte őket a paradicsomból. Ettől kezdve verítékük hullatásával tartották fenn magukat, Éva fájdalommal szülte gyermekét. Életük csupa küzdelem, szenvedés volt és meg kellett halniuk. Mivel a bűn az első emberpár által jött a világba, és meghozta nekik a szenvedést és halált, így ez a bűn átöröklődött az egész emberiségre a következményeivel együtt. Halál és kárhozat szállt minden emberre egynek a bűnbeesése miatt. Ti emberek erre ámulva kérdezitek: „Hol itt az igazság?” Miért kell nekem bűnben születnem azért amiért nem is tehetek, amiért az első emberpár vétkezett? Hát felelős vagyok én azért, amit nem is én követtem el, hanem elődeim? Akik így beszélnek, Gyermekeim, azok nem tudják, hogy az áteredő bűn nem személyes felelősség az emberek lelkén, hanem csak HIÁNY. Hiánya a megszentelő kegyelemnek. Talán egy életből vett példával jobban meg lehet ezt érteni:
Volt egy ember, aki nagy összeget nyert a lottón, melyből egy gyönyörű sokszobás kertes házat vett és egy orvosi-műszer gyártó céget alapított. Családjával együtt nagy gazdagságban és pompában élt. Az üzlet remekül ment, sok hazai és külföldi megrendeléssel. De sajnos volt egy nagy hibája, hajlott a léhaságra. Belemerült a szerencsejátékokba és az alkoholizmusba. Egyre több pénzt elpazarolt. A vállalkozása tönkrement, mindenfélét eladogatott a házból. Látva a reménytelen helyzetét, nagy kölcsönöket vett fel. Már a számlákat sem tudták fizetni. Az alkoholtól a mája elrákosodott és egy év alatt meghalt. Ott maradt felesége és 3 kiskorú gyermeke. Jöttek elárverezni a házat. A feleség hajléktalan lett, a gyermekek állami gondozásba kerültek. A szegény feleséget és a 3 gyermeket az ő halála után megillett volna az örökség, de csak rengeteg adósságot hagyott maga után. A családja bűnhődött az ő léhasága miatt: nagy HIÁNYOKAT szenvedtek, pedig nem tehettek arról, hogy így alakult a helyzetük. Ugye így jobban megértitek, mi az áteredő bűn, amit nem mi követtünk el, mégis alatta mi is mindnyájan szenvedünk.
2. Most képzeljétek el, mi lett volna, ha ősszüleitek nem követték volna el az engedetlenséget, az első bűnt!
Akkor most is ott élnétek a paradicsomban. Sokasodnátok, az anyák fájdalom nélkül szülnének, nem lenne bűn, csak szeretet és béke, nem lenne szenvedés, öregség, betegség és halál. De sajnos nem így történt! Az áteredő bűn, mint valami óriás kígyó fonja körül az egész földet és megkeseríti az ember életét. Emiatt sírtok, emiatt szenvedtek és haltok meg.
3. Van-e áteredő bűn? Ennek bizonyítását magában az emberben kell keresni. Isten tökéletesen jónak teremtette az embert, mégis mindenkiben benne van az jó és a rossz egyszerre. Erre is mondok nektek egy élő példát.
Láttam egy asszonyt, aki nagyon adakozó, segítőkész, jószívű. Látogatja a betegeket, vigasztalja a szomorúakat, kisegíti az anyagi gondokkal küszködőket. A nászasszonyát nem szereti, mert úgy érzi elszakított tőle egyetlen fiát. Egyik nap elmegy hozzá a fia és így szól: Anyu, te nyugdíjas vagy, van időd. Nagyon lázas az anyósom, és hogy mi elmehessünk dolgozni, eljönnél-e vigyázni rá? A válasz az volt, hogy nem. Azt hazudta, hogy arra a napra már van egy fontos programja. Ebben az asszonyban ez az anyai önzés, hogy haragszik, amiért fia a másik családhoz kapcsolódott, ez a hajlam az áteredő bűnből ered. A hajlam az emberben már pici korban megvan. Tételezzük fel, hogy a baba, mikor megszületik, csupa jót lát maga körül és mégis, ahogy cseperedik, kezd makacskodni, engedetlenkedni, hazudozni és lustálkodni. A szülők által elvetett mag a legjobb volt, s a termés mégis konkolyos. Ez azért van, mert az újszülöttben már elszórta az áteredő bűn a rosszra való hajlamot. Mindnyájan rosszra való hajlammal születtetek, így az Istenhez emelkedés erőfeszítésbe kerül. Csak egyetlen ember született áteredő bűn nélkül a világba és az Én vagyok, a ti Mennyei Édesanyátok. Még a legnagyobb szenteknek is harcolniuk kellett a bennük lévő rosszal.
Másodszor, hogy van áteredő bűn bizonyítja a tenger sok bűn, ami tombol a világban: a sok gonoszság, önzés, gyilkosság, rablás, betörés, csalás, szélhámosság. Ugyanis mivel – ahogy az előbb mondtam, nagy erőfeszítést kíván az áteredő bűn legyőzése – sok ember nem törekszik erre és lesüllyed a bűn mocsarába. Tehát, Gyermekeim nem Isten teremtette az embereket romlottnak, hanem nem igyekeznek a bennük lévő rossz hajlamot kinevelni magukból, ami az áteredő bűn következménye.
Harmadszor bizonyítja, hogy igenis van áteredő bűn, hogy nagyon nehezen tudtok megszabadulni bizonyos hibákból, gyengeségekből, bűnökből. Mindig ugyanazokat a bűnöket gyónjátok meg: pl. ítélkeztem, szétszórt voltam az imában, veszekedtem, hiú voltam, falánk voltam. Tehát minden keresztény vallásos embernek megvannak a maga megszokott bűnei és képtelenek szabadulni tőle. Ez bizony az áteredő bűnből származó hajlamok miatt van, azért olyan nehéz elhagyni. Ezért kell imádkozni Kicsinyeim, magatokért a Megszabadítás rózsafüzért és az Én Szent Fiam megszabadít titeket a megszokott rossz gyengeségeitektől.
Negyedszer bizonyítja az áteredő bűn valóságos létezését a sok ellentmondás és kettőség, ami az ember jellemében van. Egyszer bemondták a hírekben, hogy egy gyilkos hidegvérrel betört egy öreg néni lakásába, elvágta a nyakát és miután végzett vele, a nyávogó macskáját a hűtőben talált tejjel megitatta. Sajnálta az állatot, hogy nem lesz, aki enni adjon neki, és éhes lesz. Ez is bizonyítja, hogy Isten nem gonosznak teremtette őt se, csak gyilkoló hajlama, mely az áteredő bűnből fakadt, elhatalmasodott rajta. De nem kell mindjárt gyilkosokra gondolnotok, csak figyeljétek magatokat! Mennyire tudtok lelkesedni, milyen buzgón imádkoztok és még aznap a kerítésen át a szomszédasszony el kezdi szidni-hordani a harmadikat, és ti bólogattok, vagy vele együtt ítélkeztek. Pedig lelketek nem akarja a bűnt, mégis óhatatlanul elmerültök benne. Azért van, mert a Kísértő könnyen behálóz, a bennetek lévő rossz hajlam miatt.
4. Hogyan lehet megszabadulni az áteredő bűntől? Először is a keresztség lemossa rólatok, melyet Szent Fiam Jézus Krisztus szenvedése és halála hozott meg nektek. Másodszor az áteredő bűn következményét a rosszra való hajlamot úgy lehet legyőzni, hogy Velünk, Égiekkel állandó, szoros kapcsolatban maradtok ima, böjt, bűnbánat, áldozat útján. Minden áldott nap megbánjátok bűneiteket a szívetek mélyéből, gyakran veszitek magatokhoz Jézus Krisztus Szent Testét és Vérét, így igyekeztek megőrizni magatokon a Megszentelő Kegyelem hófehér ruháját. Aki így él, az egészen mentes lesz az áteredő bűn nyomasztó hatásaitól, és a szenttéválás felé halad. Aki így él, azt a gonosz hiába kísérti, nem tudja megkaparintani.
Drága Kicsinyeim! Szíveteket-lelketeket úgy ahogy van minden nap ajánljátok fel Nekem! Én átadom Szent Fiamnak hadd szépítse, alakítsa, csiszolja olyanná, amilyennek elképzelte a Mennyei Atya, mikor saját képmására teremtett titeket. Tárjátok ki szívetek ajtaját a Szentlélek Isten előtt, hogy fényével a Nagy Figyelmeztetéskor, mely a küszöbön van, egészen megtisztíthassa és előkészítse Jézus Krisztus 2. eljövetelének fogadására.
Éva felemelt kezein keresztül édesanyai áldásomat adom mindannyiatokra az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2018.09.12. 09:16 :: lowoa

 

Istenem! A családokért könyörgöm! Adj figyelmességet, szeretetet, törődést a családi közösségekbe, hogy felnőtt és gyermek egyaránt megtapasztalja a Tőled jövő áldásokat és átadhassuk azt a körülöttünk élőknek is! Ámen


Mennyei Atyám! Bármi is történt velem a múltban, segíts nekem abban, hogy mindent a helyén kezeljek. Nem szeretnék beleragadni a múltba, mert vár a jelen és a jövendő. Ezekben is Rád tekintve szeretnék előrehaladni. Ámen


Mennyei Atyám, kérlek, bocsásd meg, ha tehernek ábrázoltam követésedet. Segíts, kérlek, hogy úgy éljek, hogy a követésed okozta öröm ragyogja túl az árat, amibe ez belekerül. Ámen


URam! Add, hogy megállhassak a kísértések közepette, s megmardjak a Benned való hitben! Ámen


Uram! Ismersz mindannyiunkat, s jól tudod mi lakozik a mi lelkünkben... Kérünk, vedd el tőlünk mindazt, ami gátol, hogy Hozzád siessünk, s örvendeztess meg evangéliumoddal életünk minden napján! Ámen.


Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmgam és szeretteim hasznára! Ámen.


URam! Szövetségre hívtál el, s én nem is tudtam, hogy ez mit jelent. Köszönöm, hogy megtartasz minket a Te hűségedben akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk Hozzád! Ámen


Uram! Tedd fülemet hallóvá, szememet látóvá, hogy szereteted hatalmával élni tudjak! ÁmenUrunk, Jézus, juttasd eszünkbe, hogy mindig van lehetőségünk másokat a hozzád vezető ösvényre tanítani. Ámen

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.09.12. 09:15 :: lowoa

 

1982. szeptember 12.

 

 

BOCSÁSSATOK MEG AZ ELLENETEK VÉTKEZŐKNEK

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

       Köszöntelek Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus és az Ő szent anyja a boldogságos Szűz Mária a bűnösök közbenjárójának szent nevével. Áldassék és dicsértessék a Szentháromság egy Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten most és mindörökkön örökké.

       Testvérem, emeld fel szívedet és nyisd ki a te lelkedet a te Urad és Üdvözítőd felé. Ne lankadjon el a te hited, és ne keseredjen el a te szíved, és a lelked legyen mindig és mindenkor készen az Úr igéinek és az evangéliumi tanítás befogadására.

       Imáid és fohászaid kedvesek a te Uradnak. Ne feledd, a megpróbáltatásokhoz erő is adatik. Ne félj és legyél nagyon nagy bizalommal az Úr Jézus iránt, és még egyszer mondom, add át minden gondodat, terhedet a te Megváltódnak. Mert ne feledd, nem könnyű életet ígért neked itt a földön az Úr, de ígért erőt és ígért neked sok-sok lelki vigaszt. A te terhed, mint már mondotta is, az Ő terhe és a te gondod az Ő gondja.

 

Testvérem a mai tanítás a következő:

 

       Tárd szélesre lelked kapuját, hogy befogadd, és a Szentlélek ereje által megértsd. Ma az irgalmasságból és a könyörületességből fogsz tanítást kapni, mivel erre hamarosan szükséged is lesz. „LEGYETEK IRGALMASOK” mondotta az Úr és “LEGYETEK KÖNYÖRÜLETE­SEK” mert a kettő nem ugyanaz. Az irgalom az párosul a megbocsátással.

 

- Mert ha te megbocsátod azt a bűnt, amit ellened felebarátod elkövet, te gyakorolod az irgalmasságot is.

- Könyörületes vagy, ha másokért imádkozol. Ehhez párosul a szeretet, meg­szánod embertársaidat a bajban, és segítesz rajta, amennyiben ezt megadatik neked megtenni.

 

       Könyörületes lehetsz felebarátod betegágya mellett, de ennek is csak akkor van értelme, ha szeretet párosul hozzá. Tehát most azt mondom, hatalmatok van a bűnök megbocsátásában. Még egyszer hangsúlyozom, azokat a bűnöket bocsáthatjátok meg, mit embertársatok ellenetek elkövetett, és amivel a ti életeteket és lelketeket megterhelte.

       Most kitérek arra, amit aláhúzva értsetek, tehát amit többször is mondottam neked, csak az ellenetek elkövetett bűnt bocsáthatjátok meg, mert ez rátok tartozik Mert azt a bűnt, te vagy más már nem bocsáthatjátok meg, ami a te felebarátodat érte. Te bármennyire is tudsz erről, ez már a te felebarátod dolga, hogy miképp cselekszik. De viszont te figyelmeztetheted felebarátodat erre az üdvös cselekedetre.

       Itt is már tovább nem a te dolgod, mert az emberi szabad akaratából joga van elfogadni és megtagadni, illetve fenntartani ezt a bűnt a felebarátja részére. De viszont az, ki őt megbántotta és megbánja, és Isten végtelen nagy kegyelméből elmegy és megköveti embertársát, és Istent hívja segítségül, és a megbántott ember ezek után is fenntartja bűnét és nem bocsátott meg az az ember magát ítélte el. Mert Isten megbocsátott, mert alázatos, ebből fakad a könyörületesség.

       Megint emberi hasonlattal éljek, van egy ember, aki felebarátja ellen nagyon sokat vétkezett egy emberi életen keresztül és te megbocsátod minden ellened elkövetett bűnét, anélkül, hogy felebarátod jelét adta volna neked, hogy csak egyszer is megbánta volna. Te irgalmas voltál vele szemben, ennek az irgalomnak sokkal nagyobb érdeme van Isten előtt, mintha felebarátod bocsánatot kért volna. De viszont ez az ember sokszor van bajban és te sokszor segítettél rajta, pedig te mindig tudtad, hogy ott folytatja, ahol abbahagyta, ha eleinte reménykedtél is. Akkor te könyörületes voltál és ez az, amire szeretet nélkül a lélek nem képes.

 

       Testvérem! - nagyon sok olyat lehet cselekedni, ami nagyon kedves a te Urad előtt, mert te azt tetted, amit magadnak is kívánsz, és te könyörületes tudtál lenni egy olyan emberhez, aki a te megítélésed szerint erre érdemtelen volt De te testvérem ne ítélj, hogy nem ítéltess! Ez a te Urad dolga. Te csak legyél nagyon alázatos, mert Isten még a földön a legnagyobb gyalázatot is, amivel téged megaláznak, a javadra fordítja. Ez csak rajtad múlik. Mert aki téged megaláz, és te ezt alázatos szívvel felajánlod a te Uradnak, ezáltal felmagasztalódsz. Ezért mondom, szerezzetek érdemeket, mert nemcsak imában, fohászban, jócselekedetben, hanem a megalázásban is, a megbocsátásban is nagyon nagy érdemeket lehet szerezni, amit te felajánlhatsz Krisztusnak.

       Még itt van a szenvedésvállalás is. A kegyelemnek nagyon sok eszköze van, sőt még többet mondok, ezek az eszközök is kimeríthetetlenek, csak élni kell vele, mert mit mondott Krisztus Urunk és Üdvözítőnk: “Aki köztetek a legkisebb és szolgája mindenkinek, az a legnagyobb.”

 

       Csak gondolkodni kell, amit nem győzők eléggé hangsúlyozni. Az Üdvözítő Jézus sem földi királynak jött a világra, hanem szegény, egyszerű munkás emberként élt harminc évig. Hiszen olvastad a Szentírásban, mit mondott az Üdvözítő: “A madárnak fészke, az állatnak odúja van, az emberfiának, pedig nincs, hova fejét lehajtsa”. Pedig mit mondott Izajás próféta: „Tulajdonába jött, de övéi Őt be nem fogadták.” Jézus Krisztus megalázta magát a kereszthalálig és itt vált valóra, amit Krisztus az Üdvözítő mondott: “Aki magát megalázza, felmagasztaltatik, aki pedig magát felmagasztalja, megaláztatik”.

       Testvérem, most búcsúzom és kérlek ezen elmélkedj és azt mondom, nincs igaza a nővérednek, hogy ez csak neked szól. Mert a tanítások, mik el vannak határolva a neked szóló üzenettől, azok szólnak mindenkinek. Ezt vésse az agyába, és akinek tudomására jut, az tanuljon és gondolkodjon róla.

Testvérem, áldjon meg az Atya, aki még hajad szálát is számon tartja. Áldjon meg a Fiú, az Isteni Bárány, aki minden bűnöd és botlásod megváltója, aki a te gondjaidat átvette. A Szentlélek Isten, aki meggyújtotta lelked mécsesét, hogy jelezze, hogy ott a te Urad; Jézus Krisztus lakik. És még egyszer áldjon meg a mi Urunk Jézus Krisztus!

Ámen.

2018.09.08. 09:14 :: lowoa

 

Istenem! Te adj életemnek tartalmat a jelenben, hogy a holnapban ne fájjon a múltam! Ámen


Mennyei Atyám!
Tudom, hogy sok mindent kell megbocsátanom másoknak, és nekik is, amikor én vétek ellenük. Kérlek, add, hogy komolyan véve a Jézustól tanult imának ezt a kérését is, őszinte bűnbánatot tartva legyek készen elengedni az ellenem vétők torkát, miképpen Te könyörülsz rajtam, szegény bűnösön. Ámen


Uram! Erősíts meg az életben! Ámen.

Uram! Igazságtalansággal átszőtt világodban a Te igazságodat keresem. Add, hogy ebben a kutatásban meg ne lankadjak, s küzdelmeimhez az erőt mindig Tőled kérjem! Add, hogy bizalmamat mindig Beléd vessem, és soha ne reménykedjek a saját képességeimben! Ámen


Uram Jézus! Tudom, hogy Hozzád tartozni azt is jelenti, hogy azokhoz is tartozom, akik szintén hisznek benned. Ezt nem kell szégyellnem, sőt vállalnom szükséges az istentiszteleteken való megjelenésem által. Adj ilyen bizonyságtévő életet! Ámen


Uram, néha megbillen a boldogságom, és az indulataim átveszik az uralmat fölöttem. Segíts, kérlek, hogy mindig Hozzád méltó módon viselkedjem, és ne adjak teret a Sátán mesterkedéseinek. Ámen


URam! Sokszor nyűgnek és kötelességnek érzem, amit Te kiváltságként adsz elém! Add, hogy Rád figyelve bölcsen hozhassam meg döntéseimet életem minden dolgában, s az Általad nyert harmóniban azt tehessem életemben, amire rendeltél! Ámen


URam! Viselj gondot rólam minden nap, hogy segítségére lehessek enyéimnek, s mindazoknak, akiket rám bíztál! ÁmenUrunk, segíts emlékeznünk arra, hogy te tudod, mi a legjobb nekünk és a többieknek. Ámen


Urunk! Te látod életünk zaklatottságát, s a vágyat a szívünkben a biztonságra, a megnyugvásra. Oltalmazó kezeddel vond körbe életünket, hogy áldásodat megérezve és megélve mi magunk is áldás lehessünk környezetünk számára! Ámen.