HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

április 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.04.12. 06:21 :: lowoa

1984. április 12.
 
JÖJJ, Ó ÉDES JÉZUS, ÉS LAKOZZÁL BENNÜNK!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Testvérem, köszöntse lelkünk az Atyát és köszöntse az ő egyszülött szent Fiát a Szentlélek Istennel egyetemben, most és mindenkor.
 
       Hála legyen Neked, Urunk és Istenünk, mindenható Atyánk! Áldjuk a te szent nevedet és imádjuk és megköszönjük a te végtelen atyai szeretetedet, és köszönetet mondunk a te szent Fiadért, kit küldtél az emberek közé, hogy általa üdvössége legyen minden nemzedéknek. Köszönetet mondunk, és hálát érez a szívünk és imádást, és köszönetet neked Urunk, Jézusunk, megváltó Krisztusunk, mert te édes, te szerető Istenünk, kiittad a te kelyhedet az utolsó cseppig, hogy üdvözíts minket.
Köszönjük neked édes Jézusunk a Szentlélek Istent, kit mikor felmentél a mennybe, elküldted nekünk a vigasztalót, az igazság lelkét, hogy munkálkodjon közöttünk esendő testvéreid közt. De nemcsak testvéreid, hanem gyermekeid is vagyunk egyben, és még barátaiddá is fogadtál bennünket, ó édes Jézusunk! Ó, édes Istenünk, te drága Megváltónk! Uram, Jézus Krisztus ne botladozó nyelvünk, akadozó szavunkat nézd, hanem lásd lelkünket, ami téged óhajt és téged szomjaz. Jöjj, ó édes Jézusom közénk és lakozzál nálunk, lelkünkben és a te édes szereteted árad ki a mi lelkünkből is embertársaink felé.
Mert nélküled Uram nincs önzetlen szeretet. Nélküled én Megváltóm csak önszeretet van, ahol a lélek rab, igenis rabja a testnek, ezért a testet szereti. Add, ó Uram Jézus, hogy a mi lelkünk szabad legyen, hogy szabadon szárnyaljon feléd, és a te szent szeretetedet sugározza szét embertársai felé, mert Uram az a szeretet, amit te adsz, azt nem lehet úgy megtartani, hogy tovább ne adjuk. Mert embertársainkban is téged szeretünk, te végtelen, édes szerető Istenünk. Légy velünk Uram és Istenem, a te kegyelmed ereje őrizzen meg bennünket az életre, mert te Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet. Mert ki benned hisz, ha meghalt is élni fog.

Ámen.

2019.04.10. 07:21 :: lowoa

 

 

Fogd meg a Teremtő kezét,
ne nézz mást, csak a szemét.
S elhamvad az ellen,
minden alattomos jellem,
mely károdat lesi,
de csendben dolgát teszi,
s szeretettel igazgat a Gondviselő,
kétségben nem hagy Ő,
mögötted áll, átölel,
tán azt hiszed nem jön el.
Lehet az is, hogy meginogsz,
mégis csodálkozni fogsz,
mikor elbukik az ármány,
s téged tovavisz a szárnyán: A KEGYELEMImmár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. ÁmenIstenem! Hálás vagyok neked azért, hogy munkahelyet adtál számunkra, ezzel biztosítva a megélhetésünket! Köszönöm, hogy még tart a kegyelmed és türelmesen várod, hogy minden ember megtérjen! Hadd legyek eszköz a kezedben, aki fényt visz az emberek szívébe, önthessek beléjük bizalmat irántad, hogy hittel hordozhassák nyomorúságaikat!
Te látod Istenem, mily sok az elveszett köztünk, fordítsd figyelmünket mások elesettségére, ne a magunk sebeit nyaldossuk, miközben a másik keresztje sokkal nehezebb csak nem látjuk! Adj látást, hogy egymás terhét hordozhassuk, adj őszinte szavakat ajkunkra és egymás iránt több bizalmat! Így vezess bennünket az általad kijelölt úton! Legyen, ahogy te akarod! A Jézus Krisztus nevében kérlek! Ámen

G.E.


Köszönöm Uram a kegyelmet, melyet Jézus értem való szenvedésében, halálában, feltámadásában nyújtasz! Segíts abban, hogy ne legyek feledékeny emlékező, amikor áldásaidat elevenítem fel. Ámen


Úr Jézus Krisztus! Gyakran sóhajtozunk fölöslegesen és panaszkodunk, hogy milyen nehéz az életünk. Pedig vannak, akik nálunk sokkal rosszabbul élnek, és több terhet hordoznak. Kérünk téged, hogy nyisd meg a szemeinket, hogy észrevegyünk mások nyomorúságát is, hogy ne csak szóban, hanem tettekben is dicsérjünk téged! Ámen

Úr Jézus! Köszönöm, hogy pásztorom vagy. Megnyugtat engem ez a tudat. Ráadásul jó pásztor vagy, az egyetlen, ki értem még az életedet is feláldoztad. Köszönöm azt is, hogy nyájadnak tagja lehetek. Őrizz, vezess, táplálj napról napra! Ámen


URam! Add, hogy ne kegyeskedve, hanem kegyesen, tiszteletteljes félelmedben tudjam élni mindennapjaimat! Ámen

Uram! Hálát adok Neked életemért, s add, hogy dícsérhesselek Téged ma is! Ámen


ÚRIsten, mindenség Teremtője! Add, hogy Benned, s Általad élhessem nekem rendelt napjaimat, s felfedezzem minden múlandóság között örök isteni szeretetedet! Ámen


Urunk! Közösségbe teremtettél minket, hogy felfedezzük benne ajándékaidat. Adj nekünk látást, hogy észrevegyük jóságodat, s éljünk általa - mások hasznára! Ámen

Kadarkúti Égi Üzenetek 143. Jézus: Az elragadtatás

2019.04.10. 07:20 :: lowoa

2012.04.10  ÉGI ÜZENETEK               Jézus: Az elragadtatás
Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok, Jézus Krisztus, a feltámadt Jézus. Egyik kezemben a győzedelmi zászló van, a másik kezemet, pedig most arra használom, hogy körbe megyek köztetek a testemet körüllengő gyönyörű, hófehér ruhámban, és mindegyiketeknek a homlokára rajzolok egy keresztet, az Én jelemet, hogy megjelöljelek titeket, hogy az Enyémek vagytok, hozzám tartoztok, a győzedelmes Krisztushoz, hiszen oly hálás vagyok nektek, Engesztelők, mert együttérzetetek szenvedésemmel. Nem felejtem el a könnyeiteket, amit hullattatok értem ezekben a hetekben. Nem felejtem el a bűnbánatotokat, amivel öntözgettétek Szent Sebeimet. Most Én állok itt előttetek, a Feltámadt, és az elragadtatásról fogok nektek beszélni, arról a nagy történelmi eseményről, ami a Nagy Figyelmeztetés után lesz. Nem előtte, mert akkor még oly kevés gyermekem lenne, akit el tudok ragadni. Megvárom, amíg a Szentlélek tisztító erejéből rengeteg sok gyermekem születik, akiket elragadhatok, akiket megvédhetek a keresztény üldözésektől, a katasztrófáktól, a járványoktól, a háborútól és a háromnapos sötétségtől. Az elragadtatáskor teljes isteni dicsőségemben jövök le a Földre, de nem egészen a földre, hanem csak a felhőkig, nem lépek a földre, mert ez még nem a második eljövetelem lesz. Nem egyedül jövök, magammal hozom angyalaimat és szentjeimet. Az angyalokat szétküldöm a föld minden pontjára, hogy szedjék össze az Én választottjaimat, megérintik őket, láthatatlanná teszik, és hozzák is ide nekem a felhőre. Amikor már itt van mellettem az összes választottam, akkor elrugaszkodunk onnan a felhőről, nagyon messzire megyünk az űrben pillanatok alatt, s onnan visszatekintünk. Megengedem nektek, hogy onnan nézzétek majd ezeket a szörnyűségeket, a megpróbáltatásokat, amiket az előbb felsoroltam. Ó, drága Gyermekeim, a keresztényüldözést úgy fogom majd mutatni, hogy ne okozzon nektek nagy fájdalmat. A Földet egy kicsi golyónak látjátok, amelyet körül ölel egy vastag, barnás, zöldes kígyó. Látni fogjátok közben az Egyházamat, a maradékot, akik a földfelszín alatt bújdokolnak, veszik magukhoz a szentségeket, kitartanak, és várják az Új Világot. Majd közelebb hozom hozzátok a Földet, hogy nagyobbnak lássátok. Lángok veszik körül mindenütt, az egész Föld felszín lobog a lángoktól, most tisztul a Föld. Az egész Szentháromság, a Mennyei Atya, a Szentlélek és Én odamegyünk a Föld közelébe, tenyerünket egymásra helyezzük a Föld fölött, és isteni mindenhatóságunknál fogva átalakítjuk a Földet. Új eget, új földet teremtek -mondja a Szentírás. Ez így fog bekövetkezni, hogy az egész Szentháromság részt vesz ebben. És amikor meglesz az Új tiszta Föld, választottaimat, angyalaimat, szentjeimet viszem az Új Földre. Előjönnek rejtekeikből az Én maradék, drága, hősi gyermekeim, Egyházam, és ott nagyon boldogok lesztek. Találkozni fogtok azokkal, akiket itt hagytam, és most megtisztulva várnak benneteket az ismerőseitek a családtagjaitok. Találkozni fogtok a szentek között olyanokkal, akik szintén hozzátok tartoztak.
Kiket fogok elragadni? Választottaimat, de nehogy tévedésbe essetek, nemcsak azok a választottak, akik valami különleges ajándékot kapnak a Szentlélektől, pl. a látás, a hallás, a tanítás, a nyelveken való beszélés, a prófétálás kegyelmét. Ők szinte mind el lesznek ragadva, de a választottakhoz tartoztok ti is, mindnyájan, akik tiszták, és akik majd megtisztulnak akkor amikor eljön a Szentlélek, és erre a tisztaságra vigyáznak, hogy semmi, de semmi ne kerüljön a lelkükre, mert csak a tisztákat és az erős hitűeket tudom elragadni. Milyen lesz a testük az elragadottaknak? A testük eltérő lesz a földi testtől, olyan lesz, mint a feltámadottak teste az egyetemes feltámadáskor, mint Jézusé. El tudnak szakadni a földtől, repülni tudnak, légiesek, könnyűek, a földi ember számára láthatatlanok. Tökéletesek, nincsenek köztük öregek, ráncosak, nyomorékok, szellemi, testi betegek. Szépek és fiatalok lesznek. A legtisztább kisgyermekeket is el fogom ragadni, akiknek még tiszta a lelkük, nem tudnak rosszalkodni sem. De lesznek olyanok, akik igazak, és mégis itt hagyom őket. Nem büntetésből, nagyon fogok rájuk vigyázni, hiszen végtelenül szeretem őket. Egyrészt azért hagyom itt őket, hogy legyen a frissen megtérteknek tanítójuk, akik előre viszi őket a lelki fejlődésben, mert különben nem érnének el odáig, hogy elnyerjék a Mennyek Országát. Azután a vértanukat is itt fogom hagyni, mert ők egyetlen kicsiny életükkel ezreket fognak megmenteni a kárhozattól. Hogyan történik az elragadtatás? Úgy, amint a Szentírásban írva van: Egy malomban ketten őrölnek, az egyik felemeltetik, a másik ott marad. Ketten alszanak egy ágyban, az egyik felemeltetik, a másik ott marad. Pontosan így lesz a mai világban: Két asszony beszélget az ABC előtt, az egyiket elragadom, a másikat nem. Egy anya szoptatja a kicsi gyermekét, az anya ott marad, a kicsi gyerek eltűnik. De ne aggodalmaskodjatok, mert itt is megnyilvánul az Én nagy szeretetem. Mert amelyik édesanya a Nagy Figyelmeztetés alatt megtér, és megtisztul egészen a lelke azt gyermekeivel együtt fogom elragadni. És akinek szüksége van arra, hogy itt maradjon a megpróbáltatások alatt, és szenvedjen, mert a lelke csak úgy tudja elérni a tökéletességet, annak bizony itt kell maradnia. Milyen visszhangja lesz a társadalomban ennek? Borzasztó lesz, nagy-nagy ijedségben lesznek az emberek, futkosnak ide-oda, keresik a hozzátartozóikat, nem tudja elképzelni a férj, hogy mi történt, hogy-hogy eltűnt mellőle a felesége. Szalad a szomszédokhoz, hogy hátha ott van. Valaki elmegy a rendőrségre, hogy csináljanak rendet, mert ez mégis csak tűrhetetlen, hogy az emberek eltünedeznek. De a rendőrség tehetetlen lesz, hiszen az ő soraikból is egyesek elragadtatnak. Drága Gyermekeim! Ez egy óriási nagy történelmi esemény lesz, és az Én irgalmasságom jele. Gondoljatok bele, hogy ti nagyon sokan, milyen sok szörnyűségnek lennétek kitéve a büntetés alatt, és megóvlak benneteket, mert oda felviszlek benneteket, és ott várakozhattok.
Nagyon várom a pillanatát az elragadtatásnak, hogy szívemre ölelhesselek benneteket. Milyen csodálatos lesz a velem való találkozás, mert az elragadtatáskor megengedem, hogy lássatok Engem, lássátok a Szenteket, akik ott vannak a felhőn Velem, lássátok egymást. Ez egy óriási ajándék lesz számotokra. Arra kérlek benneteket, hogy nagyon vigyázzatok lelketekre, őrizzétek szüntelenül, nap, mint nap, mert nem lehet tudni, mikor jön majd a Nagy Figyelmeztetés, és azt követően az Elragadtatás. Legyetek felkészülve! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2019.04.09. 07:16 :: lowoa

Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! Ámen


Drága Mennyei Atyám, fenséges és hatalmas Istenem!
Köszönöm a naponta megújuló kegyelmedet. Jézus érdeméért kérlek, tégy alkalmassá, hogy a magam nyomorúságát félre téve, az életemmel a Te dicsőségedre szolgálhassak a környezetemben. ÁmenDrága Uram Jézus! Te igazán ismered a szíveket, hiszen Te vagy  a szívek és vesék vizsgálója. Azt is látod, sőt megfogalmaztad, hogy a hitetlenség és a hamisság az emberi szív legnagyobb bűne. Te, aki olyan mérhetetlen szenvedés árán váltottál meg bennünket a bűn zsoldjából, a halálból, és beteljesítetted az Írásokban Rólad megírtakat, a Te   csodáid tapasztalásánál is azt kellett  látnod, milyen mérhetetlen kemény és hitetlen az emberi szív.
Könyörülj a világban élők szívének keménységén és törd össze, és emeld fel a tekinteteket oda a golgotai kereszthez, és add a Szentlélek erejét, hogy látván lássanak, és hitben  térjenek meg tehozzád. A hívő gyermekeid gyönge, gyarló szívében is erődítsd a bizonyosságot, és a benned való reménységet éltesd. Köszönöm, hogy meghallgattad a kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Feltámadott Krisztusom! Te győzedelmes Úr vagy. Győztél a bűn és a halál fölött is. Köszönöm, hogy legyőzted a Téged nem ismerő, sőt az ellened munkálkodó óemberemet is. Szeretnék bizonyságtévőd lenni a reménytelenül szomorú embertársaimnak Rólad. Ámen


Köszönöm Uram, hogy kegyelmedből szülő lehetek! Érzem a megtiszteltetést, a felelősséget, mit Tőled kaptam. Add, hogy sűrű elfoglaltságaim ellenére soha ne legyek hanyag szülő, mert gyermekeim jövőjét veszélyeztetem vele. Jézusért kérlek! Ámen

Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,
Ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,
Hugy engümet méltass halálomnak ideín éltetni.
Ó életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,
Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd. (Ámen)

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm neked azt, ha a saját kísértéseimről beszélek, akkor te is át tudod érezni mindazt, ami engem ér, mivel te is megszenvedted a kísértés idejét. És köszönöm azt a bíztatást is, hogy a kísértésben meg lehet állni. Kérlek, segíts engem mindebben! Ámen


URam! Add, hogy egy igazságot ismerjek igazán: a Te szereteted igazságát! Ámen

Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy helyesen válasszak, s erőt ahhoz, hogy önzéseimet legyőzhessem, s akaratod szerint élhessem meg emberségemet! Ámen

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.04.09. 07:11 :: lowoa

1985. április 9.
 
TANULJATOK MEG EGYEDÜL JÁRNI, MINT A GYERMEK, GYÖKEREITEKET ENGEDJÉTEK MÉLYEN A HITBE
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az örök Atya, az ő szent Fia és a Szentlélek Isten szent nevével, az Atya Isten szent kegyelméből, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Áldás és dicsőség neked mindenható Atya Isten, minden tisztelet és dicsőség, tied Urunk, Jézus Krisztus.
Minden hála és imádás neked, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristené. Imádunk és hálát adunk neked szentháromságú egy Isten, ki van és mindörökkön élő Istenség. Áldás reád Uram és Istenem, Uram, Jézus Krisztus. Mert te valóban Úr vagy, Ura vagy a világnak, Ura vagy a halálnak. Mert te legyőzted a világot a magad emberségében is, és megváltónkká lettél, mint Isten-ember. Te, aki átélted az embert teljességében. Te, aki szegénynek jöttél e világra, mindenből a leg-et vállaltad, mert te voltál a legsze­gényebb, te voltál a legemberségesebb ember. Te voltál a legönzetlenebb, mert isteni hatalmadat soha nem fordítottad a magad javára, hanem mindig másért tettél, szinte te megsemmisítetted magad a szeretetben. Mindenekfelett vállaltad a legborzalmasabb halált, méghozzá a kínhalált, az addig a legszégyenletesebb halált, mivel a nagy go­nosztevőket sújtották. Te, Uram Jézus ezt az addig szégyenfát kivirágoztattad és az üdvösség fájává tetted, érettünk, emberekért. Mert szent tested fénylő oszloppá tette, szent véred ereje kivirágoztatta rajta a mi üdvösségünket és mutatja szüntelen az utat hozzád; mint Mózes fénylő oszlopa, mi a frigyszekrény felett lebegett és vezette a te népedet Uram, Jézus az ígéret földjére, úgy vezet minket is szent kereszted az ígéret országába, mit te szereztél nekünk Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus.
 
Hogy ezt megköszönjük, nincs rá szó, de van rá tett, hogy követhessünk. Mert mondottad; “Ki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.”Mert azt is mondottad: “Ki jobban szereti atyját és családját, az nem méltó hozzám”.Azt is mondottad: “Ki követni akar, az tagadja meg magát és úgy kövessen engem!
 
De Uram, ezt te nemcsak mondtad az Atyáért, mert mindhalálig engedelmes és alázatos voltál, de ezt a te szabad akaratodból tetted, mert az embert is magadnál jobban szeretted és szereted ma is. Mert világosan tudtunkra adtad, mikor azt mondtad:
 
“Az életemet nem vehetik el tőlem, én magam adtam oda.
 
Uram, Jézus Krisztus kérve kérünk, adjál ebből a szeretetből nekünk is, mert mi is így akarunk szeretni. Mert te égő fáklyaként jársz előttünk a sötét úton, mert nem hagysz el bennünket. Neked most is éppoly szívügyed az ember, mint mikor a keresztfán függtél érettünk. Mert a te megváltásod folyamatos, és a szeretet olthatatlan lángja ég szívedben az emberek iránt.
Add, Ó Uram Jézus, hogy lélekben elmenjünk szent keresztedhez és tanuljunk meg tőled szeretni és tanuljunk meg szent Anyáddal és a mi Anyánkkal szenvedni. Mert annál nagyobb szeretet és annál nagyobb szenvedés még nem volt mióta a világ a világ, és mindez kiárad minden idők emberére, mert nem öncélú volt.
 
Jézusunk, Krisztusunk, Megváltónk, Istenünk! Leborulunk előtted és azt mondjuk Jézus szentséges szent szíve alakítsd szívünket a te szent szíved szerint, hogy amint te egy vagy az Atyával, úgy legyünk mi is eggyé Teveled. Mert mint mondottad apostolaid­nak:
“AZT AKAROM, HOGY TI IS OTT LEGYETEK, AHOL ÉN VAGYOK.”
 
Ezért kérünk, add szent kegyelmedet csodálatos feltámadásod által és dicsőséges mennybemeneteled által, hogy hűek lehessünk lélekben és cselekedetben hozzád, ha a világ sodra néha el is sodor bennünket. Jöjj utánunk és ne hagyj elveszni bennünket, mert Nálad nélkül senkik és semmik va­gyunk. Mert csak általad lehetünk azzá, akiknek lennünk kell. Mert az Atya akarata az, hogy mindnyájan üdvözüljünk az ő szent fia által. Ámen.
 
Testvérem! Ne félj a küzdelemtől, mert ki Krisztus felé halad, az árral szembe megy. Ne ijedj meg, hogyha úgy is érzed, hogy nagyon egyedül vagy, mikor nem érzed Urad és Istened közelségét. Jusson eszedbe, hogy az a gyermek nem tanul meg egyedül járni, akinek mindig a kezét fogják. A gyermek is sokat esik és újra feláll, mire egyedül is biztosan áll a lábán. Ti is így vagytok testvérem. Az Úr is azért engedi meg nektek az egyedüllét érzését, hogy tudjatok ti is egyedül járni és gyökereiteket eresszétek mélyen a hitetekbe, hogy a vihar nehogy kitépje a hiteteket szívetekből. Mert mondom testvérem, szerezzetek érdemeket is a mennyek országa számára magatoknak.
 
Legyen előttetek mindig a krisztusi példa. Mert a magárahagyatottság szörnyű kínját a te Urad is átélte. Mint legnagyobb fájdalom járta át az Urat, és rettenetes fájdalmában felkiáltott: “ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM!” Pedig az Atya is ott volt szent Fiával, de nem engedte érezni szent közelségét, mert akkora terhet vett magára az Úr, hogy minden kínt és fájdalmat ki kellett meríteni, úgy testileg, mint lelkileg. Ezért testvérem, ti sem higgyétek a megpróbáltatásban, hogy nincsen veletek az Úr, ha ti úgy is érzitek, hogy elhagyott, ha nem is érzitek lelketekben közelségét.
Mert Ő, aki a legjobban szeret benneteket, ő tudja, hogy mit miért tesz. Ne legyetek kicsinyhitűek, mert kit szeret az úr, azt próbára teszi a rosszban, hogy a jót is reá lehessen bízni. Mert titeket is megtanít az Úr egyedül járni, ha ti nem is látjátok rátok vigyázó szemét. Ti is a magatok által felépített alapokon, vagy fundamentumon álljatok, mit felépítettetek a hit köveiből, mit szeretettel, alázattal, önzetlenséggel, ir­galmassággal, áldozatvállalással ragasztottatok egymáshoz, és sok-sok kegyelemmel, mivel az Úr ellátott benneteket bőségesen. (ha ti azt nem is érzitek mindig)
 
Mondom neked testvérem, nincs az a sátáni hatalom, ki házadat elmozdítsa a helyéről. Ezért testvérem az Úr mindig veletek van, ha ti nem is érzitek mindig, csak jusson eszetekbe, hogy az Úr most tanít egyedül járni, de mindezt nem azért teszi, hogy elve­szítsen, hanem hogy megtartson.
 
Testvérem, te csak mindig keresd Uradat, Istenedet, minél távolabb érzed magad tőle, te annál jobban keresd! Imádkozz, fohászkodj, ha nem is kapsz rá mindig feleletet. De tudd, hogy azért az Úr figyel rád, csak járni tanít.

Testvérem, most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg a mindenható Atya, üdvö­zítsen az Ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten munkálkodjon a te lelkedben. Amen.

2019.04.07. 07:20 :: lowoa

Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy életünk megnyíljon előtte. Szentlelked által teremts bennünk kételkedés nélküli hitet, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen reménységünk életünkben és halálunkban. Űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével. Ámen.


Istenem! Növeld hitemet, hogy tükrözhessem szeretetedet! Ámen


Köszönöm Istenem a Te minden emberi elképzelést felülmúló hatalmadat, csodádat, mely beleragyoghat az életembe! Ámen


Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen


Mennyei Atyám! Jó nekem az előtted való elcsendesedés. Találkozhatom Veled, de önmagamra is ráismerhetek. Mennyi nyüzsgés, foglalatosság van mindennapjaimban, s hányszor lehetnék csendben előtted. Most szeretnék Hozzád jönni, az általad kínált csendben megerősödni hitemben. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Adj hitet, hogy egyre világosabban lássunk, és egyre hűségesebben kövessünk. Ámen


Segíts bennünket Istenünk: hogy kinyissuk az ajtót, fölemeljük a telefont, megírjuk a levelet, elmenjünk és meglátogassuk azt, akivel békességet kell kötnünk. Köszönjük, hogy adsz ehhez erőt, bölcsességet és találékony szeretetet. Áldj meg bennünket Istenünk, hogy boldog békességszerzők lehessünk. Ámen.


URam! Adj naponta új erőt, hogy örömmel szolgáljak ott. ahová állítottál! Ámen


Uram! Gyakran tiltakozom sorsom ellen, mert emberi mértékkel látom azt. Segíts észrevennem gondviselő jóságod fényeit, hogy megnyíljanak a Te távlataid lelkem sebeinek gyógyulására! Ámen


Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen


URam! Örökkévaló jóságodban reménykedek nap, mint nap s menekülök Hozzád, ha fájdalom ér vagy hiány gyötör. Segíts meg ma is, s holnap is! ÁmenUram! Szeress határtalanul, hogy tehessem azt, amit akarok... Ámen

Kadarkúti Égi Üzenetek 258. Szűzanya: Az isteni erények

2019.04.07. 07:18 :: lowoa

ÉGI ÜZENETEK

  1. Április 7.

Szűzanya: Az isteni erények

Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Édesanyátok vagyok, az Üdvösség Anyja és sugárzó mennyei dicsőségemben állok előttetek. Köszönöm, hogy újra itt vagytok és érdeklődéssel hallgatjátok tanításomat. Múltkor az emberi erényekről volt szó, melyek az emberben szabályozzák és irányítják a helyes gondolatokat és cselekedeteket. Ezen belül megismertétek a sarkalatos erényeket: az okosság, igazság, erősség és mértékletesség erényét. Ma az isteni erényekről hallotok: a hitről, a reményről és a szeretetről. Néhány éve már beszéltünk ezekről, de most a Katolikus Egyház Katekizmusa megvilágításában találkozhattok e fogalmakkal, mely szerint „az emberi erények az isteni erényekben gyökereznek, amelyek az ember képességeit alkalmassá teszik arra, hogy részesedjenek az isteni természetben… A keresztényeket fölkészítik arra, hogy bensőséges kapcsolatban éljenek a Szentháromsággal. Ezeknek az erényeknek forrása, oka és célja a háromságos egy Isten.”

1.) Mit jelent ez fogalom: HIT. Tágabb értelemben is használják: pl. hiszek a tudományban, hiszek a gazdaságban, hiszek az állandóan fejlődő technikában, hiszek a művészetek gyönyörködtető és nevelő erejében, hiszek az egészség fontosságában, hiszek az emberek megbízhatóságában, hiszek a magam erejében. A hit a vallás vonatkozásában nem ezeket jelenti, hanem röviden ezt: mindent Isten szemével nézni, és ezáltal részesedni az Ő életében.

Gyermekeim! Mióta ember élt a földön, mindig kereste Istent, egy rajta kívül létező, fölötte álló erőt. De sokszor eltévedt, mert a teremtményekben imádta Őt: a Napban, a Holdban, a csillagokban, az állatokban, az univerzumban és 1-1 emberben. Ma is vannak, akik a bálványokban hisznek: a pénzben, a szerencsejátékokban, a hatalomban, a sikerben, az alkoholban, a szexben és a kábítószerben. Ők jelenleg a kárhozat felé menetelnek, és csak akkor menekülnek meg, ha még életükben megtalálják az egy igaz Istent. Azután vannak felebarátaitok között olyanok, akik elismerik, hogy van felettük egy ismeretlen szellemi erő, energia, aki megteremtette a világot, azután magára hagyta. Sajnos egyre kevesebb az olyan gyermekünk, aki az igazi hitvallás alapján áll, amit a „Hiszekegy” tanít. A vallását gyakorló jó keresztény mélyen hisz Istenben, az Ő háromságában és mindenben, amit kinyilatkoztatott. Elhiszi az Ószövetség és Újszövetség minden szavát, mert Isten szól általa. Hisz mindabban, amit a hagyományokat tiszteletben tartó igaz Egyház tanít. Azonkívül hisz abban, hogy Istennek ma is hatalmában és jogában áll Mindenhatóságánál fogva egy-egy kiválasztott teremtményével üzenni, és ezeket az Égből jövő próféciákat elolvassa és elfogadja.

Egyeseknek hiányos a hitük, mert van, amit elfogadnak a kinyilatkoztatásból, van amit elvetnek. Egy példát hozok fel erre nektek. Két barátnő, Ági és Blanka hosszasan beszélgetnek. Vasárnap délután van, Ági szobájában ülnek, akinek szentképekkel van díszítve a lakása. Blanka kissé lenéző és megbocsátó mosollyal néz végig a sok bekeretezett szentképen és kérdezi:

-Mondd, Ágikám, te hiszel Jézusban, mint Isten Fiában, vagy csak díszítőelemként teszel a falakra ennyi képet róla?

-Már hogyne hinnék? Mint második isteni Személy vállalta az emberré válást, hogy minket kínszenvedésével és kínhalálával megmentsen a pokoltól.

-Ági! Hogy lehet, hogy orvostanhallgató létedre beveszed ezeket az elavult meséket?  Pl. azt, hogy nincs és nem volt földi apja? Ez a természet törvénye ellen szól. Férfi nélkül egy asszonynak se születhet gyermeke.

-Blankám! Éppen ez az. Istennek semmi sem lehetetlen. A természeti törvényeket is Ő alkotta, magasan felette áll ezeknek, és mindenhatóságánál fogva, egyetlen gondolatával és akaratával anyává tette Szűz Máriát. Ez a mély hittitok bizonyítja, hogy Jézus nem József édes gyermeke, hanem az Atyaisten fia.

-Ide figyelj, Ágikám! Én is hiszek Isten létezésében, mert hogyan is keletkezett volna az Univerzum és hogyan állna fenn, ha valami hatalmas szellemi erő nem hozta volna létre és nem gondoskodna róla. Ebben a fogantatás ügyben – mivel Isten mindenható – lehet, hogy igazad van. No, de mi van a sokat emlegetett feltámadásával, ami igazolná, hogy Ő Isten Fia? Hiszen nem egy helyen olvastam, hogy a sírt őrző katonák vallomása szerint barátai, az apostolok ellopták a holttestét és eltemették valami ismeretlen helyen.

-Tudod, Blanka, erre is van hiteles magyarázat. Jézus ellenségei attól való félelmükben, hogy talán mégis feltámad, lefizették az őröket és rájuk parancsoltak, hogy terjesszék el a nép között, hogy tanítványai ellopták. Az apostolok erre nem lettek volna képesek, mert elrejtőztek, szinte ledermedtek a félelemtől, hogy Jézus után kivégzik őket is. Azonkívül, a feltámadást követő 40 nap alatt sok kortársának megjelent, akik mind szemtanúk voltak. A 4 evangélistából volt, aki látta Krisztust a feltámadt állapotában és az Újszövetségben nyilatkozik erről.

Blanka, aki eddig csak a Mennyei Atyában hitt, a Fiúban nem, most csodálkozó, tágranyílt szemekkel hallgatta ezeket a meggyőző érveket és valami megmozdult benne.

2.) A második isteni erény a REMÉNY. A Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmazza meg: „A remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. A remény erénye megfelel az Isten által minden ember szívébe oltott boldogságra törekvésnek.”

Drága Gyermekeim! Milyen üres lenne az életetek remény nélkül. A hit és remény mindig együtt jár. Akinek nincs hite, az nem tud miben reménykedni. Még a kommunista éra alatt eszközöm, Éva átment a harmadik szomszédba. Ott lakott a nyugdíjas tanácselnök, akinek a feleségét nemrég temették el. Meg akarta vigasztalni. Amikor megemlítette, hogy ez nem végleges elválás, egyszer majd találkozni fognak, csak legyintett keserűen és ezt mondta:

-Éva, 6 éves korom óta nem hiszek Istenben és a túlvilágban. Szüleim így neveltek. Higgye el, nincs Isten, nincs pokol és Mennyország. Meghalunk, elásnak, felbomlunk és porrá válunk. A halál után nincs semmi.

E szavak közben ennek a 80 felé járó embernek könny csordult végig az arcán. Ateista és kommunista apja elvette tőle a hitet és a reményt. Azóta ő is meghalt és Évám minden nap imádkozik lelkéért. Gyermekeitől nem várhatja, unokáitól se, mert őket is hit nélkül nevelte. Bezzeg ti, Kicsinyeim, akik itt ültök, boldogok lehettek, mert él bennetek a remény, hogy bármilyen nehéz megpróbáltatások következnek, hamarosan eljön Jézus Krisztus angyalaival és szentjeivel, hogy elhozza nektek 1000 éves országát. Éltet a remény abban is, hogy e földi élet befejezése után nem a vég következik, hanem a soha véget nem érő boldog Örök Élet. Jézus, mikor köztetek élt, nem egyszer ültetett reményt kortársai szívébe. Ennek legkifejezőbb formája a 8 boldogságról szóló hegyi beszéde.

3.) A SZERETET a harmadik isteni erény. A katekizmus így határozza meg ezt a fogalmat: „A szeretet az az isteni erény, amellyel Istent önmagáért mindenekfölött szeretjük, felebarátunkat pedig úgy szeretjük, mint önmagunkat, Isten szeretetéért. Jézus a szeretetből új parancsot alkotott. Övéit mindvégig szeretve, kinyilvánítja az Atya szeretetét, amelyet Ő maga kap. A tanítványok egymást szeretve Jézus szeretetét utánozzák, amelyet ők is kapnak.” Ezt fejezik ki Jézus szavai: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az Én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben.”

Emlékezzetek, Gyermekeim egy régi, szeretetről szóló tanításunkra! Abból hallhattátok, hogy a hit, remény és a szeretet közül Szent Pál a szeretetet tartotta a legnagyobbnak. Szeretethimnuszában konkrét, gyakorlati felsorolást ad arról, hogy milyen az igazi szeretet: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.”

Gondolkozzatok el, Gyermekeim! Vajon a ti szeretetetek megfelel ezeknek a Szent Pál-i kritériumoknak? Vajon mindig és mindenkihez türelmesek vagytok? Vajon nem féltékenykedtek mások erényeire vagy kapott kegyelmeire? Sosem kérkedtek azzal, hogy mekkora jót tettetek másokkal, vagy milyen sokat imádkoztok, böjtöltök? Nem voltatok-e tolakodóak, tapintatlanok a szeretetetekkel? Vajon nem azért segítettél a rászorulón, hogy magad javát keresd, hogy megdicsérjenek érte? Vajon sosem kapott el az indulat? Zokszó és panasz nélkül eltűrted-e a betegséget, lelki és fizikai fájdalmakat? Vajon elviselted környezetedben a kellemetlen természetű felebarátot? Ha figyelmesen végighallgattad édesanyai kérdéseimet, már tudod is, hogy következő szentgyónásodkor milyen bűnöket is valljál be. Mert Szent Fiam a szeretet elleni vétségeket nagyon komolyan veszi.

Eddig a szeretet egyik oldalát fejtettem ki nektek: a felebaráti szeretetet. Az Isten iránti szeretetről viszont kevés szó esett. Ezt misztikus képekben szeretném megmutatni. Csukjátok be földi szemeteket és csak a lelketekkel „nézzetek.” Megnyílik a mennyezet és az égből egy díszes trón ereszkedik alá, melyben Jézus Krisztus ül, a Bíró, aki megkapta az ítéletet az emberek fölött. Királyi korona van a fején, vállán arany palást. Előtte egy kis asztal, melyen három vastag, piros borítású könyv és mellette teleírt adóslevelek. Három frissen meghalt lélek életkönyvei fekszenek itt és papírok, melyekre a megbánt, meggyónt bűnök után járó tartozások vannak feljegyezve. Nyílik az ajtó és belép az első lélek őrangyala a sátán kíséretében. Az Úr Jézus bátorítóan mosolyog rá, és hívja, lépjen közelebb. Őrangyala kezénél fogva odavezeti. Ez a lélek egy 60 év körüli asszony lelke, aki hirtelen, tüdőembóliában halt meg. Remegve áll a Bíró előtt, aki kinyitja az életkönyvét és kérdezi:

-Gyermekem! Nem látok súlyos bűnöket nálad, de bocsánatos bűnt annál többet. Mondd el, mi tartott vissza a halálos bűnök elkövetésétől?

-Ó, Uram! Egyetlen oka volt: féltem büntető kezedtől, a kárhozattól. Más okod nem volt? Kár. Nagyon ritkán gyóntál. Nem vetted komolyan a szeretetlen gondolatokat, mulasztásokat. Szent Véremmel megmentettelek a pokoltól, de mert nem szerettél eléggé Engem, és felebarátaidat, a tisztítóhelyre küldelek. Az őrangyala elkísérte, a Sátán pedig dühösen távozott.

Majd egy idős ember lelke közeledik kísérőjével. Az ő lelke sem fekete, habár van néhány szürke folt rajta. Fájdalmas, hosszantartó gyomorrákban halt meg. Vallásosan nevelkedett, törekedett betartani a Tízparancsolatot, de nem mindig sikerül. Mindig igyekezett meggyónni. Jézus az ő életkönyvét is fellapozta.

-Gyermekem! Szép ez az óvakodás a bűnöktől, de áruld el nekem, mi vezetett abban leginkább, hogy tiszta legyen a lelked?

-Én azért vigyáztam, hogy betartsam törvényeidet, hogy majd a túlvilágon elnyerjem jutalmamat, hogy azonnal a Mennybe juthassak.

-Látod, Gyermekem, te kimondottan az elismerésért igyekeztél jó lenni, hogy megajándékozzalak az örök élettel. Úgy viselkedtél, mint a béresek, akik a fizetségért törték magukat. Mivel nem az Isten-szeretet vezérelt, még egy jó idegi a tisztítóhely legfelső fokozatán kell vezekelned.

Az őrangyala őt is elkísérte a helyére.

Most egy 40 éves édesanya lelke kerül Jézus ítélőszéke elé. Négy gyermeke van és az 5. Baba szülése közben halt meg. Lelke ragyog a tisztaságtól. Jézus mosolyogva feláll és szívére öleli. Így szól hozzá:

-Gyere, Kicsim! Nézzük meg a te életkönyvedet is. Vannak feljegyezve bűnök, súlyosak és bocsánatosak, de a rendszeres szentgyónásaid Vérem által egészen elhalványították őket. Mondd, Gyermekem, mi inspirált téged a gyakori bűnbánatra és Szentgyónásra?

-Ahányszor elesetem, Uram, úgy éreztem, tövist szúrok a Szívedbe. Hogy ne okozzon fájdalmat Neked a bűnöm, meggyóntam.

-Kislányom! Örömmel láttam, hogy minden szentgyónásod után teljes búcsút nyertél lelkednek. Ezt miért tetted?

-Ó, Jézusom! Arra vágytam, hogy még a megbánt, meggyónt bűneim után járó tartozásaim se okozzanak fájdalmat Neked, hiszen annyit szenvedtél már értem.

-Jöjj, Gyermekem! Isten-szeretetedért hófehérre mostam lelkedet, eltöröltem tartozásaidat. Add a kezed! Magam vezetlek be a Mennyországba. De előtte nézd, ezekkel a te adósleveleidet összetépem, megsemmisítem. Semmivel sem tartozol, elnyerheted jutalmadat.

Most újra Én szólok, Édesanyátok! Hogyan kell Istent szeretni igazán? Mire tanít titeket ez az előbbi misztikus élmény? Nem félelemből, mert akkor szolgalelkűek vagytok, nem a jutalom eléréséért, mert akkor béresek vagytok, hanem önmagáért kell szeretni Istent, és így fogadott fiai lesztek. Tehát a bűnbánat Isten iránti szeretetből fakadjon, csak azt sajnáljátok, hogy megbántottátok őt.

Búcsúzásul megáldalak benneteket az egyre tökéletesebb Isten-szeretet és felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kadarkúti Égi üzenetek – 57 – Jézus tanítása az álprófétákról

2019.04.07. 07:17 :: lowoa

2010. április 7. Jézus: Tanítás az álprófétákról
 
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Szentlélek Isten, jöjj, segíts, hogy Jézus Krisztus üzenetét akadály nélkül tudjam közvetíteni.
 
Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Üdvözítőtök és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma egy nagyon időszerű kérdéssel foglalkozunk, az álprófétákkal.
Kik ezek az álpróféták? Ők a Sátán által megtévesztett emberek, akiknek sugallatokat ad, azt az érzést keltve bennük, mintha az Égiektől jönne az üzenet. Miért tudja őket megtéveszteni a gonosz? Mert önteltek, csak önmagukban hisznek, úgy érzik nincs szükségük lelkivezetőre.
Hallgassátok, mit mond róluk a Szentírás Márk evangéliuma szerint: „Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék.” Ezekiel prófétának ezt mondja róluk az Úr: „Mondd meg azoknak, akik maguktól jövendölnek, az álprófétáknak, akik saját lelküket követik és semmit se látnak… hamisak látomásaik és hazugságokat jövendölnek!”
 
Máté evangéliumában pedig Én mondom az utolsó időkről, amelyben Ti, Gyermekeim most éltek: „Akkor, ha valaki azt mondja: Nézzétek itt van a Krisztus vagy ott van, ne higgyétek!” És még halljátok Szent Péter 2. leveléből: „Akadnak a körötökben hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek… hízelgő szavakkal becsapnak titeket.”
 
Most nézzük meg, miket tanítanak ezek az álpróféták. Ők a Sátántól eredő okkult világképi fogalmakat tanítják: pl. aura, asztráltest, asztrológia, bioenergia, kozmikus energia, reinkarnáció.
Gyermekeim! Ha ezek közül csak egyetlen egy fogalmat emlegetnek, már nem hallgassatok rájuk, bármily hangzatosan és szépen beszélnek!
Itt van pl. a felsoroltak közül az utolsó, a reinkarnáció. Ez a pogány, beteges, keleti filozófiából eredő tan, mely széles körben elterjedt a nyugati világban, így hazátokban is. Nem a szélsőséges formájában, hogy az ember lelke halála után újjászületik állatokban, növényekben, kövekben, hanem egy szelídebb megjelenésben, mely szerint az ember addig születik le újra és újra a földre, míg egészen meg nem tisztul és így jut a Mennyországba. Ezek a tévtanítók a Biblia egyes helyeire támaszkodva próbálják bizonyítani, hogy tévhitük igaz. Az tény, hogy Én Máté evangéliumában így szólok: „Bizony mondom nektek, nem született nagyobb keresztelő Jánosnál. S ha tudni akarjátok, Ő Illés, akinek el kell jönnie. Akinek van füle, hallja meg.” Úgy látszik a hamis prófétáknak nincs fülük, mert rosszul hallották. Ugyanis Én régen is és ma is gyakran beszélek átvitt értelemben. Mert Illés küldetése, lelkülete, jelleme, bátorsága jött el Jánosban, erről van itt szó. Nem pedig arról, hogy egy lélek kétszer testesült meg.
Illés történetét a Királyok 2. könyvében találhatjátok. Nagy próféta volt, sok csodát tett, halottakat támasztott. Az Úr tüzes szekéren egy forgószéllel ragadta az égbe a Jordán folyó partjáról. Mi a hasonlóság Illés és Keresztelő között? Mindkettők keményen ostorozta a pogány gondolkodást, a bálványimádást, a bűnt, mindketten szőrcsuhában jártak, a természet ölén éltek és Isten gondoskodott róluk.
A következő kérdés, hogy miről lehet felismerni az álprófétákat?
Feltűnően jó előadók. A gonosz kiváló szónoki képességgel ruházza fel őket, hogy tévtanításait meggyőzően tudják előadni. A bibliát kiválóan ismerik és lépten – nyomon idézik, de félremagyarázzák. Hiányzik belőlük az alázat, büszkék természetfeletti képességeikre, melyekről azt gondolják, hogy Istentől valók. Nincs bennük szeretet: a Mi valódi választottjainkat gyűlölik, félnek tőlük és dühösen kritizálják, anélkül, hogy ismernék őket. Anyagias gondolkodásúak: a Szentírás szavait, hogy „ingyen kaptátok, ingyen adjátok”, nem veszik figyelembe.
Drága Gyermekeim! Ha valami ismeretlen próféta jön egy távoli városból és pénzt szed az üzenetek továbbításáért, közbenjáró, szabadító imákért, biztosak lehettek abban, hogy hamis próféta.
Megtévesztő lehet számotokra, hogy ők is tudnak gyógyítani, a Sátán adja nekik ezt a tudást, a gyógyító tanfolyamokon szedik magukra. Van mikor meggyógyul az ember a kezük alatt, de később még betegebb lesz, depresszióba esik, a gonosz rémálmokkal kergeti és meghal.
Alkalmazzák a fénygyógyítást, szellemgyógyítást, delejezést. Megmondják a személyes jövőt a hozzáfordulóknak: ez biztos jele az álprófétáknak. Az Én kiválasztott eszközeim nem jósolnak senkinek sem az életútjáról. A jövőt mindenki előtt eltakarom. Az emberiségre váró nagy eseményeket is megjósolják pontos dátumokkal. Persze ez sohasem teljesedik, mert a gonosz sugallja nekik, és ő nem tudja a nagy eseményeket. Én, Kicsinyeim soha nem mondok pontos időt és konkrétumokat. Hogy mikor következnek be a dolgok, azt csak az Atya tudja előre.
Vigyázzatok, mert az álpróféták nemcsak előadásokat tartanak a Művelődési Házakban és lakásokon, nemcsak gyógyítanak állítólagos szabadító imáikkal, hanem ellepik az internetet, a televíziót, ezoterikus és édesvizi könyveket adnak ki okkult áltudományaikból.
Ti emberek hajlamosak vagytok arra, hogy ha valami szokatlant, „természetfelettit”, paranormálisat olvastok, vagy láttok, akkor azt higgyétek, hogy abban valami nagyszerű és jó dologgal, sőt, Isten megnyilvánulásaival találkoztok. Pl. érdeklődve olvassátok –tisztelet a kivételnek –a meditálással, jógával, agykontrollal, álomkontrollal kapcsolatos témákat. De ez inkább azokra a felebarátaitokra vonatkozik, akiknek még nem elég erős a hite. Ti, Kicsi Engesztelőim a békét, nyugalmat, boldogságot Bennem keresitek.
 
Az álpróféták működése, akár előadás, akár írások formájában okkultizmus, tehát boszorkányság. Ne menjetek a tömeg után. Ugyanis sokan vannak, akik a kommunizmus alatt minden vallást babonának neveztek, ma meg hódolnak a legprimitívebb babonáknak. Fülükben, nyakukban un. Gyógyító kristályokat hordanak, varázsvesszővel keresik az ereket a lakásukban, kiingázzák a betegségüket és ezreket fizetnek, hogy hallgassák városaik kultúrházaiban a külföldi hipnotizőrök és gyógyítók bemutatóit, az álpróféták előadásait.
Hogyan lehet védekezni az álpróféták ellen? Fontos, hogy nem válogatás nélkül menjetek el az ilyen programokra. Vannak bizonyos ismertetőjelek. Ha magas belépődíjat szednek, akkor egész biztos, hogy nem az Én emberem beszél ott. Ha teljesen ismeretlen a próféta, ki kell kérni lelkiatyátok véleményét, és az Én valódi eszközöm véleményét, aki megkérdez Engem róla. Nektek katolikusoknak a legbiztonságosabb az Én lánglelkű, Máriás lelkületű papfiaim lelkigyakorlataira járni, akik sosem tévednek, nem kerülnek az okkultizmus útvesztőibe, és Hozzám vezetnek benneteket az igaz úton. Mert Én vagyok az Út, a Világosság és az Élet.
Megáldalak benneteket a szellemek megkülönböztetésének lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2019.04.06. 07:18 :: lowoa

Jézusom! Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amit értem tettél. Könnyű leírni, de micsoda tartalommal bír, hogy helyettem szenvedtél és meghaltál, hogy nekem életem legyen. Magasztallak érte. Szeretnék hálából neked élni, téged szolgálni, a te dicsőségedet munkálni és másokat hozzád vezetni. Ámen


Könyörülj rajtunk Urunk, hogy beragyoghasd egész külső és belső életünket, hogy lehessünk a Vőlegény barátja, úgy, mint soha eddig, hogy minden ember, aki bennünket lát, Jézus Krisztus után vágyakozzon. Tedd meg ezt nevedért, dicsőségedre. Köszönjük, hogy hallod szavunkat. Ámen

(T.L.)


Uram! Béke Istene, légy velem! Ámen

Uram! Életemet csapdák veszik körül. Ezek sokszor nem látszanak, és óvatlan pillanatban belesétálok. Vagy mégis látszanak, csak rossz döntéseket hozok? Ha hitemmel Téged néznélek szüntelen, akkor jelentősen csökkenne elbukásaim száma. Persze tudom, a bennem lakozó bűn miatt képtelen vagyok így cselekedni, de mind inkább szeretném átengedni az irányítást Neked az életemben. Ámen


Uram! Gazdagságod éltet és kegyelmed tart meg naponként. Hálát adok érte és hűségesen szeretnélek képviselni mások előtt. Segíts ebben is! Ámen


Uram! Neked van igazad egyedül, juttasd érvényre igazságod! ÁmenURam! Tarts meg a hűségben! Ámen


Urunk! Halálunk órájában se hagyj el minket, akkor sem, ha mi Téged egész életünkben kerültünk! Irgalmad palástjával fedezd el istentelenségeinket, hogy még itt a földi világodban megbékélhessünk Veled, s önmagunkkal! Ámen


Urunk! Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket azzal a hittel, amelyik tudja, hogy megváltottak vagyunk. Hadd kérjünk Téged, hogy ne legyen közöttünk senki se, aki nem tudja elfogadni a Te igédet. Könyörgünk azokért, akik evangéliumodat még nem ismerik. Vidd el, juttasd el hozzájuk is, hogy ők is megmeneküljenek, ők is részesei legyenek a Veled való együttlétnek. Ámen.


Urunk, köszönjük minden áldásodat, köszönjük ajándékaidat, köszönjük családunkat, testvéreinket, ellenségeinket. Adj erőt a nehezek elhordozásához. Ámen

Kadarkúti Égi Beszédek – 100-102. Szűzanya, Szentlélek: „Meghalt és eltemették…

2019.04.06. 07:17 :: lowoa

2011. április 06. szerda
 
Szűzanya: „Meghalt és eltemették…” (Hiszekegy) 1.rész
 
 
Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Égi Édesanyátok és eszközöm hangján szólok hozzátok! Forró édesanyai szeretetemmel köszöntelek benneteket. A „Hiszekegy”-ből ennek a mondatnak első része következik: „Meghalt és eltemették”
Ó, Gyermekeim! Szívem újra éli ezeket az utolsó, végtelenül fájdalmas perceket. Drága Szent Fiamat izomgörcsök rángatták, légszomja volt, fuldoklott. Teste reszketett és egészen elfehéredett, és a sebeiből lefolyt vércsíkok így sötétebbnek látszottak. Én, az édesanyja ott álltam Jézus és a jobb lator keresztje között és ketten támogattak: jobbról Kleofás felesége, Mária és balról Salome. János, a szeretett tanítvány, Jézus lábait törölgette egy kendővel. Mária Magdolna  egészen zilált volt a fájdalomtól, fátyla lecsúszott a fejéről, haja kibomlott, egy őrült hatását keltette. A kereszt hátának dőlve zokogott ekkor az Én szent Fiam így szólt: „Beteljesedett”. Fölemelte a fejét és hangos szóval kiáltott: „Atyám kezeidbe ajánlom lelkemet.” A Mi lelkünkbe, akik körülálltuk belehasított a fájdalom. Ennek hallatára az Én arcom halálsápadttá vált, szemem elborult, minden elsötétedett előttem, füleim nem hallottak, lábaim meginogtak és összerogytam. Mária és Salome gyengéden lefektettek és mikor magamhoz tértem felsegítettek. Mária Magdolna és János arcukat elfedve földre borultak. Drága Kicsinyeim! Leírhatatlan az a gyötrelem, amit éreztem föleszmélésem után, mikor ránéztem agyongyötört, megalázott, összemarcangolt halott Szent Fiam testére. E két utolsó mondata után feje mellére esett. Kiszáradt, elkékült ajkai között nyitott szájában látszott véres nyelve. Kezei melyek eddig a szegfejeket markolták görcsösen most szétnyíltak és jobban előre álltak. Térdei megcsuklottak és egy oldalra fordultak. Lelke kiszállott és Ő teljesen mozdulatlanná vált.
Abenadar századost, hallva utolsó szavait Jézusnak, hirtelen átjárta a kegyelem. Eldobta lándzsáját és két öklével verte mellét bűnbánóan, és így kiáltott: Ez valóban Isten Fia. Ezt látták a katonái és ők is így cselekedtek.
Jézus halálkiáltására nem csak az emberek, hanem a természet is megrendült. Földrengés rázta meg a hegyet és a sziklás talaj Jézus és a bal lator keresztje között szélesre megnyílt. Több helyen is rengett a föld, hegyek omlottak le és épületek dőltek össze, széthasadt a templom kárpitja is és sok halott kikelt a sírjából. Ezek a halottak nem igazi feltámadottak voltak, hanem Szent Fiam Lelke, miután elvált testétől, leszállt a pokol tornácára és sok lelket felküldött onnan a testükbe, hogy a megátalkodottakat és kételkedőket, akik nem akartak hinni Benne, mint Messiásban, megijesszék. Képzelhetitek, hogy a jeruzsálemi utcákon ténfergő emberek hogy megrémülhettek, mikor támolygó, tompa hangon szóló halottak jöttek velük szembe. Ezek az élő hullák a legkülönbözőbb történelmi korok öltözékében jelentek meg bomló testtel, üres szemekkel. Csak azért mondom el nektek ezt ilyen alaposan, hogy véletlenül se keverjétek össze ezt a jelenséget az ítélet utáni nagy feltámadással. Ugyanis ezeket az élő halottakat Jézus visszaparancsolta a sírjukba, lelküket pedig visszahívta a pokol tornácára.
Eközben a Golgotán mély csend uralkodott. Újra visszajöttek a poroszlók 3 élű vasrudakkal. Látták, hogy a latrok még élnek, ezért kemény ütésekkel összetörték kéz és lábcsontjaikat, a köteleket leoldozták róluk és a holttesteket hagyták a földre hullani, azután a völgyben elásták őket.
Majd egy létrát támasztottak Jézus keresztjéhez, hogy közelebbről ellenőrizzék, hogy meghalt–e. Úgy látszott, hogy kételkednek és az Ő csontjait is meg akarták törni. De volt ott egy Cassius nevű római altiszt, aki olyan hebehurgya és kancsal ember volt, semmi tekintélye sem volt a katonái előtt. Látta a poroszlók szándékát és a mi félelmünket, ahogy rettegve nézzük a vasrudakat és egy gyors mozdulattal lándzsájával beleszúrt az én Jézusom oldalába, amelyből azonnal vér és víz folyt ki. A jó szándék vezérelte, hogy össze ne törjék az Ő csontjait is. A sugárban kitörő vér és víz lepermetezte őt. Ennek hatására megvilágosodott, leborult Szent Fiam keresztje előtt és hangosan megvallotta: „Ő Isten Fia!” Azonnal megtért és kancsalsága is eltűnt. Mi, Jézus jelenlévő szerettei midőn megpillantottuk a sebből áradó Vért és Vizet, ahogy habzóan összegyűlik a talaj gödrében, nagyon meghatódtunk. Palackokba gyűjtöttük és kendőkkel felitattuk. Cassius katonáit is megérintette tisztjükkel történt csoda és ők is letérdeltek és mellüket verve megvallották Jézusba vetett hitüket. Jézus 3 óra után lehelte ki lelkét és a lándzsával átszúrás 4 órakkor történt. Én akkor már végtelenül elgyötört és fáradt voltam. Mivel a keresztlevételig még volt egy kis idő, engem a barátaim levittek a városba és a lakásomon egy kicsit lepihentem. A jövő héten Szent Fiam temetésével folytatódik tanításunk.
Most pedig szeretném szavaimmal elmondani, hogyan van jelen köztünk a Szentháromság.
A Mennyei Atya fehér ruhában áll itt. Előtte lebeg egy fekete színű világtérkép. Ráhelyez 4 fehér égő gyertyát: Északra és Délre, Keletre és Nyugatra és így szól: „Gyermekeim! A Föld azért fekete, mert elborítja a sok bűn, közömbösség és hitetlenség. A fényt árasztó gyertyák az engesztelést jelképezik. Csak úgy tudjátok megmenteni a Földet a végső testi-lelki pusztulástól, ha az engesztelés műve mind a 4 égtájon elterjed. Ha ennek hatására mindenki megtérne, nem lenne szükség a Nagy Büntetésre.”
Szent Fiam, Jézus hosszú fehér ruhában áll veletek szemben és egy óriási Szentostyát emel a magasba és alatta tart egy nagy aranyszínű kelyhet. Így szól hozzátok: „Drága Gyermekeim! Ma a golgotai halálomról tanított benneteket Édesanyám. A szentmisén szenvedésemről és halálomról emlékeztek meg. Ezalatt szenvedésem az átváltoztatással kezdődik és a szentáldozásig tart. Mikor pásztorom megáldoztatja önmagát, akkor misztikus értelemben  meghalok, hogy benne tovább éljek. A magnak is el kell halnia a földben, hogy sokszoros termést hozzon. Az Én halálom örök életet ad nektek áldozóknak.”
A Szentlélek a mai tanítás alatt mindegyiketek feje fölött, mint fehér galamb lebegett, és kitárt szárnyaiból ragyogó fény áradt rátok, hogy a mai tanítás alatt megvilágítsa értelmeteket, és lángra gyújtsa szíveteket.
Én pedig, Édesanyátok most a tanításom után végigmegyek köztetek és mindegyiketek homlokára egy anyai szeretetcsókot lehelek. Ezzel a szeretetcsókkal akarlak megvédeni benneteket ellenségem, a Gonosz támadásaitól. Nem engedem, hogy terve megvalósuljon és elszakítson benneteket egymástól. Megáldalak titeket a hűség kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen
 
2011. április 20., szerda
 
Szentlélek: Meghalt és eltemették 2. rész (Hiszekegy)
 
 
Szentélek: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentélek Isten, a 3. isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a „Hiszekegy”-nek azzal a mondatával foglalkozunk: „Meghalt és eltemették…” ennek is a második felével, tehát Jézus Krisztus keresztről levételével.
Először azt szeretném elmondani nektek, hogy hol van és milyen az a sír, ahová Jézust el fogják temetni. Arimateai József kertjében van, ez 7 percnyire van a Kálváriától. Szép kert ez, nagy fákkal, padokkal, lugasokkal. Jobbról, a kert végében áll egy magányos szikla, ebben van az új sír, még senki sem feküdt benne. A szikla mélyebben áll, mint a talaj, így a bejárathoz lépcsőkön kell lemenni. A sírfülke ajtaja fémből van és kétfelé nyílik: jobbra és balra. A bejárat előtt fekszik a földön egy jó nagy lekerekített kő, melyet csak akkor tesznek a rézajtó elé, ha Jézust már eltemették. Ezt a záró követ a nagy súlya miatt csak több ember tudja helyére tenni. A sírbolt oldala és mennyezete belül szépen kifaragott szikla fehér-vörös-barna erezettel.
Most pedig, Gyermekeim arról beszélek nektek, hogyan történt Jézus levétele a keresztről. Csak néhány őr vette körül a keresztet. Arimateai József és Nikodémus felmentek és ott a helyszínen megbeszélték a tennivalókat. Beszerezték a bebalzsamozáshoz szükséges szereket, vittek 2 létrát. Szolgák segítettek nekik, akik egy talicskában tömlőket, edényeket, szivacsokat, vizet vittek fel. A városkapu zárva volt, és őrök vigyáztak, hogy senki fel ne menjen a kereszthez. József felmutatta Pilátus parancsát és felengedték őket az 5 szent asszonnyal együtt. A megtért Cassius is ott állt tisztes távolban néhány katonájával félénken és tiszteletteljesen. Abenadar százados is megérkezett, hogy segíthessen a keresztlevételben és temetésben. A Szűzanya és Mária Magdolan Jézus és a jobb lator keresztje között ült. A többi asszony rendezgette az edényeket, szivacsokat, lepedőket, fűszereket és közben a bánattól nagyokat sóhajtoztak, a könnyük hullott. Nikodémus és József létráikat a kereszt hátához támasztották egy nagy lepedőt vittek magukkal, rákötötték Jézus testét a hóna és térde alatt a kereszt törzsére. A szegeket kezeinél , lábainál hátulról kilazították és óvatosan kiverték és azok kihullottak a sebeiből. Karjait lassan leeresztették testéhez és a lepedőbe emelve ülő helyzetben hoztál le a keresztről. A lábából Abenadar százados húzta ki a nagy szeget. Cassius nagy tisztelettel összeszedegette a szögeket, és odatette a Szűzanya mellé a földre. Végtelenül megható volt ez a keresztről való levétel. Oly óvatosan és kíméletesen vettél le, mintha attól tartottak volna, hogy fájdalmat okoznak a halott Jézusnak. Áthatotta őket az a szeretet és tisztelet, amit mindig éreztek iránta, amikor még élt.
A Szűzanya ölébe, aki ott ült, terítettek egy lepedőt és gyengéden karjaiba helyezték. Mária jobb térde egy kissé magasabban volt, arra helyezték Jézust, teste pedig kinyújtva feküdt, lábai élettelenül lelógtak édesanyja öléből. A hosszú szenvedése alatt fizikailag semmit nem tudott segíteni Szent Fián, most végre ölében tarthatta, és közvetlen közelről szemlélhette. Láthatta szörnyű megkínzottságát, alig ismer rá szép, fenséges, nemes vonásaira ahogy nagy fájdalommal arcát nézegette, annyira eltorzították. Szeme bedagadva, orra eltörve, a két arca, szája nyílt sebekkel borítva, szakálla kitépdesve és csupa vér, por, sár, köpet borította. A Szűzanya bármilyen gyenge volt, nekilátott Szent Fia letisztításához. A férfiak mindig töltötték a tömlőkből a tálakba a tiszta vizet, az asszonyok újra és újra odanyújtották az edényt a fájdalmas Anyának, aki egy szivaccsal mosogatta Jézus holttestét. Természetesen ezt megelőzte a töviskorona levétele. Nem törődött vele, hogy a kezét összeszurkálták a tövisek. Először hátul szétnyitotta, hogy a leemeléskor ne táguljanak ki annyira, azután óvatosan lefejtette róla. Ahol akadozott, ott metszőollóval elvágta a hosszú töviseket, majd a töviskoronát letette a szögek mellé a földre. Néhány tövis beleragadt, mert oly mélyre hatolt. Ezeket egyenként egy fogóval kihúzogatta a sebekből és szomorúan körülmutogatta az ott álló résztvevő lelkeknek. Ezután következett a megtépázott, összeragadt haj rendbetétele. Egy vizes szivaccsal leáztatta a hajba tapadt vért és szennyeződéseket, és addig mosogatta, míg a szivacsból tiszta víz nem jött ki. Külön egy ujjára csavart kendőcskével kitisztította a fejsebeket, majd a haj fürtjeit háromfelé fésülte: hátra, jobbra és balra. Most nekifogott Szent Fia arcának letisztításához. Egy másik vizes kendőt mutatóujjára csavart és egymásután kitörölgette a szeméből, füléből, orrlyukaiból, ajkairól a megalvadt vért. Így letisztítva látszott a Szent Arcon még jobban a kegyetlen megkínzás. Nagy szeretettel megcsókolta Fia arcát és letakarta. Azután Jézus nyakát, vállát, mellét és hátát vette gondjába. Vállát hatalmas, csontig hatoló mély seb borította. Ebből is kiitatta a sok vért. A vállcsontjai, a karcsontjai, a mellcsontjai teljesen szét voltak marcangolva, a karjai kicsavarva, szétszaggatva. Édesanyja kimosta, kitisztogatta valamennyi sebét. Az egyik legnagyobb volt az oldalsebe, a lándzsa helye. Drága Engesztelőim! Mindannyiatokat egyenként belehelyezem e nagy sebbe, ez legyen menedéketek a gonosz külső és belső támadásaival szemben és a jövőben rátok váró megpróbáltatásaitokban. Szűzanyátok, mikor a nagy kézsebeit mosta, középső ujjánál fogva felemelte és átnézett rajtuk könnyes szemeivel. Az asszonyok és a segítő jámbor férfiak sorban áhítattal csókolták meg e kézsebeket. Ti is, kedves Gyermekeim, gondolatban hajoljatok Megváltótok lemosdatott kézsebei fölé és simogassátok meg, csókoljátok meg mély együttérzéssel. A lábait az ott térdeplő Mária Magdolna mosta le és mégegyszer utoljára könnyeivel áztatta. Ezután a segédkező szent asszonyok egy illatos kenettel teli szelencét tartottak oda a Szűzanyának, aki ezzel kitöltötte és bekente az összes sebet. Majd lefogta Szent Fia félig kinyílt szemeit, és összecsukta nyitott ajkait, és sírva arcára hajtotta az arcát és megcsókolta, mégegyszer bensőséges szeretettel átölelte testét és megható szavakkal búcsúzott el tőle.
Drága Gyermekeim! A mai tanításba csak a keresztlevétel és Jézus Krisztus testének megtisztítása és megkenése fért bele. A temetésről a következő alkalommal lesz szó.
Még szavaimmal bemutatom nektek a Szentháromság és a Szűzanya jelenlétét itt az engesztelésen.
A Mennyei Atya úgy áll előttetek, hogy fehér hosszú ruha van rajta, a fején aranyszínű töviskoszorú. Karjait kitárja, hogy tenyere felétek nézzen, és kezein, mint Jézusén piros sebek látszanak. Lábait kissé szabaddá teszi ruhájától és mutatja lábsebeit. Szent Szíve kivillan ruhája alól és láthatóvá válik. Aranyszínű töviskoszorú fonja körül. Így magyarázza a szimbólumokat nektek: Drága Gyermekeim! A sebek azt jelképezik, hogy Szent Fiammal együtt Engem is keresztre feszítettek. Az arany-töviskoszorú a szívemen és fejemen azt jelképezi, hogy Fiam kínszenvedésével megdicsőített Engem, nemcsak önmagát. Ti is növeljétek dicsőségemet imáitokkal és áldozataitokkal.
Jézus most úgy mutatkozik előttetek, ahogy levették a keresztről, de már lemosás után. Teste tele van foltokkal: fénylő ragyogó foltokkal, fehér és tarka foltokkal és fekete-szürke foltokkal. A ti Üdvözítőtök elmondja nektek, mit akar ezzel mutatni. Drága Kicsinyeim! Az Én testem: az Egyház, mely 3 részből áll. A fénylő, csillogó foltok a megdicsőült egyházat szimbolizálják, a fehér és tarka foltok a küzdő Egyházat, a szürke és fekete foltok a szenvedő Egyházat. Imákkal, áldozatokkal, böjtökkel, szentmisékkel, szentáldozásokkal törekedjetek arra, hogy Szent Testemet hamarosan csupa fénylő, ragyogó folt borítsa!
Én, a Szentlélek Isten eszközöm jobb kezénél egy magasan lobogó tűz alakjában vagyok jelen. E percben égő tűzcsóvák indulnak felétek, és lángragyújtják szívetek parázsló tüzét, hogy e nagyböjti időben kiégessen belőletek minden bűnt és hibát, hogy Húsvétkor hófehért lélekkel köszönthessétek a feltámadt Jézus.
A fájdalmas Szűzanya kisírt szemmel, könnytől ázott arccal itt áll eszközöm bal oldalán és így szól hozzátok: Drága Kicsinyeim! Látjátok végtelen szomorúságomat? Ennek egyik oka, hogy újra végigéltem a keresztlevétel fájdalmait, a másik, hogy látnom kell azokat, akikért hiába szenvedett és halt meg Szent Fiam: a közömbös, hitetlen és megátalkodott gyermekeimet. Csak egy módon enyhíthetitek fájdalmaimat, hogy helyettük is bűnbánatot tartotok és imádkoztok megtérésükért.
Én a Szentlélek most már elbúcsúzom tőletek. Megtöltöttem lelketeket lobogó szeretetlángommal. Ezt a szeretetet szórjátok szét környezetetekben. Élő hitetekért és kitartó hűségetekért megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
2011. április 27. szerda
 
Szentlélek: „Meghalt és eltemették…” (Hiszekegy) 3.rész
 
 
Szentlélek: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a 3. isteni személy, és eszközömön keresztül szólok hozzátok. A Hiszekegynek abból a mondatából, hogy „meghalt és eltemették”, most a „sírba tétel” következik.
Miután a szent Szűz megmosta Szent Fiát és elbúcsúzott tőle, a férfiak Jézust egy hordágyra fektették. 2 rudat illesztettek a hordágy alá és 4-en: Arimateai József, Nikodémus, Abenádár százados és János apostol a vállukra fektetve vitték a sírhoz. A többiek a következő sorrendben követték: elől ment Szűz Mária, utána a szent asszonyok, a végén Kasszius és katonái. Mindössze hét percre volt a sír. Így vonultak szomorúan, zsolozsmákat énekelve. Az új sír halotti ágyán – mely kőből volt – szép vésett szegély volt és rajta ki volt vésve a test körvonala. Most a férfiak ezeket a véseteket fűszeres keverékkel töltötték ki, lepellel letakarták és a szent Testet ráfektették. Megölelték, könnyeikkel áztatták. Behintették illatos fűszerekkel és valami finom porral. Mária Magdolna egy egész palack illatszert öntött Jézus oldalsebére. Azután a Szűzanya egy szép, díszes fehér kendőt, amit Pilátus feleségétől kapott, gyengéden a feje alá helyezett. Majd Jézus karjait fölemelték és egész testét a hónaljáig az alatta lévő fehér lepelbe bepólyálták, mint ahogy a kisbabákat szokták. Alá tettek egy lepedőt, melynek szélei lelógtak a halotti ágyról. Miután végeztek a szent Test bebalzsamozásával, mindnyájan kimentek a sírboltból csak Szűz Mária maradt benn. Engedték elbúcsúzni Szent Fiától. Jézus feje mellett a sírpadon volt egy kis hely, oda leült és sírva leborult Fia holttestére, elhalmozva csókjaival és hulló könnyeivel és az anyai szeretet legszebb, leggyengédebb szavaival. Ő is kiment a sírból, Közben Mária Magdolna egy csokor virágot és zöld lombot szedett a kertben és belépett a sziklasírba, hogy mindezt szeretett Jézusának tetemére szórja. Kezeit térdelve, sírva és jajgatva ölelte át a lábait. A férfiak hívására ő is kijött. A férfiak bementek a holtesthez és a lepedő lelógó részeit ráborították és a tetejére helyeztek egy nagy barna takarót. Bezárták a szárnyas rézajtót vaslécekkel, melyek keresztalakot képeztek. Nagynehezen az ajtó elé gurították a súlyos, nagy zárókövet.
Az egész balzsamozás, temetés fáklyafények mellett történt, mert ott bent nagyon sötét volt. A temetés után a résztvevő férfiak és szentasszonyok a Cönákulumban jöttek össze, ahová az apostolok és néhány tanítvány is elment. Mély gyász volt mindegyikük lelkében. Mikor már egészen sötét volt, megérkezett Lázár, Mária és a szamáriai asszony. Mindent részletesen elmeséltek nekik, felújítva a közös fájdalmat.
A zsidó főpapok, Annás és Kaifás dühösek voltak Arimateai Józsefre, hogy bátran, nyíltan Jézus mellé állt, és még a temetés estéjén egy csapat fegyveres katonával elfogatták és városfal egy tornyába bebörtönözték. Az volt a tervük, hogy halálra éheztetik és semmit sem jelentenek eltűnéséről. Kaifás és kísérete elment Pilátushoz még azon az estén és kérték állítson őrséget Jézus sírjához, nehogy ellopják a tanítványai a holttestet és azt állítsák, hogy feltámadott. Pilátus e célra Cassiust és katonáit adta. Az őrök ötösével felváltva őrködtek a sírnál.
Közben elmondom Jézus barátai hogyan töltötték a nagyszombatot. Gyászolva, imádkozva voltak együtt a férfiak és a szentasszonyok a utolsó vacsora termében. Elmentek a jeruzsálemi templomba is, amit a földrengés nagyon megrongált. A Szűzanya minden helyet, amihez Szent Fiának köze volt, térdreborulva megcsókolt. Napkeltekor a Szűzanya, kíséretével visszavonult a lakásába,  a férfiak a cönákulumba vonultak, ahol imádkoztak. Az apostolok szégyellték gyávaságukat János előtt, hogy nem voltak jelen Jézus halálánál, keresztrefeszítésénél.
Drága Gyermekeim! Ezzel be is fejezem tanításomat e szomorú eseményről. Ezután a szavaimmal megvilágítom előttetek, hogyan vagyunk jelen köztetek.
Én, a Szentlélek Isten a következőt látom: A Mennyei Atya nem a szokásos módon mutatkozik. Ennek az épületnek a mennyezete hirtelen eltűnik és fölötte egy ragyogó fényes felhő van, melyből a Mennyei Atya hangja szól, miközben gazdagon hinti rátok kegyelme sugarait. Hallgassátok nagy tiszteletel! „Drága Engesztelő Gyermekeim! Szent Fiam halálával  beteljesedett az egész Szentháromság isteni terve: az emberiség megváltása. Mi hárman, az Atya, a Fiú és a Szentlélek határoztunk így: Szent Fiam emberré válásával, kínszenvedésével és kínhalálával kijavítottuk, amit ti teremtményeink elrontottatok. Az első emberpár engedetlenségéből származó áteredő bűn a bűnre való hajlamot belétek ültette. Szükség  volt rá, hogy Szent Fiam feláldozza magát, mert különben mindnyájan a pokolba hullottatok volna. Ne szűnjetek meg hálát zengeni e nagy jótéteményéért. De mivel e teremtés hálátlan, ez az áldozat nem volt elég neki és a bűn mocsarában fetreng, végtelen irgalmamban még adok egy esélyt neki, a Nagy Figyelmeztetést. A közeljövőben elhatároztam egy határidőt, de ettől kezdve már nem lesz több haladék. Készítsétek lelketeket: szeretet, megbocsátás, tisztaság, ez lebegjen szemetek előtt!
Jézus itt áll előttetek ragyogó fényözönben. Meghaltam, hogy tovább éljek bennetek! – mondja nektek. Meghaltam, mert annyira szeretlek benneteket, hogy lemondtam saját életemről. Meghaltam, hogy utolsó szavaimmal példát mutassak nektek arra nézve, hogyan kell búcsúzni az élettől: „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!” Igaz, hogy meghaltam a kereszten, de mégis élek. Hogy ezt bizonyítsam, odamegyek közétek és lüktető, dobogó, isteni Szívemet a kezetekbe adom. Nyújtsátok ki tenyereteket! Él az Én Szívem és szeret benneteket. hallgassátok meg, tartsátok oda fületekhez és figyeljétek, mit mond nektek?  Sze-ret-lek-gyer-me-kem! Most emeljétek ajkatokhoz a Én szerető Szent Szívemet és csókoljátok meg! Éhezem és szomjazom a szeretetetekre! Pótoljátok, Kicsinyeim milliók szeretetlenségét és hálátlanságát! Ma nektek ajándékoztam élő isteni szívemet, vigyétek magatokkal és ezzel szeressétek felebarátaitokat!
Én, a Szentlélek Isten itt állok szembe veletek és egy pelikánt ajándékozok mindegyiketeknek. Mint tudjátok ez a madár saját melle húsát tépi és adja éhező gyermekeinek. Jézus is ilyen pelikán, saját testét és vérét adja nektek. Tegyétek a szívetekbe ezt a szimbólum madarat és legyetek még áldozatosabbak embertestvéreitekkel!
Mennyei édesanyátok is ma egy kissé megkésett húsvéti ajándékot ad nektek, egy fehér báránykát. Így szól: „Legyetek olyanok, mint ez a kis bárány: szelídek. Ha a farkasok rágalmaznak, minden rosszat mondanak rátok, hazudoznak, ítélkeznek felettetek, ti szelíden hallgassatok, ne védjétek magatokat, ne panaszkodjatok, ne veszekedjetek és főleg ne ítélkezzetek. Ígérem, hogy nem a farkasoké, hanem a szelídeké a Mennyek Országa.”
Én, a Szentlélek Isten, most már búcsúzom tőletek. Megáldalak benneteket a kínhalált szenvedett Jézus iránti hála lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.